T.C
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü
KÖYDES 2015 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(………………………...2015 TARİHİ İTİBARIYLA)
ĠÇME SUYU
ĠġLERĠN DURUMU
ĠLĠ:
YOL
SULAMA
GENEL TOPLAM
SENE
BAġINDA
PLANLANAN
EK
TOPLAM
SENE
BAġINDA
PLANLANAN
EK
TOPLAM
SENE
BAġINDA
PLANLANAN
EK
TOPLAM
SENE
BAġINDA
PLANLANAN
EK
TOPLAM
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
BİTEN
0
0
0
0
% 70 İ VE ÜZERİ
TAMAMLANAN
0
0
0
0
DEVAM EDEN
0
0
0
İHALE AŞAMASINDA
OLAN
BAŞLAMAYAN
0
0
29
33
TOPLAM
29
0
29
33
29
33
0
33
0
KÖY YOLLARI ĠġLERĠN DURUMU
ĠġLERĠN NĠTELĠĞĠ
SENE
BAŞINDA
PLANLANAN
BİTEN
ĠġLERĠN NĠTELĠĞĠ
M=A+D+G+J N=B+E+H+K
STABİLİZE (Km)
15,00
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)
1.KAT ASFALT (Km)
26,50
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)
2. KAT ASFALT (Km)
126,10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
0
62
0
62
0
62
500
1000
1500
DİĞER
0
0
BAĞLI
NÜFUS
NÜFUS
ADET
BİREYSEL
250
PE / PVC
DİĞER
KLASİK ARITMA (Ad)
32.273,00
PAKET ARITMA (Ad)
ONARIM (Km)
DOĞAL ARITMA
(Yapay Sulak Alan) (Ad)
TAŞ DUVAR (m3)
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
MENFEZ (Adet)
2,00
SENE
BAŞINDA
PLANLANAN
ĠġLERĠN NĠTELĠĞĠ
BÜZ (Adet)
BİTEN
ÜNİTE
NÜFUS
KORİGATÖR
BETON
KANALĠZASYON SĠSTEMĠ (mt)
KÖY ĠÇME SULARI ĠġLERĠN DURUMU
SENE BAġINDA PLANLANAN
KÖY
BĠTEN
BAĞLISI
KÖY
ĠġLERĠN NĠTELĠĞĠ
SUYU
YETERSİZ
(Adet)
SUSUZ
(Adet)
YENİ TESİS
İLİ:
23
0
26
2
BAĞLISI
SUYU
YETERSİZ
(Adet)
SUSUZ
(Adet)
SUYU
YETERSİZ
(Adet)
SUSUZ
(Adet)
TOPLAM
2
0
3
0
1
24
0
1
29
3
BAKIM ONARIM
TOPLAM
SUYU
YETERSİZ
(Adet)
SUSUZ
(Adet)
FAYDALANA
CAK NÜFUS
TOPLAM
2
TESİS GELİŞTİRME
O=C+F+I+L
0
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)
BETON YOL (Km)
2,00
TOPLAM
0
0
KÖY
ADET
KÖPRÜ (Adet)
EK
BİTEN
FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
SENE
BAŞINDA
PLANLANAN
TESVİYE (Km)
PARKE (m2)
0
SENE
BAġINDA
PLANLANAN
ATIKSU ĠġLERĠNĠN DURUMU
HAM YOL (Km)
İLİ:
ATIKSU
0
0
1
0
0
0
0
FAYDALA
NACAK
NÜFUS
0
T.C
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü
KÖYDES 2015 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(………………………...2015 TARİHİ İTİBARIYLA)
ĠÇME SUYU
ĠLĠ:
İLİ:
SULAMA
SENE BAŞINDA PLANLANAN
GÖLET
YAPIMI
GÖLET
SULAMASI
YERÜSTÜ
SULAMASI
YERALTI
SULAMASI
BİTEN
HAYVAN
ĠÇMESUYU
GÖLETĠ
TOPLAM
GÖLET
YAPIMI
YERÜSTÜ
SULAMASI
YERALTI
SULAMASI
HAYVAN
ĠÇMESUYU
GÖLETĠ
TOPLAM
0
TESİS GELİŞTİRME
0
0
BAKIM ONARIM
0
0
0
HĠS
GÖLETĠ
K. BAġ HAY. SAYISI
0
0
0
0
0
0
CEP
TELEFONU
542 511 49 13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Memur
436 212 11 65
0
0
Engin SUNGUR
İŞ
TELEFONU
0
0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
E-POSTA
ADRESİ
GÖLET
SULAMASI
0
PROJEDEN YARARLANAN
ÇĠFTÇĠ SAYISI (ADET)
HĠZMET GÖTÜRÜLECEK
ALAN BÜYÜKLÜĞÜ
(HEKTAR)
B. BAġ HAY. SAYISI
GÖREVİ:
GENEL TOPLAM
YENİ TESİS
TOPLAM
ADI SOYADI :
ATIKSU
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
ĠġLERĠN DURUMU
ĠġLERĠN NĠTELĠĞĠ
YOL
sungur_engin@hotmail.com
2
Download

KÖYDES 2015 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU