HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi
Tezsiz İşletme Yüksek Lisans (M.B.A) & Tezsiz Sayısal Finansman Yüksek Lisans Ders
Programı
Tezsiz İşletme Yüksek Lisans (M.B.A.)
Ders Sorumlusu
MAN 666.02 Karar Analizi (01) (Z)
Aydın Ulucan
Pazartesi 18:00 - 20:45 302
MAN 666.02 Karar Analizi (02) (Z)
Aydın Ulucan
Perşembe 18:00 - 20:45 302
MAN 666.02 Karar Analizi (03) (Z)
Barış Atıcı
Perşembe 18:00 - 20:45 LAB-C
MAN 679.02 Üretim Yönetimi (01) (Z)
Hatice Çalıpınar
Çarşamba 18:00 - 20:45 T.O.
MAN 679.02 Üretim Yönetimi (02) (Z)
Onur Koyuncu
Çarşamba 18:00 - 20:45 305
MAN 679.02 Üretim Yönetimi (03) (Z)
Bülent Çekiç
Çarşamba 18:00 - 20:45 D4
MAN 677.02 Pazarlama II (01) (Z)
Bahtışen Kavak
Perşembe 18:00 - 20:45 303
MAN 677.02 Pazarlama II (02) (Z)
Leyla Özer
Perşembe 18:00 - 20:45 T.O
MAN 662.02 Örgüt Teorisi (01) (Z)
Semra Güney
Cuma 18:00 - 20:45 T.O
MAN 662.02 Örgüt Teorisi (02) (Z)
Mahmut Arslan
Cuma 18:00 - 20:45 D4
MAN 662.02 Örgüt Teorisi (03) (Z)
Mustafa Kılıç
Cuma 18:00 - 20:45 305
MAN 677.02 Pazarlama II (03) (Z)
Bahtışen Kavak
Pazartesi 18:00 - 20:45 303
MAN 677.02 Pazarlama II (04) (Z)
Leyla Özer
Pazartesi 18:00 - 20:45 T.O
MAN 620.02 Finansal Yönetim (01) (S)
Mehmet Baha Karan
Salı 18:00 - 20:45 303
MAN 680.02 Yöneticiler için Finansal Raporlama (01) (S)
Mustafa İpçi
Salı 18:00 - 20:45 D4
MAN 680.02 Yöneticiler için Finansal Raporlama (02) (S)
Semra Karacaer
Salı 18:00 - 20:45 T.O.
MAN 646.02 Yönetim Bilişim Sistemleri (S)
Mustafa Kaya
Salı 18:00 - 20:45 302
MAN 683.02 Stratejik Yönetim (S)
Mustafa Kılıç
Çarşamba 18:00 - 20:45 D5
MAN 675.02 İnsan Kaynakları Yönetimi (S)
MAN 697.02 Dönem Projesi (Z)
Azize Ergeneli
Salı 18:00 - 20:45 311
Sayısal Finasman Tezsiz Y.L.
Ders Sorumlusu
MAN 612.03 Yönetim Muhasebesi (Z)
Semra Karacaer
Cuma 18:00 - 20:45 303
MAN 616.03 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi (Z)
M. Baha Karan
Pazartesi 18:00 - 20:45 305
MAN 683.03 Davranışsal Finans (Z)
Azize Ergeneli
Çarşamba 18:00 - 20:45 303
MAN 619.03 Uygulamalı Ekonometri (S)
Tarkan Çavuşoğlu
Salı 18:00 - 20:45 305
MAN 686.03 Enerji Piyasalarında Pazarlama (S)
Canan Eryiğit
Salı 18:00 - 20:45 D5
MAN 680.03 Enerji Piyasalarında Mali Tablo Analizi (S)Mustafa İpçi
Perşembe 18:00 - 20:45 D4
MAN 690.03 Finansal Kurumlar (S)
Perşembe 18:00 - 20:45 305
MAN 697.03 Dönem Projesi (Z)
T.O. = Toplantı Odası
K.O. = Kendi Odası
Göknur Büyükkara
Download

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F 2013