KAHTA ANADOLU LİSESİ
ADI SOYADI
SINIF- NO
PUAN
2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11 C,D SINIFLARI SEÇMELİ KİMYA DERSİ 1.DÖNEM 2.SINAVI
DERS ÖĞRETMENİ MUSA İRİCE
NOT
Süre 1 ders saatidir. Başarılar Dilerim.
A
SORU NO
1
2
3
4
5
6
PUAN
10
10
10
10
10
10
7
8
10 10
9
10
10
10
11 12
13
14
15
16 17
18
19
20
TOPLAM
100
1-)Aşağıda verilen soruları D/Y şeklinde cevaplayınız? (Her soru 2 puan)
Kc=2 ise Denge anında ileri yöndeki hız sabiti geri yöndeki hız sabitine eşittir. (
)
b) Denge tepkimelerinde minimum enerji eğilimi daima ürünler yönüne doğrudur.(
)
c) Katalizör kimyasal tepkimleri başlatamaz.
(
)
d) Katı ve sıvılar denge bağıntısında yer almaz.
(
)
e) C(k) +O2(g) →
(
)
a)
CO2(g)
tepkimesi için Kc=(CO2)/(C).(CO2) dir.
2-)(10 puan )
3-) Aşağıdaki deney sonuçlarına göre;
[X]
[Y]
[Z] Hız(mol/L.s)1.
1
0,1
0,2
0,3
2. 10-3
2
0,2
0,2
0,3
4. 10-3
3
0,1
0,4
0,3
2. 10-3
4
0,1
0,2
0,6
8. 10-3
Deney
Tepkime hız bağıntısını bulunuz ? (10 puan)
4-) 3. Sorudaki tepkimenin hız sabitininin
değerini bulunuz(10 puan)
5-) Aşağıdaki tepkime için katalizör ve ara ürünü tespit ediniz
ve net tepkime denklemini yazınız.
1. Basamak A + B
2.
Basamak C + A
→
C +F
→
2F + B
(10p)
6-)
sebebiyle
birlikte açıklayınız
(10 puan)
7-) (10 puan)
yanda bir
tepkimeye ait Ep –t grafiği verilmiştir.
a) Tepkime kaç adımlıdır.
b) Tepkimenin hızını kaçıncı basamak belirler
c) Katalizör hangi basamakta kullanılmalıdır
8)
(10 puan)
9-)
tepkimesi bir denge tepkimesi midir ? sebebiyle
birlikte açıklayınız ? (10 puan)
10-)
C(k) + CO2(g) ↔ 2CO(g)
tepkimesinde denge anında ortamda 0.2M CO,
0,02M CO2 ve 12 gram C(k) varsa Kc =? (C=12)
(10 puan)
Musa İRİCE
Kimya Öğretmeni
Başarılar dilerim…
Download

10 puan