FACT SHEET
KDO jsme
Jsme součástí celosvětové sítě Proximity
Worldwide a přidruženi k BBDO, nejsme však
klasickou komunikační agenturou. Posláním
Proximity Prague je pomáhat klientům dosahovat
vyššího zisku. Toho docílíme tím, že přineseme
vašim zákazníkům něco užitečného. Víme, že
„jednoduše prodávat více“ dnes již zpravidla není
řešením. Analyzujeme, kde se pro vás skrývají
skutečné obchodní příležitosti, jací vaši zákazníci
jsou nejvíce ziskoví nebo mají největší potenciál –
a jak s nimi komunikovat skutečně efektivně.
V Proximity Prague spolupracujeme v rámci
strategické aliance se společností Mark BBDO,
a jsme tak klientům připraveni poskytnout celou
škálu služeb v marketingové komunikaci, a to
včetně PR.
JAK pracujeme
Kreativita pro nás není úžasná grafika nebo
podmanivý slogan – to je běžná součást naší
práce. Kreativitu chápeme jako nový nebo neotřelý
způsob, jak přinést užitek vašim zákazníkům a vám
tak doručit vyšší zisk. Přemýšlíme stejně jako
vy – začínáme vašimi cíli. Jak dosáhnout vyššího
tržního podílu, vyšších tržeb a zisku? Jak navýšit
hodnotu firmy? K naplnění obchodních cílů může
vést několik cest, pro jejichž analýzu, plánování
a realizaci využíváme vlastní strategický nástroj:
•
Snížení nákladů. Provedeme audit vašich
procesů a identifikujeme úspory (např.
v obsluze zákazníků – přesměrování na
obchodní kanály s nižšími náklady, fungování
obchodní sítě, spolupráci s dodavateli), které
povedou k vašemu vyššímu zisku.
•Akvizice zákazníků. Identifikujeme
příležitosti pro akvizici zákazníků, navrhneme
akviziční strategii a následně realizujeme,
vyhodnocujeme a optimalizujeme kampaně.
Na základě pokročilého cílení se zaměříme
na zákazníky, kteří vám přinesou zisk nebo
přispějí ke splnění dalších definovaných cílů.
•
Vytěžení zákazníků. Vaši stávající zákazníci
mohou být tím nejbližším (ale zároveň
často opomíjeným) zdrojem vyššího zisku.
Navrhneme iniciativy vedoucí ke zvýšení
šíře, frekvence a hodnoty nákupů vašich
zákazníků. Pomocí zákaznických programů
a one-to-one komunikace jsme schopni
dlouhodobě posílit retenci a věrnost
ziskových zákazníků.
•
Inovace a tvorba trhů. I pokud se staráte
o své zákazníky, můžete o ně lehce přijít,
pokud opomenete vývoj na trhu. V dnešním
turbulentním prostředí vám pomůžeme
rozpoznat důležité tržní trendy a příležitosti
pro inovace. Ať už inkrementální, tzn. pro
vylepšení vašich produktů a služeb, nebo
radikální, kde jde o tvorbu nových produktů
a služeb nebo celých tržních kategorií.
Naše NÁSTROJE
•Kampaně a podpora značky. Kampaně
netvoříme, abychom uplatnili svoji kreativitu
nebo získali ocenění, ale jen tehdy, když to
dává smysl v rámci naplnění definovaných
cílů. Často jde o přípravu půdy pro další
marketingové aktivity, které na kampaň
navazují. Povědomí o značce je pro nás
daleko spíše prostředek než cíl a kampaň
zaměřená na značku může např. usnadnit
práci vašich prodejců v terénu. Na základě
znalosti situace formulujeme praktické
komunikační strategie, positioning nebo
repositioning značky a ve spolupráci s dalšími
partnery, jako jsou mediální agentury, tvoříme
integrované kampaně. Do kampaní a podpory
značky počítáme v dnešní době často
nezbytnou digitální komunikaci vč. sociálních
médií nebo kreativní mediální projekty
(zajišťované naší PR divizí).
•Customer experience management
(CEM). Analyzujeme a optimalizujeme
zákaznickou zkušenost (CX) napříč všemi
body kontaktu se zákazníkem – víme totiž,
že jen jedna negativní zkušenost zákazníka
může nenávratně poškodit vaši značku
a znehodnotit marketingové investice. Do
našich služeb tak patří komplexní audit
zákaznické zkušenosti, návrh „customer
journey“ a optimalizace CX s pravidelným
monitoringem.
•Customer relationship management (CRM).
Přicházíme s CRM cyklem odpovídajícím
vašim potřebám. Pomocí nástrojů data
managementu vám pomůžeme identifikovat
ziskové nebo potenciálně hodnotné zákazníky
a prostřednictvím propracovaného campaign
managementu se dlouhodobě staráme
o efektivní one-to-one komunikaci s vašimi
zákazníky.
•Analýzy a výzkumy. Abychom mohli
navrhnout relevantní a skutečně efektivní
řešení, musíme nejprve dokonale poznat vaši
situaci – od tržního prostředí přes konkurenci,
zákazníky, vaši značku a procesy až
k zaměstnancům. Naše analýzy a výzkumy
nekončí předáním doporučení, ale stávají se
naopak integrální součástí našich návrhů.
•Speciální projekty. V závislosti na vašich
potřebách navrhneme strategii, která jde
nad rámec běžné kampaně. Může se
jednat například o shopper marketing,
aktivaci vašich zákazníků (např. pomocí
spotřebitelských soutěží), event management
a projekty vyvolávající šeptandu („word of
mouth“).
REFERENCE
KONTAKT
Proximity Prague
Křižíkova 71 | 186 00 Praha 8
+420 251 001 551 | [email protected]
www.proximity.cz
Download

FACT SHEET - Proximity Prague