GENEL-BÖLÜM UYUM EĞİTİM
SORUMLULARI
Dt.Metin TAŞTAN
Başhekim Yard.
(Diş Hek.Bölüm Uyum Eğit.Sor.)
Coşkun YAŞAR
Protez Teknisyeni
(Prot. Tek. Bölüm Uyum Eğit.Sor.)
Türkan YILDIRIM
Hemşire
(Hemşire Bölüm Uyum Eğit.Sor.)
Recep Murat AKINCI
İdari ve Mali İşler Müd.Yard.
(Bilgi İşl.Pers.Bölüm Uyum Eğit.Sor.)
Davut GEZER
Sağlık Memuru
(Genel Uyum Eğitim Sorumlusu)
Osman Nuri KILIÇ
İsmayil EROL
Röntgen Teknisyeni
Çev.Sağ.Tekn.
(Rönt. Tek.Bölüm Uyum Eğit.Sor.) (Güvenlik Pers.Bölüm Uyum Eğit.Sor.)
Güngör ÖZKAN
V.H.K.İ
(İdari Per.Bölüm Uyum Eğit.Sor.)
Abdulbaran ŞAHİN
İşçi
(Temizlik Per.Bölüm Uyum Eğit.Sor.)
Download

genel-bölüm uyum eğitim sorumluları