GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ
SEMPOZYUMU
(25-26 EYLÜL 2014)
SEMPOZYUM PROGRAMI
TOKAT-2014
1
ONUR KURULU
Cevdet CAN (Vali)
Av. Eyüp EROĞLU (Belediye Başkanı)
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN (Rektör)
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Ali AÇIKEL (Bşk)
Prof. Dr. Hanifi VURAL
Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE
Prof. Dr. Birol ÇETİN
Yrd. Doç. Dr. Samettin BAŞOL
Yrd. Doç. Dr. Şengül Dilek FUL
YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Ali AÇIKEL (Bşk.)
Levent YAZICI (İl Milli Eğitim Md.)
Mustafa BANDIRMALI (Belediye Bşk. Yrd.)
DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Erhan AFYONCU
Prof. Dr. Mahmut AK
Prof. Dr. M. Akif AYDIN
Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
Prof. Dr. Şit Tufan BUZPINAR
Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR
Prof. Dr. Musa DUMAN
Prof. Dr. Mücahit EĞRİ
Prof. Dr. M. Metin HÜLAGU
Prof. Dr. M. Sinan KAÇALİN
Prof. Dr. Kenan KARA
Prof. Dr. Turan KARATAŞ
Prof. Dr. Mahmut KAYA
Prof. Dr. Derya ÖRS
Prof. Dr. Azmi ÖZCAN
Prof. Dr. M.A. Yekta SARAÇ
Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ
Prof. Dr. Hüsrev SUBAŞI
Prof. Dr. Recep TOPARLI
Prof. Dr. Süleyman
ULUDAĞ
Prof. Dr. Hasan Kamil
YILMAZ
Yrd. Doç.Dr. Bahattin
ÖZTOPRAK
Dr. Rüştü BOZKURT
Ekrem ANAÇ
Hasan ERDEM
Abdullah GÜRBÜZ
Murat ORUÇ
3
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Işık AKSULU
Prof. Dr. Münir ATALAR
Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ
Prof. Dr. Şeref BOYRAZ
Prof. Dr. Halit ÇAL
Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK
Prof. Dr. Ömer DEMİREL
Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI
Doç. Dr. Ahmet ÖZKİRAZ
Doç. Dr. Pınar ÜLGEN
Yrd. Doç. Dr. Emine Saka
AKIN
Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN
Yrd. Doç. Dr. Necati ÇAVDAR
Prof. Dr. Haşim KARPUZ
Prof. Dr. Ünal KILIÇ
Prof. Dr. Ekrem MEMİŞ
Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL
Prof. Dr. Ali Osman UYSAL
Prof. Dr. Alim YILDIZ
Doç. Dr. Zekeriya BAŞKAL
Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Doç. Dr. Songül ÇOLAK
Doç. Dr. Alpaslan DEMİR
Doç. Dr. Burcu ERCİYAS
Doç. Dr. Erkan GÖKSU
Doç. Dr. Mehmet MERCAN
Yrd. Doç. Arda GÖKSU
Yrd. Doç. Dr. Erkan ATAK
Yrd. Doç. Dr. İbrahim AYKUN
Yrd. Doç. Dr. Tuncay BÖLER
Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANLI
Yrd. Doç. Dr. Emel
HİSARCIKLILAR
Yrd. Doç. Dr. Kemal
İBRAHİMZADE
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNANIR
Yrd. Doç. Dr. Emine ÖĞÜK
Yrd. Doç. Dr. H. Baha
ÖZTUNÇ
Yrd. Doç. Dr. Ali Osman
SOLMAZ
Yrd. Doç. Dr. İsmet
TÜRKMEN
SEMPOZYUM SEKRETARYASI
Öğr. Gör. Murat HANİLÇE
Öğr. Gör. Muhammet AVŞAR
Öğr. Gör. Yılmaz ÖKSÜZ
Arş. Gör. Murat SERDAR
Arş. Gör. Edip UZUNDAL
ULAŞIM KOMİTESİ
Arş. Gör. Mustafa TANRIVERDİ
Öğr. Gör. Şaban BANAZ
Arş. Gör. Murat GÜNEY
Arş. Gör. Fehim KURULOĞLU
Arş. Gör. Ahmet AKGÜL
4
[TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU]
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU
(25-26 EYLÜL 2014)
AÇILIŞ PROGRAMI
08.30 -Kayıt
09.00 -Açılış Programı
-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
-Sinevizyon Gösterisi
-Müzik Dinletisi
-Protokol Konuşmaları
10.30 -Açılış Bildirisi
“Osmanlı Döneminde Tokat”, Prof. Dr. Erhan AFYONCU
11.00 -Fotoğraf Sergisi
“Zamana Direnen El Sanatları”, Sırrı DEMİRCİ
Tarih: 25 Eylül 2014 Perşembe
Yer: GOÜ. Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
17.30 Açılış Kokteyli
Tarih: 25 Eylül 2014 Perşembe
Yer: Deveciler Hanı-Sulu Sokak
5
[SEMPOZYUM PROGRAMI]
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
11:30-12:30
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30-13:30
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
KONFERANS SALONU
1. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK
Prof. Dr. Mesut ÇAPA
Tokat’ta 1943 ve 1946 Genel Seçimlerinde Milletvekili
Adayları Üzerine Bir Değerlendirme
Doç. Dr. D. Ali ARSLAN-Gülten ARSLAN
Çok Partili Dönem Türk Parlamento Tarihinde Tokat
Milletvekilleri: Çok Partili Dönem Tokat
Milletvekillerinin Sosyolojik Profilleri
Yrd. Doç. Dr. Sevilay ÖZER
Demokrat Parti Döneminde Tokat’ta Siyasi Hayat
Tartışma
Öğle Yemeği Arası
KONFERANS SALONU
2. Oturum
14:00-15:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mesut ÇAPA
14:00
Yrd. Doç. Dr. Erdal TAŞBAŞ
Tokat’ta Göçmen İskânı (20. Yüzyıl)
Arş. Gör. Hakan YAŞAR-Öğrt. Necat ÇETİN
Tokat (Erbaa-Zile)’a İskân Edilen Mübadillerin Tasfiye
Talepnamelerinin İncelenmesi
Arşiv Uzm. Ahmet Semih TORUN
Osmanlı Arşivi Vesikaları Işığında Niksar Halkının
İskan Edilen Muhacirlerle Olan Münasebetleri (19. Asır)
Başmüfettiş Bekir ALTINDAL
Ülke Siyasi Hayatında Tokatlılar
14:15
14:30
14:45
6
[TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU]
15:00
15:15
15:30-15:45
Arş. Gör. Erol KARCI
Reji İdaresi’nin Tokat ve Çevresindeki Usulsüz
Uygulamalarına Dair Bazı Tespitler (1886-1911)
Tartışma
Ara
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
KONFERANS SALONU
3. Oturum
15:45-17:15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yılmaz KURT
15:45
Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Tokat Şehrinde Sosyal ve
Ekonomik Hayata Dair Bazı Tespitler: Çay-ı Müslim ve
Çay-ı Zımmî Mahalleleri Örneği
Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN
1840 Nüfus Sayımı 2465-2467-2469 Numaralı Nüfus
Defterlerine Göre Tokat’taki Zımmi Nüfus
Yrd. Doç. Dr. Necati ÇAVDAR
Temettüat Kayıtlarına Göre Tokat Mahallelerinde
Yaşayan Yahudilerin Sosyal ve Ekonomik Durumu
(1844-1845)
YL. Öğrn. Tuncay PEKDOĞAN
Temettuat Defterlerine Göre Cincife: Sosyal ve Kültürel
Durumu
Arş. Gör. Fatma ATABEY
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Tokat Şer‘iye Sicillerine
Kayıtlı Olan Sürgünler
Tartışma
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
7
[SEMPOZYUM PROGRAMI]
A SALONU
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
11:30-12:30
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30-13:30
1. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE
Tokat'ta Tasavvuf Kültürü
Doç. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER
Bir Bilgi Edinme Yöntemi Olarak Üveysî Eğitim:
Turhal Şeyhi Mustafa Efendi Örneği
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUŞDEMİR
Tokatlı Gedâî’nin Tasavvufî Şiirleri
Tartışma
Öğle Yemeği Arası
A SALONU
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
14:00-15:30
14:00
14:15
14:30
14:45
2. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan KUNTAY
Prof. Dr. Hüsrev SUBAŞI
Garipler Camii Mihrabı ve Hat Sanatındaki Yeri
Yrd. Doç. Dr. Ebru Elpe
Tokat Yapılarının İnşa ve Süsleme Malzemelerinin
Yüzyıllara Göre Dağılımı
Öğr. Gör. Murat TEKİN-Yrd. Doç. Dr. Şengül Dilek
FUL
Sebastopolis Antik Kenti’ne Ait Yapı Elemanlarının
Sulusaray İlçesi’nde ve Çevresinde Devşirme Malzeme
Olarak Kullanılması Üzerine Bir İnceleme
Yrd. Doç. Dr. Erkan ATAK
Genç Mehmed Paşa (Örtmeönü) Camii Kalemişi
Bezemeleri
8
[TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU]
15:00
15:15
15:30-15:45
Arş. Gör. Neslihan KORKMAZ
Tokat Müzesi’ndeki Osmanlı Dönemi Kadın Takıları
Tartışma
Ara
A SALONU
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
15:45-17:15
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
3. Oturum
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Arda GÖKSU
Folklor ve Müzik Araştırmacısı Necdet KURT
Tokat Türkülerinin Melodik ve Ritmik Bakımdan
İncelenip Sınıflandırılması
YL. Mezunu Dilek BAKAN SARITAŞ
Tokat Türküleri
Öğrt. Mahmut HASGÜL
Hey Onbeşli Onbeşli Türküsü ve Bu Türküyü İlk Kez
Plağa Alan Feryadi Hafız Hakkı
Dokt. Öğr. Emre Fırat TEYMUR
Tokat Türkülerinde Dinî, Millî ve Bediî Unsurlar
Öğr. Gör. Yaşar ŞİMŞEK
Çocuk Edebiyatı Türü Olarak Ninniler ve Tokat
Ninnileri
Tartışma
B SALONU
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
11:30-12:30
11:30
1. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. D. Ali ARSLAN
Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK-Yrd. Doç. Dr. İsmet
9
[SEMPOZYUM PROGRAMI]
11:45
12:00
12:15
12:30-13:30
TÜRKMEN
Halkın Tokat’la İlgili Tarihi ve Kültürel Bilinç Durumu
Yrd. Doç. Dr. H. Emre ZEREN
Tokat’taki Kültürel Değerlerin Kent Markalaşmasına
Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Öğr. Gör. Niyazi ÖZDEMİR
Tokat Kent Kimliği Üzerine
Tartışma
Öğle Yemeği Arası
B SALONU
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
2. Oturum
14:00-15:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa DAŞ
14:00
Prof. Dr. Ali AÇIKEL
19. Asrın İlk Yarısında Batılı Seyyahların
Seyahatnamelerine Göre Tokat Şehri
Doç. Dr. Sabira NEMATZADE
Nimetullahiye Şeyhi Hacı Zeynelabidin Şirvani
Seyahatnamelerinde Osmanlı Şehirlerinden Tokat
Doç. Dr. Zübeyir BÜTÜNER
Alman Seyyah Andreas David Mordtmann ve Tokat
Doç. Dr. Songül ÇOLAK
Gazi Osman Paşa’nın ve Osmanlı-Rus Harbi’nin (18771878) Alman Basınında Yansımaları
Öğr. Gör. Ayşegül KUŞ
Lennep’in Seyahatnamesinde XIX. Yüzyılın İkinci
Yarısında Tokat’ın İktisadi Durumu
Tartışma
Ara
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30-15:45
10
[TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU]
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
B SALONU
3. Oturum
15:45-17:15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali AÇIKEL
15:45
Yrd. Doç. Dr. Volkan ERTÜRK
Tokat-Yıldızeli Hattındaki Kemankeş Kara Mustafa
Paşanın Hankah ve Cami Evkafının 1845 Tarihli
Muhasebe Defterinin Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Yusuf SAĞIR
Köprülü Mehmet Paşa’nın Turhal’daki Vakfı
Yrd. Doç. Dr. Samettin BAŞOL
Tokat’ta Hamza Bey Vakfı’nın Mali Tarihine Dair Bir
Değerlendirme (1875-1920)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANLI
Tokat’ta Kurulan Daru’l-Hadisler
Dokt. Öğrn. Hasan DEMİRTAŞ
Arşiv Belgeleri Işığında Şeyh Meknun (Bektut) Açıkbaş
Zaviyesi ve Türbesi-Tarihî Bir Hatanın TashihiTartışma
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
C SALONU
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
11:30-12:30
11:30
11:45
1. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Alpay Doğan YILDIZ
Dr. Yaşar KALAFAT-Araşt. Kaan GÜNDOĞDU
Tokat Yöresi Halk İnançlarında Basmak-Basılmak ve
Kuş Yenkmesi/Yenmesi
Öğr. Gör. Muhammed AVŞAR
Kat Köyünde Bereket Kurbanı Ritüeli ve Buna Bağlı
Yitirilmiş Bir Gelenek: Hudut Okuma
11
[SEMPOZYUM PROGRAMI]
12:00
12:15
12:30-13:30
Öğrt. Levent ÖZİL-Öğrt. Nurten ÖZİL
Akbelen Aşganası
Tartışma
Öğle Yemeği Arası
C SALONU
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
14:00-15:30
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30-15:45
2. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Erkan GÖKSU
Yrd. Doç. Dr. Sami PATACI-Prof. Dr. Ergün LAFLI
Geç Antik Çağda Doğu Karadeniz Bölgesi ve Tokat
Doç. Dr. Namıq MUSALI
Safevî Kaynaklarına Göre Tokat
Yrd. Doç. Dr. Sefer SOLMAZ
Danişmendliler Döneminde Danişmend İli’nin
Ekonomik Yapısı
Arş. Gör. Murat SERDAR
12 ve 13. Yüzyıllarda Tokat’ın Temel Özellikleri
YL. Öğrn. Ahmet KARASU
1101 Haçlı Seferi ve Tokat
Tartışma
Ara
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
C SALONU
3. Oturum
15:45-17:15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN
15:45
Prof. Dr. Işık AKSULU-Dr. Özlem SAĞIROĞLU
Tokat Geç Dönem Camilerinin Kent Gelişimi İçindeki
Yeri ve Mimari Özellikleri
12
[TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU]
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
Arş. Gör. Gündüz AKSU-Doç. Dr. Mihriban ŞENGÜL
Ticaret Merkezinden Yoksulluk Mekânına Sulusokak
Yrd. Doç. Dr. Emine Saka AKIN-Öğr. Gör. Canan
HANOĞLU
Tokat’ta Bir Konut: Madımakların Celal’in Evi
Arş. Gör. Şule YILMAZ
Tokat Bey Sokağı Evleri Alçı Lambalık Örnekleri
Arş. Gör. Yavuz ACUNGİL
Kentin Dönüşümünün Geleneksel İlişkilere Etkisi:
Tokat Karşıyaka Mahallesi Örneği
Tartışma
D SALONU
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
1. Oturum
11:30-12:30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Songül ÇOLAK
11:30
Doç. Dr. Vüsale MUSALI
XVIII-XX. Yüzyıl Tezkirecilerinin Kaleminden Tokatlı
Şairler
Uzm. İbrahim Göksel BAYKAN
Osmanlı Dönemi Tokatlı Müellifler ve Eserleri
YL. Mezunu Ümmühan UĞURLU
Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Osmanlı Döneminde
Görev Yapan Tokat Merkez Doğumlu Memurlar
Tartışma
Öğle Yemeği Arası
11:45
12:00
12:15
12:30-13:30
13
[SEMPOZYUM PROGRAMI]
D SALONU
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
14:00-15:30
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15-15:45
2. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Eren YÜRÜDÜR
Etnolog Alparslan SANTUR
Tokat Yöresi Bazı Geleneksel Kültür Değerlerine
Etnofotografik Yaklaşım ve Bir Tasnif Denemesi
Dr. Özlem SAĞIROĞLU-Dr.Arzu ÖZEN YAVUZMimar Seyyid Turan YAYLACI
Tokat Köy Odalarının Mekansal Kurgusunun, Yarenlik
Kültürü Bazında İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERŞAHİN-Arş. Gör. Kadirhan
ÖZDEMİR
Tokat Yöresinden Bir Fıkra Tipi: Aynabaş
Dokt. Öğrn. Nahit BEK
Tokat İlinde Günümüzde Kurulmuş Olan Vakıfların
Eğitime Katkısı
Tartışma
Ara
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
D SALONU
3. Oturum
15:45-17:15
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Alpaslan DEMİR
15:45
16:00
Şb. Md. Adnan TORUN
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü Kayıtlarında Niksar (1847-1927)
Uzm. Murat ALANDAĞLI
XVI. Yüzyıl Turhal, Zile ve Niksar Havalisinde “Sefer
Eşmeyenler”
14
[TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU]
16:15
16:30
16:45
Dr. John K. BRAGG
Women, Family Law, and Social Change at Tokat’s
Şer’î Court: 1876-1909
Yrd. Doç. Dr. Muhammet OKUDAN
XIX. Yüzyılda Tokat’ta Aile Yapısı ve Kadının Sosyal
Statüsü (33, 55 ve 60 No’lu Tokat Şer’iyye Sicillerine
Göre)
Tartışma
E SALONU
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
1. Oturum
11:30-12:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Münir ATALAR
11:30
Prof. Dr. Mustafa DAŞ
Tokat’ın Ortaçağ Tarihi Üzerine Bazı Tespitler
Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ
Selçuklular ve İlhanlılar Zamanında Tokat Bölgesinde
Ahilik
Doç. Dr. Erkan GÖKSU
Mahperi Hatun ve Tokat’taki Kervansarayı
Tartışma
11:45
12:00
12:15
12:30-13:30
Öğle Yemeği Arası
E SALONU
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
14:00-15:30
14:00
2. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE
Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER
15
[SEMPOZYUM PROGRAMI]
15:00
15:15-15:45
Tokatlı Şeyhülislam Kadızâde Mehmed Tahir Efendi ve
Tasavvufî Görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZSOY
Bir Zındıklık Suçlamasının Öyküsü: Tokatlı Molla
Lütfi’nin Hayatı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ
Molla Hüsrev'in Hayatı ve İlmi Kişiliğinin Sadakat
Ahlakı Açısından Değerlendirilmesi
Öğrt. Nevzat BARUTÇU
Yaşayan Tokatlı Hadis Alimi: Mehmed Emin Saraç
Hoca Efendi
Tartışma
Ara
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
E SALONU
3. Oturum
15:45-17:15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hanifi VURAL
15:45
Prof. Dr. İsa ÖZKAN
Tokatlı Âşık Hüseyin Durmaz
Doç. Dr. Ali SATAN
Tokat’ta Bir Caddeye İsmi Verilen Mustafa Satan’ın
Hayatı, Ustalığı, Mucitliği ve Tokat’a Katkıları
Arş. Gör. Mehmet TEMİR-Doç. Dr. Eren YÜRÜDÜR
Niksarlı Coğrafyacı Mehmed Suudi Efendi ve Tarih-i
Hind-i Garbi
Yrd. Doç. Dr. Necdet ŞENGÜN
XVIII. Yüzyılda Tokat’ta Bir Nakşî: Turhallı Şeyh
Mustafa Efendi ve Mürşidü’s-Sâlikîn’i
Yrd. Doç. Dr. Kemal İBRAHİMZADE-Öğr. Gör. İlknur
GÜLTEKİN ÖZMEN
Tokatlı Bir Ressam Symeon Savvidis
Tartışma
14:15
14:30
14:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
16
[TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU]
KONFERANS SALONU
26 EYLÜL 2014
CUMA
09:00-10:30
09:00
09:15
09:30
09:45
10.00-10.15
10.15-10.30
26 EYLÜL 2014
CUMA
1. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ
Prof. Dr. Yılmaz KURT
Tokat Şehri Kişi Adları (XVI. Yüzyıl)
Doç. Dr. Alpaslan DEMİR
Tokat’a Ait Nikah Defterleri
YL. Öğrn. Bahar KOCABAŞ-YL. Öğrn. Semanur
KAHRAMAN
1881-1887 Tarihli Nikah Defterine Göre Tokat’ta Kadın
Adları
YL. Öğrn. Ahmet İlhan AYBEK-L. Öğrn. Çağrı ONAR
1881-1887 Tarihli Nikah Defterine Göre Tokat’ta Erkek
Adları
Tartışma
Ara
KONFERANS SALONU
2. Oturum
10:30-11:45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer DEMİREL
10:30
Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK
Resmî-i Kayserî’nin Bilinmeyen Seyahatnâmesinde
Tokat Çevresine Ait Bilgiler
Prof. Dr. Galip EKEN
Tanzimat Döneminde Tutulan Tokat Cizye Defterlerinin
Değerlendirilmesi
10:45
17
[SEMPOZYUM PROGRAMI]
11:00
11:15
11.30-11.45
12.30-14.00
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YÜKSEL
Tokat’ın Osmanlı Seferlerine Katkısı Hakkında Bazı
Bilgiler (1770-1840)
Öğr. Gör. Murat HANİLÇE
XV ve XVI. Yüzyılda Zile Kazasında Değirmenler
Tartışma
Yemek Arası
A SALONU
26 EYLÜL 2014
CUMA
09:00-10:30
09:00
09:15
09:30
09:45
10.00-10.15
10.15-10.30
1. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Adem İŞCAN
Yrd. Doç. Dr. (Emekli) Mehmet YARDIMCI
Zileli Talibî Kolu ve Talibî Kolundaki Âşıklarda Söz
Varlığı
Yrd. Doç. Dr. Ali Osman SOLMAZ
Tokat Ağzı Sözvarlığında Karaçay Türkçesinin Yeri
Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER
Gedâî’nin Şiirlerinin Dil ve Üslubu
Dr. Cihan ÇAKMAK
Tokat Ağzında Görülen Arkayik (Eski) Kelimeler
Üzerine
Tartışma
Ara
A SALONU
26 EYLÜL 2014
CUMA
10:30-11:45
10:30
2. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Namıq MUSALI
Araştırmacı Altan MARÇELLİ-Prof. Dr. Selçuk EREZ
18
[TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU]
10:45
11:00
11:15
11.30-11.45
12.30-14.00
Tokat ve Çevresinde Üretilen Bir Grup Seramiğin
Bezemelerinin Yorumu
Yrd. Doç. Dr. Kemal İBRAHİMZADE- İrina GUSACH
Kültürel Etkileşim Bağlamında Nekrasov Kazaklarının
Geleneksel Giysilerindeki Tokat Yazma Örnekleri
(Rusya’nın Rostov Bölgesi Müzelerindeki
Koleksiyonlardan Örnekler)
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Tarıman CENİKOĞLU
Türklerde Taş Kültü İnancı ve Tokat’ta Bu Külte Bağlı
Efsaneler/İnanmalar
Dr. Coşkun KÖKEL
Tokat Bölgesinde Yerleşik Bir Alevi Topluluk: Güvenç
Abdal Ocaklıları-Kürtünlüler
Tartışma
Yemek Arası
B SALONU
26 EYLÜL 2014
CUMA
09:00-10:30
09:00
09:15
09:30
1. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Galip EKEN
Prof. Dr. Ömer DEMİREL
Sermaye, Borç ve Alacak İlişkileri Açısından Tokat
Esnaf ve Tüccarı
Prof. Dr. Orhan KUNTAY
Tokat’ta Bakır Üretimi Yerleri ve Kent Planlaması
YL. Öğrn. Şule Sema ALKOÇ
Osmanlı Toplumunda Yaşlı Bakım Anlaşmaları ve
Günümüz Çalışmalarında Yaşlı Bakımı (Tokat Örneği)
19
[SEMPOZYUM PROGRAMI]
09:45
10.00-10.15
YL. Öğrn. Mustafa DAĞIDIR
Alevilik Çalışmalarında Arşiv Kayıtlarının Kullanımına
Bir Örnek Olarak Kul Himmet Ocağı ve Görümlü
Beldesi
Tartışma
10.15-10.30
Ara
B SALONU
26 EYLÜL 2014
CUMA
2. Oturum
10:30-11:45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan KUNTAY
10:30
İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı-Dokt. Öğrn. Çiğdem
Arat BİLGEN
Süheyl Ünver'in Tokat Defteri
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ-YL. Öğrn. Uğur
POLAT-YL. Öğrn. Eser IRŞİ-YL. Öğr. Maksut ÖNLEN
Bir Sözlü Tarih Çalışması “Tokat Merkez Mahalle
İsimleri”
Öğr. Gör. Duygu İLKHAN SÖYLEMEZ-Öğr. Gör.
Adnan SÖYLEMEZ
Tokat İli ve Eko-Turizm’in Uygulanabilirliği
Öğr. Gör. Dr. Özlem SAĞIROĞLU
Tokat İli Erbaa İlçesi Kırsal Konut Dokusunda
Korumanın Eko-Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi
Tartışma
Yemek Arası
10:45
11:00
11:15
11.30-11.45
12.30-14.00
20
[TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU]
C SALONU
26 EYLÜL 2014
CUMA
09:00-10:30
09:00
09:15
09:30
09:45
10.00-10.15
10.15-10:30
1. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER
Yrd. Doç. Dr. Recep DEMİR
Şeyhü’l-İslâm İbn Kemal’e Göre Mu’cize ve İ’cazu’lKur’an Meselesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNANIR
Tokatlı Meşhur Şeyhülislam İbn Kemal’in Risale ve
Fetvalarına Göre XVI. Yüzyıl Ortalarında Finansman
Yolları
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk HABERGETİREN
Şeyhü’l-İslam İbn Kemal’in İçki Konusundaki Üç
Risalesi
Dr. Abdurrahman YAZICI
Ahizâde Yusûf b. Cüneyd et-Tokâtî ve Ferâiz Eserleri
Tartışma
Ara
C SALONU
26 EYLÜL 2014
CUMA
2. Oturum
10:30-11:45
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNANIR
10:30
Yrd. Doç. Dr. Tuğrul TEZCAN
Molla Hüsrev’in En’am Suresi Üzerine Bir Risalesi
Yrd. Doç. Dr. Süleyman PAK
Tokatlı Bir Müfessir: Muhyiddin Muhammed İbn
İbrahim Niksari’nin Tefsir İlmine Katkıları (İhlas Suresi
Tefsiri Örneği)
Arş. Gör. Muhammet Sacit KURT
10:45
11:00
21
[SEMPOZYUM PROGRAMI]
11:15
11.30-11.45
12.30-14.00
Şehit Edilmiş Bir Molla: Molla Lutfi ve Bakara Suresi
196-200. Ayetlerinin Tefsirine Dair Risalesi
Arş. Gör. Ayşegül KUŞDEMİR
Osmanlı Mutasavvıflarından Musa Bin Şeyh Tahir
Tokâdi’nin Eserlerinden Eski Oğuz Türkçesi Söz
Varlığına Katkılar
Tartışma
Yemek Arası
D SALONU
26 EYLÜL 2014
CUMA
09:00-10:30
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15-10:30
1. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Vüsale MUSALI
Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN
Tokatlı Nuri’nin Destanları Üzerine Bir Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. Münir CERRAHOĞLU
Çankırı Halk Edebiyatında Tokatlı Nuri’nin Yeri
Yrd. Doç. Dr. Ferhat KORKMAZ
Muzaffer Erdost ve İkinci Yeni
Dr. Doğan KAYA
Kangallı Emsalî’nin Tokat Seferi, Tokatlı İlhami ile
Karşılaşması
Eğitimci-Yazar Hasan AKAR
Tokatlı Sanatçı-Müzisyen Necati Başara
Tartışma ve Ara
D SALONU
26 EYLÜL 2014
CUMA
10:30-11:45
2. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN
22
[TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU]
10:30
10:45
11:00
11:15
11.30-11.45
12.30-14.00
26 EYLÜL 2014
CUMA
09:00-10:30
09:00
09:15
09:30
09:45
10.00-10.15
10.15-10.30
26 EYLÜL 2014
CUMA
10:30-11:45
Yrd. Doç. Dr. Enver BAYRAM
XII. Yüzyıla Ait Yazma Kur’an-ı Kerim ve Tefsiri
Arş. Gör. Selçuk ÖZTÜRK
Ebu Bekir Kânî Efendi’nin Şiirlerinde Hz. Peygamber
YL. Öğrn. Nizam YÜCE-YL. Öğrn. Kübra DURSUN
Milli Mücadele Döneminde Tokatlı Bir Sembol:
“Mustafa Vasfi Bey”
L. Öğrn. Mustafa BUDAK
Tokat Tarih ve Kültür Bibliyografyası
Tartışma
Yemek Arası
E SALONU
1. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ali SATAN
Doç. Dr. Orhan YILMAZ
Kurtuluş Savaşı'nda Zile İsyanı
Yrd. Doç. Dr. Fatih TUĞLUOĞLU
Zile Mahalli Basınından Örnekler
Yrd. Doç. Dr. İbrahim AYKUN
1897 Tokat Ermeni Olayları
Doktora Öğrn. Yasin DÖNDER
Yerel Basında Kore Savaşı ve Tokatlı Kore Gazileri
L. Öğrn. Melike TEPECİK
Milli Mücadele Döneminde Erbaa’da Rum Çetelerinin
Faaliyetleri
Tartışma ve Ara
E SALONU
2. Oturum
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. İbrahim AYKUN
23
[SEMPOZYUM PROGRAMI]
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30-11:45
12.30-14.00
Yrd. Doç. Dr. İsmail ÖZER
CHP Teftiş Raporları Işığında Tokat (1924-1943)
Öğrt. Betül TEKİNSOY
Cumhuriyet Dönemi Tokat’ta Halk Eğitimi Denemesi: 4K Teşkilatı
L. Öğrn. Gülşah GÖL
Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ve Ali Şevki Erek Yatılı
İlköğretim Bölge Okulu Örneği
L. Öğrn. Yasin USTA
Tokat Meliki Rükneddin Süleymanşah
Tartışma
Yemek Arası
26 EYLÜL 2014
CUMA
KONFERANS SALONU
Kapanış Oturumu
14:30-15:30
14:30
14:45
15:00
15:15
15.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüsrev SUBAŞI
Prof. Dr. Turan KARATAŞ
Prof. Dr. Mesut ÇAPA
Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER
Prof. Dr. Orhan KUNTAY
KAPANIŞ
24
[TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU]
ADRESLER
ACUNGİL, Arş. Gör. Yavuz, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
TOKAT.
AÇIKEL, Prof. Dr. Ali, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü, TOKAT.
AKAR, Eğitimci-Yazar Hasan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
TOKAT.
AKIN, Yrd. Doç. Dr. Emine Saka, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarih Bölümü, TOKAT.
AKSU, Arş. Gör. Gündüz, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü TOKAT.
AKSULU, Prof. Dr. Işık, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü, ANKARA.
ALANDAĞLI, Uzm. Murat, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Arşiv Dairesi Başkanlığı, ANKARA.
ALKOÇ, YL. Öğrn. Şule Sema, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ
Tarihi Bilim Dalı, TOKAT.
ALTINDAL, Başmüfettiş Bekir, Tapu ve Kadastro Başmüfettişi İstanbul Grup Başkanı, İSTANBUL.
ARAT BİLGEN, Dokt. Öğrn. Çiğdem, İstanbul Teknik
Üniversitesi, İSTANBUL.
ARSLAN, Doç. Dr. Durmuş Ali, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi Sosyoloji Bölümü, MERSİN.
ARSLAN, Siyaset Bilimci Gülten, MERSİN.
ATABEY, Arş. Gör. Fatma, Çankırı Karatekin Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, ÇANKIRI.
ATAK, Yrd. Doç. Dr. Erkan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, TOKAT.
AVŞAR, Öğr. Gör. Muhammed, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, TOKAT.
AYBEK, YL. Öğrn. Ahmet İlhan, Ordu Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı/ Yeniçağ Tarihi
Bilim Dalı, ORDU.
25
[SEMPOZYUM PROGRAMI]
AYKUN, Yrd. Doç. Dr. İbrahim, Gaziosmanpaşa Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, TOKAT.
BAKAN SARITAŞ, Y.L. Mezunu Dilek, Adnan Menderes
Üniversitesi, AYDIN.
BARUTÇU, Öğrt. Nevzat, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,
İSTANBUL.
BAŞOL, Yrd. Doç. Dr. Samettin, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, TOKAT.
BAYKAN, Uzm. Yrd. İbrahim Göksel, Türkiye Yazma Eserler
Kurumu Başkanlığı, Fatih-İSTANBUL.
BAYRAM, Yrd. Doç. Dr. Enver, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü, TOKAT.
BEK, Dokt. Öğrn. Nahit, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, ÇANAKKALE.
BEŞİRLİ, Prof. Dr. Mehmet, Çankırı Karatekin Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, ÇANKIRI.
BRAGG, Dr. John K., New Jersey City University Jersey City,
New Jersey, USA.
BUDAK, L. Öğrn. Mustafa, Gaziosmanpaşa Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi,
TOKAT.
BÜTÜNER, Doç. Dr. Zübeyir, Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü, YOZGAT.
CANLI, Yrd. Doç. Dr. Mustafa, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, TOKAT.
CENİKOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Tarıman, Dumlupınar
Üniversitesi, KÜTAHYA.
CERRAHOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Münir, Çankırı Karatekin
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, ÇANKIRI.
ÇAKMAK, Dr. Cihan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER,
TOKAT.
ÇAPA, Prof. Dr. Mesut, Ankara Üniversitesi Dİl Tarih Coğrafya
Fakültesi, ANKARA.
ÇAVDAR, Yrd. Doç. Dr. Necati, Gaziosmanpaşa Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, TOKAT.
26
[TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU]
ÇETİN, Öğrt. Necat, Pancar Nezihe Şairoğlu Ortaokulu, TorbalıİZMİR.
ÇOLAK, Doç. Dr. Songül, Gaziosmanpaşa Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, TOKAT.
ÇOLAK, Prof. Dr. Mustafa, Gaziosmanpaşa Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, TOKAT.
DAĞIDIR, YL. Öğrn. Mustafa, Afyon Kocatepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tezli Yüksek Lisans Programı,
Sosyoloji Bölümü, AFYON.
DAŞ, Prof. Dr. Mustafa, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü, İZMİR.
DEMİR, Doç. Dr. Alpaslan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, TOKAT.
DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Recep, Karabük Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi, KARABÜK.
DEMİRCİ, Prof. Dr. Mustafa, Selçuk Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü, KONYA.
DEMİREL, Prof. Dr. Ömer, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü, SİVAS.
DEMİRTAŞ, Araştırmacı/Dokt. Öğrn. Hasan, Vakıflar Genel
Müdürlüğü, ANKARA.
DEMİRTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi, TOKAT.
DÖNDER, Öğrt. Yasin, Tokat Endüstri Meslek Lisesi, TOKAT.
DURSUN, YL. Öğrn. Kübra, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, TOKAT
EKEN, Prof. Dr. Galip, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü, SİVAS.
EKER, Yrd. Doç. Dr. Ümit, Bozok Üniversitesi, YOZGAT.
ELİAÇIK, Prof. Dr. Muhittin, Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, KIRIKKALE.
ELPE, Yrd. Doç. Dr. Ebru, Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi, BATMAN.
EREZ, Prof. Dr. Selçuk, İSTANBUL.
ERŞAHİN Yrd. Doç. Dr. İbrahim, Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi, KAHRAMANMARAŞ.
27
[SEMPOZYUM PROGRAMI]
ERTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Volkan, Namık Kemal Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, TEKİRDAĞ.
FUL, Yrd. Doç. Dr. Şengül Dilek, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, TOKAT.
GÖKSU, Doç. Dr. Erkan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, TOKAT.
GÖL, L. Mezunu Gülşah, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TOKAT.
GUSACH, Senior Scientific Associate İrina, Azov History,
Archaeology and Palaeontology Museum-Reserve, Rusya.
GÜLTEKİN ÖZMEN,
Öğr. Gör. İlknur, Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü,
TOKAT.
GÜNDOĞDU, Araşt. Kaan, Türk Halkbilim Kültür Strateji
Araştırma Merkezi, ANKARA.
HABERGETİREN, Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk, Karabük
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, KARABÜK.
HAKSEVER, Doç. Dr. Ahmet Cahid, Hitit Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Tasavvuf Bölümü, ÇORUM.
HANİLÇE, Öğr. Gör. Murat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, TOKAT.
HANOĞLU, Öğr. Gör. Canan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Sanat Tarih Bölümü, TOKAT.
HASGÜL, Öğrt. Mahmut, Gaziosmanpaşa Lisesi, TOKAT.
IRŞİ, YL. Öğrn. Eser, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, TOKAT.
İBRAHİMZADE, Yrd. Doç. Dr. Kemal, Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü,
TOKAT.
İLKHAN SÖYLEMEZ, Öğr. Gör. Dr. Duygu, Selçuk
Üniversitesi, KONYA
İNANIR, Yrd. Doç. Dr. Ahmet, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi, TOKAT.
KAHRAMAN, YL. Öğrn. Semanur, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, TOKAT.
KALAFAT, Dr. Yaşar, Türk Halkbilim Kültür Strateji Araştirma
Merkezi, ANKARA.
28
[TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU]
KAPANŞAHİN, Doç. Dr. Muhittin, Erciyes Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü, KAYSERİ.
KARASU, YL. Öğrn. Ahmet, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Pedagolojik Formasyon Bölümü TOKAT.
KARCI, Arş. Gör. Erol, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü, KARS.
KAYA, Dr. Doğan, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Halk Edebiyatı Türk Halk Bilimi Bölümü, SİVAS.
KARATAŞ, Prof. Dr. Turan, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı,
ANKARA.
KOCABAŞ, YL. Öğrn. Bahar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, TOKAT.
KORKMAZ, Yrd. Doç. Dr. Ferhat, Batman Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi, BATMAN.
KORKMAZ, Arş. Gör. Neslihan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, TOKAT.
KÖKEL, Dr. Coşkun, ANKARA.
KUNTAY, Prof. Dr. Orhan, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi,
ANKARA.
KURT, Arş. Gör. Muhammet Sacit, Ondokuzmayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi, SAMSUN.
KURT, Folklor ve Müzik Araştırmacısı Necdet, İZMİR.
KURT, Prof. Dr. Yılmaz, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya
Fakültesi Tarih Bölümü, ANKARA.
KUŞ, Öğr. Gör. Ayşegül, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, SAMSUN.
KUŞDEMİR, Arş. Gör. Ayşegül, Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi, YOZGAT.
KUŞDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih, Bozok Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi, YOZGAT.
LAFLI, Prof. Dr. Ergün, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, İZMİR.
MARÇELLİ, Araştırmacı-Yazar Altan A., İSTANBUL.
MUSALI, Doç. Dr. Namıq, Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi, KASTAMONU.
29
[SEMPOZYUM PROGRAMI]
MUSALI, Doç.Dr. Vüsale, Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi, KASTAMONU.
NEMATZADE, Doç. Dr. Sabira, Bakü Devlet Üniversitesi Sosyal
Bilimler ve Psikoloji Fakültesi Felsefe Tarihi ve
Medeniyetşinaslık, BAKÜ/AZERBAYCAN.
OKUDAN, Yrd. Doç. Dr. Muhammet, Gaziosmanpaşa
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, TOKAT.
ONAR, L. Öğrn. Çağrı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi, TOKAT.
ÖNLEN, YL. Öğrn. Maksut, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, TOKAT.
ÖZARSLAN, Prof. Dr. Metin, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi, ANKARA.
ÖZDEMİR, Arş. Gör. Kadirhan, Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi, KAHRAMANMARAŞ.
ÖZDEMİR, Öğr. Gör. Niyazi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi, TOKAT.
ÖZEN YAVUZ, Öğr. Gör. Arzu, Gazi Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Mimarlık Bölümü, ANKARA.
ÖZER, Yrd. Doç. Dr. İsmail, Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakütesi Tarih Bölümü, ORDU.
ÖZER, Yrd. Doç. Dr. Sevilay, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü, SİVAS.
ÖZİL, Öğrt. Levent, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TOKAT.
ÖZİL, Öğrt. Nurten, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TOKAT.
ÖZKAN, Prof. Dr. İsa, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,
ANKARA.
ÖZKÖSE, Prof. Dr. Kadir, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi, TOKAT.
ÖZSOY, Yrd. Doç. Dr. Seda, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Felsefe Bölümü, GÜMÜŞHANE.
ÖZTÜRK, Arş. Gör. Selçuk, Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi, ANKARA.
PAK, Yrd.Doç.Dr. Süleyman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi, TOKAT.
30
[TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU]
PATACI, Yrd. Doç. Dr. Sami, Ardahan Üniversitesi, İnsani
Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, ARDAHAN.
PEKDOĞAN, YL. Öğrn. Tuncay, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, TOKAT.
POLAT, YL. Öğrn. Uğur, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, TOKAT.
SAĞIR, Yrd. Doç. Dr. Yusuf, Çanakkale On Sekiz Mart
Üniversitesi, ÇANAKALE.
SAĞIROĞLU, Öğr. Gör. Dr. Özlem, Gazi Üniversitesi,
ANKARA.
SANTUR, Etnolog Alparslan, « Meltem Cingöz Santur » Halk
Kültürü Araştırmaları Merkezi, ANKARA.
SATAN, Doç. Dr. Ali, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü, İSTANBUL.
SERDAR, Arş. Gör. Murat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, TOKAT.
SOLMAZ, Yrd. Doç. Dr. Ali Osman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
TOKAT.
SOLMAZ, Yrd. Doç. Dr. Sefer, Selçuk Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü, KONYA.
SÖNMEZ, Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk, Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Eğitim Fakültesi, TOKAT.
SÖYLEMEZ, Öğr. Gör. Adnan, Selçuk Üniversitesi KONYA..
SUBAŞI, Prof. Dr. Hüsrev, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, İSTANBUL.
ŞENGÜL, Doç. Dr. Mihriban, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, MALATYA.
ŞENGÜN, Yrd. Doç. Dr. Necdet, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi, İZMİR.
ŞİMŞEK, Öğr. Gör. Yaşar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü, TOKAT.
TAŞBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Erdal, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü, ANTALYA.
TEKİN, Öğr. Gör. Murat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, TOKAT.
31
[SEMPOZYUM PROGRAMI]
TEKİNSOY, Öğrt. Betül, Tokat Endüstri Meslek Lisesi, TOKAT.
TEMİR, Arş. Gör. Mehmet, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü, TOKAT.
TEPECİK, L. Öğrn. Melike, Gaziosmanpaşa Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, TOKAT.
TEYMUR, Dokt. Öğrn. Emre Fırat, Dokuz Eylül Üniversitesi,
İZMİR.
TEZCAN, Yrd. Doç. Dr. Tuğrul, Karabük Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi, KARABÜK.
TORUN, Arşiv Uzm. Ahmet Semih, Başbakanlık Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı,
İSTANBUL.
TORUN, Şube Md. Adnan, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,
ANKARA.
TUĞLUOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Fatih, Aksaray Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, AKSARAY.
TÜRKMEN,Yrd. Doç. Dr. İsmet, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, TOKAT.
UĞURLU,YL. Mezunu Ümmühan, TOKAT.
USTA, L. Öğrn. Yasin, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü, TOKAT.
YARDIMCI, Yrd. Doç. Dr. (Emekli) Mehmet, Dokuz Eylül
Üniversitesi, İZMİR.
YAŞAR, Arş. Gör. Hakan, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi
Enstitüsü, ANKARA.
YAYLACI, Mimar Seyyid Turan, ANKARA.
YAZICI, Dr. Abdurrahman, İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL.
YILMAZ, Arş. Gör. Şule, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü, ANKARA.
YILMAZ, Doç. Dr. Orhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, ÇANAKKALE.
YÜCE, YL. Öğrn. Nizam, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, TOKAT.
YÜCER, Prof. Dr. Hür Mahmut, Karabük Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi, KARABÜK.
32
[TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU]
YÜKSEL, Yrd. Doç. Dr. Ahmet, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü, SİVAS.
YÜRÜDÜR, Doç. Dr. Eren, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü, TOKAT.
ZEREN, Yrd. Doç. Dr. H. Emre, Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, AYDIN.
33
Download

sempozyum programı - Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu