ERDEMİR VAKFI BES ANKET SONUCU
1.Soru
Vakıf’taki statünüz nedir?
Aktif
A Personeli
Toplam Üye
Ankete Katılan
Katılım Oran%
2.Soru
Saat Ücretli (B,C,F)
1.273
790
62,06%
Dışardan, Vakıf Pers.
3.496
2.285
65,36%
277
62
22,38%
Pasif
Genel
2.504
210
8,39%
7.550
3.347
44,33%
BES Sözleşmeniz var mı?
Evet
808
24,13%
3.Soru
Hayır
2540
75,87%
Bireysel emeklilik sisteminin aşağıda belirtilmiş avantajlarından, sizce en
önemli 3 tanesini işaretleyiniz.
%25 Devlet İkinci Emeklilik İle Sistemin Güvenli Kişisel Yatırım Tercihleri
Katkısı
Ek Gelir İmkânı
Oluşu
Doğrultusunda Profesyonel
Kuruluşlar Tarafından Fon
Yönetimi
2.403
32,19%
4.Soru
1228
16,45%
734
9,83%
Fonların
Tasarruf
Etme
Getirilerinin
Alışkanlığı
Vergiden muaf Sağlaması
olması
720
9,64%
1.199
16,06%
1.182
15,83%
Vakıf’tan Bireysel Emeklilik Sistemine aktarım yapmayı düşünüyor musunuz?
Aktif
A Personeli
Evet
Hayır
Kararsızım
Toplam
5.Soru
Saat Ücretli (B,C,F)
561 (%71)
140 (%18)
89 (%11)
790
Pasif
Genel
32 (%15)
149 (%71)
29 (%14)
210
1.624 (%49)
1.333 (%40)
390 (%11)
3.347
Dışardan, Vakıf Pers.
1.013 (%44)
1.010 (%44)
262 (%12)
2.285
18 (%29)
34 (%55)
10 (%16)
62
Vakıf’taki birikimlerinizin ne kadarlık bir kısmını bireysel emeklilik sistemine
aktarılmasını istersiniz?
50%
70%
56
3,45%
90%
65
4%
629
38,73%
Diğer %
874
53,82%
5. Sorudaki Diğer'in
Açılımı
Diğer %
Sayı
0 - 35
21
60 - 80
7
90 - 100
846
Toplam
874
Download

Anket sonucu için tıklayınız