KARADENİZ ARAŞTIRMALARI
BALKAN, KAFKAS, DOĞU AVRUPA VE ANADOLU İNCELEMELERİ DERGİSİ
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
KaraM
Yaz 2014  Sayı 42
Karadeniz Araştırmaları
Journal of the Black Sea Studies
KaraM Yayınıdır
Cilt/Volume 11 Sayı/Number 42
Yaz/ Summer 2014 ISSN 1304-6918
Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Owner and Managing Editor
Bilgehan Atsız GÖKDAĞ
Editörler/Editors
Osman KARATAY - M. Seyfettin EROL
Yazı işleri / Secretariat
Umut ÜREN
Tasarım/ Design
Ali BALCI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Bernt Brendemoen (Oslo Üni.)
Prof. Dr. Haydar Çakmak (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Necati Demir (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Peter Golden (Rutgers Uni.)
Prof. Dr. Sadettin Gömeç (Ankara Üni.)
Prof. Dr. Hakan Kırımlı (Bilkent Üni.)
Dr. Yuri Kochubey (NAS of Ukraine)
Prof. Dr. Mihai Maxim (D.Kantemir Kültür Mrk.)
Prof Dr. David Mcdonald (Uni. of Wisconsin)
Prof. Dr. Hikmet Öksüz (KTÜ)
Prof. Dr. Mehmet Öz (Hacettepe Üni.)
Prof. Dr. Yücel Öztürk (Sakarya Üni.)
Prof. Dr. Dan D.Y. Shapira (Bar-Ilan Uni.)
Doç. Dr. Feridun Tekin (Giresun Üni.)
Prof. Dr. Uli Schamiloglu (Uni. of Wisconsin)
Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel (İstanbul Üni.)
Prof. Dr. İliya V. Zaitsev (Moskova Devlet Üni.)
İdare Merkezi / Adress
Hoşdere Cad. 179/6
06690 Çankaya / ANKARA
Tel: 0536 760 55 42
www.karam.org.tr
[email protected]
Yayın Türü / Types of Periodicals
3 aylık, uluslararası / quarterly, international
Baskı / Printed by
Vizyon Kırtasiye Ofset Matbaa (Fatih Cad. 198/A Keçiören/ANKARA Tel: 312.380 05 11)
Basım Yeri ve Tarihi / Issue Location and Date
ANKARA/Haziran (June) 2014
İçindekiler/ Contents
Makaleler/ Essays
1-9
Nato’nun Karadeniz Politikası- The Black Sea Politics of Nato
Erhan AKDEMİR
11-23
Ukrayna’da Siyasi Kriz- Political Crisis in Ukraine
Giray SAYNUR DERMAN-Yerkinay ONGAROVA
25-51
Komünizmin Milliyetçilikle İttifakı: II. Dünya Savaşında Rus Milliyetçiliği- The Alliance of
Communism with Nationalism: Russian Nationalism During the World War-II
İbrahim HASANOĞLU
53-67
Sürgün, Vatana Dönüş ve Kültürel Canlanma: Kırım Tatarlarında Kültürel Melezlik- Deportation, Repatriation and Cultural Revival: Rebulding ‘Authentic’ Culture and Cultural
Hybridity Among Crimean Tatars
İsmail AYDINGÜN
69-84
The Genetics of Crimean Karaites
Kevin Alan BROOK
85-109
Kırım’dan Bağdat’a: 1638 Bağdat Seferinde Yardımcı Kırım Kuvvetlerinin Menzil ve İaşe
Organizasyonu- From Crimea to Baghdad: Range and Subsistence Organization of the
Crimean Auxiliary Forces in the 1638 Baghdad Campaign
Süleyman POLAT
111-120
Karaçay-Malkar Halkının Aynası: Aktamak Manzumesi- A Mirror of the Karachai-Balkar
People: The Poem of Aktamak
M. Said ARBATLI
121-130
Kafkas Göçünün Mağdurları- The Victims of the Caucasian Migration
Ömer KARATAŞ
131-154
Avusturya’nın Bosna-Hersek’i İşgalinden Sonra Anadolu’ya Yapılan Boşnak Göçleri:
Eskişehir Lütfiye Köyü Örneği– Bosniaks Immigration to Eskisehir After the Austrian
Occupation of Bosnia-Herzegovina: The Case of the Village Lütfiye
İsmail ŞAHİN-Cemile ŞAHİN
155-165
Özgün Seramik Uygulamalarda Doğu Karadeniz Ahşap Mimarisinin Konstrüksiyon Özelliklerinin Bireysel Yorumları-Individual Interpretations on Construction Characteristics of
Wooden Architecture of Eastern Black Sea for Unique Ceramic Applications
Naile Salman ÇEVİK
Kitap Değerlendirme/ Book Review
167-169
Cengiz Fedakar, Kafkasya’da İmparatorluklar Savaşı, Kırım’a Giden Yolda Anapa Kalesi
(1781-1801)
Didem ÇATALKILIÇ
170-173
S. Ya. Kozlov-L. V. Çijova, Turkskie Narodı Krıma. Karaimi, Krimskie Tatarı, Krımçaki
Muhammet ŞEN
174-175
Ülkü Önal, Ahıska’dan Sürgün Hatıraları
Haşim ÖZEL
176-178
Сoşkun Kökel, Güvenç Abdal Ocaklıları Külliyatı
Mustafa DAĞIDIR
179-181
Mustafa Karataş, Türk Dilinde Yanış (Motif) Adları- Anadolu Sahası
Gülşen ÖZÇAMKAN
183-190
Yayın İlkeleri/ Editorial Principles
DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD
Prof. Dr. Ali AKAR
Prof. Dr. Yavuz AKPINAR
Doç. Dr. Ercan ALKAYA
Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN
Doç. Dr. Semra AYYILMAZ
Prof. Dr. Ünsal BAN
Prof. Dr. İrfan ÇAĞLAR
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Prof. Dr. A. Mevhibe COŞAR
Doç. Dr. Tülin DURUKAN
Prof. Dr. Ali DUYMAZ
Prof. Dr. A. Bican ERCİLASUN
Doç. Dr. Ruhi ERSOY
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
Prof. Dr. Harun GÜNGÖR
Prof. Dr. Atilla JORMA
Doç. Dr. Şenol KANTARCI
Yrd. Doç. Dr. Barış METİN
Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. Mahmut SARIKAYA
Prof. Dr. Seyit SERTÇELİK
Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
Prof. Dr. A. Nezihi TURAN
Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ
Muğla Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
University of Turku
Kırıkkale Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Ankara Üniversitesi/ TBMM
Gazi Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Karadeniz Üniversitesi
BU SAYININ HAKEMLERİ / REFEREES OF THIS ISSUE
Yrd. Doç. Dr. Serkan Acar
Yrd. Doç. Dr. Gültekin Akengin
Doç. Dr. Emet Egemen Işık Aslan
Yrd. Doç. Dr. Ferhat Berber
Yrd. Doç. Dr. Özgür Çınarlı
Doç. Dr. Yelda Demirağ
Doç. Dr. Giray Saynur Derman
Doç. Dr. Mehmet Seyfettin Erol
Prof. Dr. Peter B. Golden
Doç. Dr. Zafer Gölen
Prof. Dr. Nedim İpek
Doç. Dr. Osman Karatay
Prof. Dr. Hakan Kırımlı
Yrd. Doç. Dr. Ali Servet Öncü
Prof. Dr. Dan D. Y. Shapira
Yrd. Doç. Dr. Muhammet Şen
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Doç. Dr. Abdullah Temizkan
Yrd. Doç. Dr. Göktürk Tüysüzoğlu
Ege Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Rutgers University
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Bar-Ilan University
Ege Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Dergimizi Tarayan Veritabanları / Scanned by Databases
ASOS, CEEOL, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, Index Islamicus, MLA International
Bibliography, International Medieval Bibliography, PECYA, ProQuest, Serials Solutions,
TÜBİTAK-ULAKBİM, Ulrich’s periodicals directory

Soyadına göre alfabetik sıralama yapılmıştır.
Download

Turkish and German Foreign Policy toward the Conflicts