R
Ö
P
O
R
T
A
J
Y A R I Ş D Ü NY A S I
“Birlikten kuvvet doğar”
Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri
ve Sahipleri Derneği
geçtiğimiz günlerde Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı
M.Mehdi Eker’e tanıtım ve
nezaket ziyaretinde bulundu.
Kocaeli Hipodrom tesislerinin
tamamlanması, İstanbul ahır
dağıtımında daha çok hakkaniyet,
yarışlarda 5. olan safkana
ikramiye ödenmesi, at sahibi
belgesi verilmesinde TYAYS
Derneği’nin mutlaka gözetilmesi,
Diyarbakır Hipodromu’nda gece
yarışları, Şanlıurfa Hipodrom
ışıklandırılması ve çim pist yapımı
taleplerini Bakan Eker’e ileten
TYAYS Derneği Başkanı Özden
Odacıoğlu’ndan yarış camiasını
yakından ilgilendiren önemli
açıklamalar…
Kemal Akyer: TYAYS Derneği Yönetim Kurulu
üyeleriyle birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehmet Mehdi Eker’i ziyaret ettiniz. Ziyaret nasıl gelişti?
Özden Odacıoğlu: Sayın Bakanımıza yaptığımız
nezaket ve kendimizi tanıtım ziyareti çok olumlu geçti. Bizlere dolayısıyla camiamıza olan sevgisini konuşma boyunca hissettik. Bu bizim için çok önemliydi.
Mazeretli olan üç yönetim kurulu arkadaşım dışında
Diyarbakır Şube Başkanımız Cehdi Advan’ın katılımıyla
ziyaretimizi gerçekleştirdik. Görüşmeye gidiş çalışmalarımız, önce şube başkanlarımızın taleplerini toplamakla başladı. Böylece gündemimizi hazırlamış olduk.
Neler vardı gündeminizde derseniz; Şanlıurfa
Hipodrom ışıklandırılması ve çim pist yapımı,
Diyarbakır Hipodromu’nda gece yarışları olması,
Kocaeli Hipodrom tesislerinin tamamlanması, İstanbul
ahır dağıtımında daha çok hakkaniyet, yarışlarda 5.
olan safkana ikramiye ödenmesi ve at sahibi belgesi
verilmesinde derneğimizin mutlaka gözetilmesi taleplerimizin en önemli hususlarıydı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve
Teftiş Başkanı, YKK Başkan Yardımcısı Erdal Celal
Sumaytaoğlu ve diğer ilgililerle de bire bir görüşmelerimiz oldu. Bir çok hususta aydınlanma şansı yakaladık, böylece.
Şanlıurfa Hipodrom ışıklandırılmasına başlandığını,
çim pist yapımı ile ilave ahırların yapımının 2015 programına alındığını, keza Diyarbakır ve Kocaeli çalışmalarının 2015 yılında programlanacağını söylediler.
Çok önem verdiğimiz 5. olan ata ikramiye verilmesi
için Bakanlığımızın üstünde çalıştığını ve gerçekleştirmek istediklerini ifade ettiler.
At sahibi belgesi verilmesi esnasında TYAYS
Derneği’nin bir pay alması talebimiz için, daha önce
TJK Yönetim Kurulu Toplantısında Sayın Ender
Aydıner’in söylediği gibi hukuki bir çerçeve içinde olması şartıyla yapılması ne gerekiyorsa yapılacağı konuşuldu. Bizlerde çok ısrarcı olduk, bu meselede.
İlgililer Antalya Hipodrom yapımına önümüzdeki yıl
başlanacağını sonra sıranın Samsun’a geleceğini belirttiler.
Sayın Bakanımız konuşmasında at sevgisinin insanımızın genlerinden geldiğini, bunun bütün topluma
yayılmasını, ilçelerde at istasyonlarının yapılarak tüm
toplumun at ile kaynaştırılması gerektiğini söylediler.
Yarışların aramızda yapılan yarışmalar olduğunu, mutlaka aldığımız kadarda at ihracatı yapan bir ülke olmamızı istedi.Bu sebeplerle yetiştiriciliğin çok önemli olduğuna da değindiler. Saygı ve sevgi çerçevesi içinde
Ankara’dan ayrıldık.
Temaslarımızın, çalışmalar ve derneğimiz için çok
faydalı olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra yapılacak olan kabul gören taleplerimizin takibi olacaktır.
Kemal Akyer: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehmet Mehdi Eker ile görüştükten sonra TYAYS
Derneği yönetim kurulu olarak bir toplantı gerçekleştirdiniz. O toplantıda yarış camiasını ilgilendiren konular nelerdi?
Özden Odacıoğlu: Yaptığımız toplantıda, Ankara
görüşmelerini masaya yatırdık. Enine boyuna tartıştık.
Vardığımız sonuç isteklerimizi takip ederek camiamıza
daha faydalı olmak kararı oldu. Daha öncede belirttiğimiz gibi 5. gelen safkana ikramiye, ışıklandırma,
ahır ve çim pist yapımları konuları bizim için en öncelikli olanlardır.
Kemal Akyer: Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve
Sahipleri Derneği’nde son yıllarda atçılığa yeni başlayanlar veya birkaç yıldır atçılık yapanlar, devamlı olarak atlarını bir yakınının üstüne koşmaktalar.
Geçenlerde Son Düzlük programına katılan Hikmet
Kızılca yakın arkadaşlarının safkanlarının kendi üstüne koştuğunu, o atların kendisinin olmadığını söylerken, yaptığımız röportajlarda bir çok at sahibi Hikmet
Bey’e benzer açıklamalar telaffuz ediyorlar. At sahibi
belgesi almayarak bir tanıdığı veya yakınının üstüne
at koşan at sahipleri, at sahibi belgesi alsalar adet
bazında gerçek at koşan daha çok at sahibi ortaya
çıkar. Sizce insanlar, at sahibi olarak adının çıkmamasını mı istiyorlar? At sahibi belgesi alma koşulları ağır
mı? Hipodromlarımızda koşan atların tüm sahipleri at
sahibi belgesi alsalar sizce faal olarak kaç at sahibi
rakamı ortaya çıkar?
Özden Odacıoğlu: Meseleye şöyle bakmak lazım;
Bazıları ismim neden olmasın der? Buna benim cevap
vermem bence yanlış olur, diye düşünüyorum. 2’inci,
3’üncü şahıslara sormak lazım. 300 Bin-400 Bin TL’ye
at alan kimse 3000-4000 TL gibi cüzi rakamlardan
niye kaçınır? Anlamak mümkün değil. Bu sebeple belge sahibi olarak 4500 atçı görünüyor. Normalde 70008000 civarında olması gerekir, bu durumda.
Kemal Akyer: TJK, 2 Ekim’de Olağanüstü
Kongre’ye gidiyor. 6 aylık sözleşmelerin yılda bir defa
yenilenmesi TJK asli üyeleri tarafından gündeme taşınacak. Aynı kongrede Serdal Adalı’nın erken seçim
kararı alması beklenirken Adalı, Ekim ayı sonunda görevden ayrılacak. TYAYS Derneği Başkanı ve bir ye-
??
R
Ö
P
tiştirici olarak gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Özden Odacıoğlu: Dediğiniz gibi TJK, Olağanüstü
Kongreye gidiyor. Ekim ayında, Sayın Serdal Adalı’da
görevi bırakmak istiyor. Karara saygı duyuyorum.
İnşallah başka makamlarda çalışmalarıyla camiamıza
hizmete devam edecektir. Neticede kıymetli insanları
kaybetmemek lazım. Yapılacak sözleşmelerin 1 yıldan
fazla olması daha iyi olur, kanaatindeyim. Bir dönem
gibi yani en az 3 yıllık.
“Arap atçılığı daha çok değer
kazanacaktır”
Kemal Akyer: Serdal Adalı, ilave edilen yarışlarla 2014 yılında atçıya ve yetiştiriciye 430 Milyon TL
ikramiye dağıtmaya devam ediyor. 2015 yılı için 480
Milyon TL düşünülüyor idi. TJK’nın değişen tüzüğüne
göre TJK’nın yeni başkanı 3 yıl boyunca TJK’yı yönetecek. Şu anki gidişata göre adaylar Yasin Kadri Ekinci
ve Cüneyt Çalıcıoğlu. Hem TYAYS Derneği başkanı
hem de at sahibi ve yetiştirici olarak yorumlarınızı alabilir miyiz?
Özden Odacıoğlu: Sizin yaptığınız hesaplama
%11,5-12 civarında görünüyor. Bu aya (Eylül) bakmak lazım, doğru hesap yapmak için. Yatırımların
maliyeti, yıl sonu zamları ve diğer unsurları iyice didiklemek lazım. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım
atçılar için maksimum rakamlar olsun isteriz.
Adaylara gelince, bu arkadaşlarımızda at sahibi olarak derneğimizin birer üyesidir. Hizmet için varlar. O
halde TJK asli üyeleri doğru kararı vermek durumunda
olacaklardır. Bizde Yönetim Kurulu olarak ilgiyle izliyoruz. Öncelikle Arap atı, İngiliz atı seven camiayı tümüyle kucaklayan bir yönetim ve başkan olsun istiyoruz.
“Eskiler, at satışlarına “Sultan
Pazarı” derlermiş”
O
R
T
A
Y A R I Ş D Ü NY A S I
J
Kemal Akyer: TJK’nın özelleştirilmesini destekliyor musunuz? TJK’nın özelleştirilmesini devlet eliyle
kumar oynatılmasın diye başbakanlığı döneminde
Recep Tayyip Erdoğan istemişti. Özelleştirme bizim hesaplarımıza göre; 2015 yılında yeni gelecek
Hükümet ele alsa bile en azından 5 ile 6 yıl sürer.
O da TJK’nın tamamı değil sadece müşterek bahisler
kısmı olarak görülüyor. Benim esas size sormak istediğim soru; Recep Tayyip Erdoğan, devlet eliyle kumar
oynatılmamalı derken devlet eliyle yapılan yıllık yarış
takvimlerinde TİGEM’in kendi yetiştirip sattığı tayları için YKK tarafından yarış takvimine özel hükümler
konması, fahiş fiyatlarla açık arttırmada satılması yıllardır nasıl sağlanıyor?
Özden Odacıoğlu: Özelleştirmenin faydası mutlaka olacaktır. Ülkemizde esas olarak atçılık Arap atlarıyla (Ben Arap asıllı Türk atı demeyi tercih ediyorum) başlamıştır, diyebiliriz. TİGEM satışlarında fiyat
artırımı atçıların o ata mutlaka ben sahip olmalıyım
düşüncesinden kaynaklanıyor. Eskiler, at satışlarına
“Sultan Pazarı” derlermiş. Demem şu ki; ağaların eli
tutulmaz. TİGEM atlarının yurt dışından gelen atlar
hatta özel hara yetiştirmelerine geçilmeleri apayrı bir
mesele. TİGEM ilgilileri bunun üstünde çok durmalı.
Yaptıkları yanlışları görmeliler. At sahipleri de şapkayı
önlerine koyup düşünmeliler. Hepsi de birer inci tanesi
olan bu müstesna varlıklar neden tam manası ile hazırlanamıyorlar? Antrenörlerin bilgi ve görgü eksikleri
nelerdir? Dünyada değişen antrenman metotları ne
noktada? Beslenme şekilleri nasıl oldu? Bu sorular
o kadar çok ki… Arap atçılığında devlet eli olmalıdır.
Biliyoruz ki Arap atı ile İngiliz atının arasında çok nazik
bir çizgi vardır. Arap atı yetiştiriciliğinde 80-90 yıllık bir
çalışmaya bir anda son vermek akıllıca gelmiyor bana.
Kemal Akyer: Yurt dışından uluslararası yarış
festivali için ülkemize gelen safkanlar, TİGEM’in sattığı tayları çok kolay geçiyorlar. Remazan Kaya’nın
Fransa’da açık artırmada 3 Bin veya 7 Bin Euro’ya aldığı, Bulgaristan’da idman ettirip Bulgaristan’dan getirdiği Wahoo’ya kayıtlı Arap atları, TİGEM’in atlarını ülkemizde farklı bir şekilde geçti. Ortaya çıkan bir gerçek
var; TİGEM’in atları yurt dışında bu safkanların yanına
bile yaklaşamayacağından dolayı para etmeyecek.
Devlet eliyle kumar oynatılmaması için özelleştirme
kararı alınması, devlet eliyle atçıya yetiştiriciye fahiş
fiyatla yıllık yarış takvimine konulan TİGEM taylarının
satılması sizce uygun mudur? Yatırım yapan özel yetiştiricimiz TİGEM açığını Arap atlarında kapatabilir mi?
Özden Odacıoğlu: Sıkıntı hem Arap atlarında
hem de İngiliz atlarında var. Dediğiniz gibi adet bazında sıkıntı yok. Sayın Bakanımızın da dediği gibi sadece aramızda yarışıyoruz. Bu sebeple yurt dışında alım
talebi yaratan atımız yok.
Arap Atçılığına gelince, ülkemiz için bir gerçektir.
Bugün 8 ilde yapılan yarışlar yarın 10-12 ile çıktığı
zaman Arap atçılığı daha çok değer kazanacaktır.
“Haksızlıklar, yanlışlıklar ve
dedikodulardan arınmalıyız”
Kemal Akyer: TYAYS Derneği başkanı ve yetiştirici
olarak sizce şu an yarış camiamızın eksikleri nelerdir?
Özden Odacıoğlu: Öncelikle bir bütün olmalıyız.
TJK, TYAYSD, antrenörler, jokeyler, seyisler, tüm çalışanlar ve at yarışı basını.
Sevgi ve saygıyı ön plana alıp, haksızlıklar, yanlışlıklar ve dedikodulardan arınmalıyız. Konuşa konuşa
daha iyi noktalara varacağımıza inanmalıyız.
Ne demiş atalarımız? Bir çivi bir nalı kurtarır. Bir
nal bir atı kurtarır. Bir at bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit bir
ülkeyi kurtarır. Bu dizelerdeki en önemli vurgu “bir”dir.
Yani sonuç itibarıyla bir olmak.
Kemal Akyer: 9 Kasım 2014 tarihinde Veliefendi
Hipodromu’nda yapılacak olan tay satışlarında son
durum nedir?
Özden Odacıoğlu: 125 tay müracaat yaptı. TJK
Yönetimi ile konuştum. TJK Yönetimi, satışa katılacak
olan tüm taylara ahır verileceğini belirtti. Tay satışlarının organizatörlüğünü farklı kişilere yaptıracağız.
Bu konuyla ilgili gelişmelerin detaylarını önümüzdeki
● Fotoğraflar: YURDAKUL KAYACAN
hafta sizlerle paylaşacağım.
Kemal Akyer: Yarış camiasına mesajınız var mı?
Özden Odacıoğlu: TYAYS Derneği Yönetim
Kurulu olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hata
yaparsak ikaz ediniz, diyoruz. En kısa zamanda bütün şubelerimizi dolaşarak bilgi alışverişi yapacağız.
Birlikten kuvvet doğar, diyerek tüm camiayı sevgi ve
saygı ile selamlıyorum.
23 Eylül 2014 Salı günkü 1071 sayılı Yarış Dünyası Dergisi’nden alınmıştır
Download

Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği