İZMİR’DEN
R’DEN UÇAKLA BUTİK
BUT KARADENİZ TURU 4 GECE 5 GÜN
DBL SNGL 3.KİŞİ
1.199
199 1.409 1.069
7 - I2
923
0-6
619
1. GÜN
İzmir- Havaalanında Buluşma- Trabzon
Trabz
- Ayasofya - Atatürk Köşkü - Gümüşçüler
şçüler- Uzungöl Sarıkaya Yaylası - Bladi Yaylası - Yente Yaylası
Sabah Trabzon Havalimanında rehber ve kapatanlarımızla buluşmamızın
bulu mamızın ardından hareketle
Trabzon merkezdeki turumuza başlıyoruz.
şlıyoruz.
lıyoruz. Komnenoslar Dönemi merkez kiliselerinden birisi olan ve
şu
u an müze olarak kullanılan Trabzon Ayasofya’sı ilk durağımız.
dura
Sonraki durağımız
ımız ise Türkiye’deki en
güzel Atatürk Evleri’nden birisi olan Atatürk Köşkü.
Kö
Trabzon’a özgü gümüş kazaz ve hasır iişlerinin
tanıtılıp satışının yapıldığıı Saray Gümüş’te
Gümü ’te serbest zaman ardından hareketle Of’tan geçerek Solaklı
Vadisi’ne sapıyoruz. Çaykara’dan
a’dan geçerek Uzungöl'e varıyoruz.Uzungöl’de ilk olarak öğ
öğle yemeğini
alacağımız
ımız restoranımıza hareket ediyoruz .Öğle
.Ö
yemeğinin ardında Muhteşem
şem orman manzarası
eşliğinde Karadeniz’in 30 ağaç
ğaç çeşidinin
çeş
aynı yerde yetiştiği bölgeyi keşfetmek
fetmek için bizi bekle
bekleyen
minibüslerimize binerek yüksek yaylalara doğru
do
çıkmaya başlıyoruz.
lıyoruz. Bladi Yaylası’nı fotoğrafladıktan
fotoğ
sonra tekrar minibüslerimize binerek Yente Yaylası’na ulaşıyoruz.
ula
İsteyen
steyen misafirlerimizle birlikte
muhteşem manzara eşliğinde
inde Sarıkaya Yaylası’na kada
kadarr yürüyoruz. Yürümeyip Yente’nin keyfini
çıkaran misafirlerimiz ise verilen zamanla birlikte minibüslere binerek yürüyüş
yürüyüş koluna yeti
yetişiyor ve
Uzungöl’ü en yüksekten birlikte fotoğraflama
foto
imkanı buluyor. Dönüşümüzde
ümüzde Uzungöl’de verilen
serbest zaman sonrası otobüsümüze
tobüsümüze binerek Rize’de bulunan otelimize hareket ediyoruz.Konaklama
ve akşam yemeğii Rize’de bulunan otelimizde.
Konaklama : Dedeman Rize
2.GÜN
Batum - Gürcistan - Sarp
UYARI;
*TÜRKİYE İLE GÜRCİSTAN
STAN DEVLETLERİ
DEVLETLER ARASINDA YAPILAN ANLAŞMA
ŞMA GERE
GEREĞİ T.C.
VATANDAŞLARI,
LARI, BATUM'A ÜZERİNDE
ÜZERİ
T.C. KİMLİK
K NUMARASI BULUNAN NÜFUS CÜZDANI
İLE GEÇİŞ YAPABİLMEKTEDİR.
İR. BUNUN DIŞINDAKİ
DI
KİMLİK KARTLARI İLE (EHLİYET
(EHL
VS.)
GEÇİŞ YAPILAMAMAKTADIR. *HER İKİ EBEVEYNİ İLE
LE BERABER SEYAHAT ETMEYECEK
OLAN 18 YAŞ ALTI MİSAFİRLER
İ
İRLERİMİZİN BATUM'A GEÇİŞLERİ İÇİN
N NOTERDEN ONAYLI
MUVAFAKATNAME ALMALARI GEREKMEKTEDİR.
GEREKMEKTED
Sabah Otelimizde alınan açık büfe kahvaltı sonrası hareketle sahil ilçelerini geçerek Sarp Sınır
Kapısına uluşıyoruz ,geçişş işlemlerinin
şlemlerinin ardından sırası ile Gönye Kalesi*, Batum*,
Batum*, Botanik Parkı
bulunuyor. Ardından Gürcü mutfağının
mutfağ
lezzetlerini doyasıya tadacağınız öğle
ğle yeme
yemeği molası
vereceğiz.
iz. Orta Camii, Etnografya Müzesi, Şehir
ehir Parkı, Batum Limanı, Avrupa Meydanı ve Medea
Anıtı gezileri ardından yeterli serbest zaman ve ardından
ardında Türkiye’ye giriş yapılıyor ve Ayder bulunan
otelimize hareket ediyoruz. Akşam
şam yemeği
yeme ve konaklama otelimizde.
Konaklama: Ayder Haşimoğlu
ğlu Otel
3. GÜN
Fırtına Deresi - Zilkale - Palovit Şelalesi - Ayder - Kalegon - Gelin Tülü Şelalesi - Çamlı Hem
Hemşin
Sabah kahvaltı sonrası rotamızda; Ayder Yaylası, Kalegon*,Gelintülü Şelalesi*
elalesi* bulunuyor. Serbest
zaman sonrası Fırtına Deresi kenarındaki restoranımızda tadabileceğimiz
tadabilece imiz yöresel lezzetlerden olu
oluşan
öğle yemeği molası sonrası ; Bizleri bekleyen minibüslerimize
minibüslerimi
binerek Kaçkarlar’ın Fırtına Vadisi
boyunca doğa turu yapacağız.
ğız.
ız. Eko sistemdeki endemik bitkilerin ve soyları tükenmekte olan
hayvanların ana yaşam
am yeri olan Fırtına Vadisi boyunca ilerleyerek Cenevizliler’den kalma tek kemerli
köprüleri yol boyunca görüyor
üyor ve günümüze kadar en iyi durumda gelen Çinçiva Köprüsü’nü görüp
fotoğraflıyoruz.
raflıyoruz. Sonrasında ise bir tepe üzerine kurulmuş
kurulmu olan Zilkale’ye ulaşacağ
şacağız. Zilkale’nin
görülmesi sonrası bineceğimiz
imiz minibüslerimizin bizleri götüreceği
götürece yer, bir diğer
ğ doğa
ğa harikası
har
olan
Palovit Şelalesi olacak. Fotoğraf
ğraf çekip, do
doğa yürüyüşü yapacağımız burada, eşsiz
şsiz doğ
doğal güzellikler
bizlere eşilk
ilk edecek. Adından minibüslerimiz ile Çamlıhemşin'e
Çamlıhem in'e varıyoruz.Burada bizleri bekleyen
otobüsümüze binerek Maçka’da bulunan otelimize hareket
ha
ediyoruz. Konaklama ve akş
akşam yemeği
Maçka’da bulunan otelimizde.
Konaklama : Büyük Sümela Otel
4.GÜN
Hamsi Köy - Sümela Manastırı - Zigana Geçidi - Ordu
Sabah otelde alacağımız
ımız açık büfe kahvaltı sonrası hareketle Karadeniz denilince ilk akla gelen yer
olan, Karadağ'ın
'ın eteklerinde 1650 m. yükseklikteki Sümela Manastırı, Ayazma, Kaya Kilisesi ve su
kemerlerini geziyoruz.Manastır gezimizin ardından Zigana geçidi hareket ediyoruz.Zigana geçidinde
verilen fotoğraf molasıı sonrası hareketle Öğle
Ö
yemeğimizi alacağımız
ımız Akçabatta bulunan Nihat Usta
restorana hareket ediyoruz. öğle
ğle yemeğimizin
yeme imizin ardından hareketle Giresun Tireboluda bulunan
Tirebolu 42 çay fabrikasını ziyaretimizin ardından Ordu’da bulunan otelimize hareket
ediyoruz.Konaklama ve akşam
şam yemeği
yemeğ otelimizde.
Konaklama: Balıktaşıı Ordu / Balıktaş
Balıktaşı City
5. GÜN
Ordu Boztepe - Bolaman Kalesi - Haznedaroğlu Konağı - Fatsa - Ünye -Terme
Terme - Samsun Bandırma Vapuru - Atatürk Anıtı - Arkeoloji Müzesi
Sabah kahvaltı sonrası rotamızda Boztepe
Boztepe, Fatsa (Phadassia)*,
dassia)*, Ünye (Onea)*, Terme (Thermiskyra)*
(Thermiskyra)*,
Bandırma
a Vapuru, Samsun Atatürk Anıtı, Samsun Arkeoloji ve Etnoğrafya
rafya Müzesi gezilerimizin
ardından Samsun Havalimanına hareket ediyor ve bir başka
ba ka turda sizlerle tekrar görüş
görüşmek üzere
ayrılıyoruz.
GENEL ŞARTLAR
Genel Şartlar
artlar tur programının ayrılmaz bir parçasıdır ve tur programından bağımsız
bağımsız dü
düşünülemez.
Çocuk indirimleri iki yetişkin
kin yanında uygulanır. Tek bir çocuk için kullanılır. 0–6
0
yaşş çocuklarda otel
konaklamasında yatak verilmeyebilir. Tur içerisinde kullanılmayan ulaşım,, konaklama, çevre gezileri
vb. haklar iade edilmez. .
BÜTÜN FİYATLARIMIZA
YATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
DAHİ
Notlar
Rehberimiz programı tamamen gerçekle
gerçekleştirmek kaydı ile programın seyrinde değiş
ğişiklik yapabilir.
Rehberimizin tur sırasında verdiği
ğii saatlere misafirlerimizin uymaması sonucunda, tur programında
yazdığıı halde gezilemeyen yerlerden Etstur sorumlu değildir.
de
Tur öncesi ve tur esnasında hava
muhalefeti nedeniyle ve mücbir sebepler ile yapılamayan turlarda Etstur’un sorumlulu
sorumluluğu yoktur.
Turlarımız otel, otobüs, tur programı ve rehberlik hizmetleri ile bir bütündür, ayrı ayrı düş
dü
düşünülemez.
NOT: Yoğun dönemler otellerde
e sıkış
sıkışıklık
ıklık olmasından dolayı aynı standartlarda yada bir üst kategoride
oteller ile değişiklik
iklik yapılabilmektedir.
HAVAYOLU
SUNEXPRESS
Tarih
06/09/2014
Parkur
IZMIR-TRABZON
Saat
05:55
PEGASUS
10/09/2014
SAMSUN-İZMİR
16:25
Mola Yerleri,
Alışveriş Merkezleri ve Eğlence
lence Merkezleri
1618 no’lu Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu gere
gereği Etstur ya da Etstur çalışanları
anları (operasyon, rehber,
kaptan, yardımcı) mola verilen yerlerden, ö
öğlen alınan yemeklerden, yöresel alışveriş
ş
ş merkezlerinden
ve eğlence
lence merkezlerinden maddi menfaat elde edemez. İşletme
letme seçimi bulundukları bölgelerde
müşteri menfaatleri göz önünde bulundurularak yapılır. Rehber, kaptan, otobüs servis elemanı tur
programında yazmayan işletmede
letmede kesinlikle duramaz. Mücbir sebepler halinde otobüsteki misafirlerin
oy çokluğuna başvurulur.
Müzekart Nedir?:
Müzekart, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen bir
karttır. Bir yıl boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan tüm müzelerde ve ören yerlerinde
geçerli olup ücretsiz ziyaret sağlar. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Çanakkale, Muğla, Aydın
ve Denizli’de bulunan ve kart makinesine sahip olan müzelerden kimlik ibrazı ile indirimli Müzekart 20
TL, tam Müzekart 40 TL ücret karşılığında alınabilir.
İndirimli Müzekart:
T.C. vatandaşı olan öğrenciler, öğretmenler, gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları, engelliler ile bir
refakatçisi, er ve erbaşlar, basın kimlik kartı sahipleri, seyahat acentesi sahibi ve sorumlu müdürleri,
kokartlı turist rehberleri, Kültür Bakanlığı personeli ve emeklileri ile eş ve çocukları ilk gezecekleri
müzede 20 TL ödeyerek kendilerine indirimli Müzekart almaları gerekmektedir.
17 yaş altı ve 65 yaş üzeri misafirler Müzelere ücretsiz giriş yapmaktadır.
Etstur Tatil Sigortası
Etstur, kültür turlarını tercih eden misafirlerine tatilleri sırasında yaşayacakları aksaklıkları kontrol
altına almak adına kapsamlı bir tatil sigortası hizmeti sunuyor. Paket fiyata dâhil olan bu sigorta ücreti
için ekstra bedel istenmiyor. Lütfen dikkatle inceleyiniz:
ANA TEMİNATLAR
Yaralanma, hastalık ve her türlü kaza nedeni ile tıbbi tedavi teminatı.1.000 EUR, muafiyet 50 EUR
Yaralanma, hastalık ve her türlü kaza nedeni ile sigortalının çıkış noktasına dönüş masrafları.Sınırsız
Her türlü kaza sonucu ölüm ve maluliyet.5.000 EUR
Terör sonucu yaralanma.1.000 EUR
Taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil.Sınırsız
Sigortalıya yapılacak tedavi nedeni ile aile üyelerinden birinin seyahati.Sınırsız
EK TEMİNATLAR
Genel Bilgi Servisi, Acil mesaj iletimi.Sınırsız Sigortalıya yapılacak tedavi nedeni ile aile üyelerinden
birinin konaklaması.100 EUR Günlük Max 4 Gün Aile üyelerinden birinin ölümü nedeni ile yolculuğun
durdurulması sonucu geri dönüş seyahati.Sınırsız Evde meydana gelen hasar nedeni ile
yolculuğunuzun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati.Sınırsız Vefat eden sigortalının ve eşlik
eden çocuklarının nakli.Sınırsız Tıbbi danışma ve ilaç gönderilmesi.Sınırsız
Ücrete Dâhil Olanlar
-Turizm Bakanlığı’ndan kokartlı
profesyonel rehberler eşliğinde gezi
-Otellerde 4 gece yarım pansiyon
-4 Sabah kahvaltısı ve 4 Akşam yemeği
-Lüks otobüsler ile ulaşım
-Çevre gezileri
-Etstur ikramları
-Batum Gezisi
-Gidiş-Dönüş Uçak Biletleri
Ücrete Dâhil Olmayanlar
-Tur programında ekstra olarak belirtilen
tüm gezi & eğlenceler
-Tüm öğlen yemekleri
-Tüm öğünlerde yemeklerde alınan
içecekler
-Tüm özel harcamalar
-Gece turları
-Yurtdışı çıkış pulu
Ulaşım Araçları
Neoplan, Mercedes Tourismo veya Travego: 46+1+1 koltuklandırma, ABS, ASR, klima, 2 adet
monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi,
CD ve DVD oynatıcı. Otobüslerde cep telefonu kullanılmaz.
Grup sayısı 30 kişi altında kalması durumunda 31'lik yada 27'lik midibüs ve minibüsler ile ulaşım
sağlanmaktadır.
Öğle Yemekleri
Restoranlardaki menü fiyatları geçerlidir.
Download

butik karadeniz turu