TÜİK PERSONEL İSTATİSTİKLERİ
NİSAN 2015
Personel
Sayıları
Kadrolu Pers.
Geçici Pers.
Sürekli İşçi
Bilişim Personeli
Toplam
Yüzde(%)
Merkez
861
150
21
2
1034
27,33
Bölge
Toplam
858
1892
1719
2042
21
2
3784
100
2750
72,67
Kadrolu Personel
Cinsiyet
Erkek
Merkez
Bölge
Toplam
Yüzde(%)
484 377
556 302
1040 679
60,5 39,50
Kadın
Geçici Personel
Erkek
Toplam
861
858
1719
100
Merkez
Bölge
Toplam
Yüzde(%)
Kadın
Sözleşmeli Bilişim Personeli
Toplam
66
84 150
885 1007 1892
951 1091 2042
46,57 53,43 100
Merkez
Bölge
Toplam
Yüzde(%)
Erkek
Kadın
Toplam
1
1
2
1
50
1
50
2
100
Kadrolu Personel
Eğitim
İlkokul
Merkez
Bölge
Toplam
Yüzde(%)
2
2
4
0,23
İlköğretim
2
2
0,12
Ortaokul
Lise
10
4
14
0,81
L.Dengi
41
42
83
4,83
26
14
40
2,33
Y.Okul
82
75
157
9,13
Üniv.
505
586
1091
63,47
Y.Lisans
Dokt.
181
125
306
17,80
Toplam
14
8
22
1,28
861
858
1719
100
Geçici Personel
İlkokul
Merkez
Bölge
Toplam
Yüzde(%)
1
1
2
0,10
İlköğretim
0
0,00
Ortaokul
11
5
16
0,78
Lise
29
219
248
12,14
L.Dengi
28
142
170
8,33
Y.Okul
Üniv.
40
674
714
34,97
41
833
874
42,80
40-44
45-49
Y.Lisans
Dokt.
18
18
0,88
Toplam
0
0,00
150
1892
2042
100
Kadrolu Personel
Yaş
Merkez
Bölge
Toplam
Yüzde(%)
18-24
25-29
30-34
35-39
7
26
33
1,92
42
207
249
14,49
113
227
340
19,78
88
142
230
13,38
106
61
167
9,71
272
117
389
22,63
50-54.
55+
164
56
220
12,80
Toplam
69
22
91
5,29
861
858
1719
100
Geçici Personel
18-24
Merkez
Bölge
Toplam
Yüzde(%)
2
96
98
4,80
25-29
4
586
590
28,89
30-34
11
556
567
27,77
35-39
63
391
454
22,23
40-44
52
184
236
11,56
45-49
18
65
83
4,06
50-54.
14
14
0,69
55+
Toplam
0
0,00
150
1892
2042
100
Download

TÜİK PERSONEL İSTATİSTİKLERİ