PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA ALTERNATİF YÖNTEMLER V
Sempozyum Programı
16-17 Nisan 2015
İzmir Ekonomi Üniversitesi
16 Nisan 2015, Perşembe
09:30-10:00 Kayıt
10:00-10:30 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Bahtışen Kavak, PPDA Yönetim ve Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. F. N. Can Şımga Muğan, İEU İşletme Fakültesi Dekanı
10:30-12:30 "Pazarlama Araştırmalarında Deneysel Yaklaşımlar"
Oturum başkanı: Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi
Sunum: Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, Koç Üniversitesi
12:30-14:00 Öğle Yemeği Arası
14:00-16:30 “Nitel Araştırmalar”
Oturum başkanı: Prof. Dr. Ayla Özhan Dedeoğlu, Ege Üniversitesi
Sunum: Prof. Dr. Güliz Ger, Bilkent Üniversitesi ve Doç. Dr. Eminegül
Karababa, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
17 Nisan 2015, Cuma
10:00-12:30 Oturum başkanı: Prof. Dr. A. Güldem Cerit, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Dicle Yurdakul, Koç Üniversitesi, “Derinlemesine Mülakat Tekniği”
Haluk Sicimoğlu, BBDO Türkiye ve Reklamcılık Vakfı, “Zaltman Metafor
Yöntemi ve Reklam Sektöründeki Uygulamaları”
Ergun Gümüş, EMOREADER, “Nöropazarlama”
12:30-14:00 Öğle Yemeği Arası
14:00-16:30 Oturum başkanı: Prof. Dr. A. Gül Bayraktaroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi
Handan Bilgiç, NİELSEN (Türkiye ve Yunanistan), Perakendeci Paneli:
Sektörel ve Akademik İşbirliği Fırsatları
Fulya Durmuş, GFK Türkiye, Tüketici Araştırmaları: Sektörel ve Akademik
İşbirliği Fırsatları
Selin Kahraman, FRİTOLAY, Uygulayıcı Perspektifinden Pazarlama
Araştırmaları ve Akademik İşbirliği
_________________________________________________________________________________________________________
Katılım ücretsizdir, ancak katılımcıların en geç 10 Nisan 2015 tarihine kadar
[email protected] adresine mesaj atarak isim ve kurum bilgilerini bildirmeleri gerekmektedir.
Download

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA ALTERNATİF YÖNTEMLER V