BMWi-Gründerportal: Übersicht
Müşavirlik Hizmetleri Ne zaman kime?
Konsept
Geliştirmesi
Yöneltme
Finansman
Endüstri ve Ticaret Odaları
Endüstri ve Ticaret Odaları
KfW Orta seviyeli
Esnaf ve Zanaatkarlar Odası
Esnaf ve Zanaatkarlar Odası
firmaları teşvik eden banka
Bölgesel Teşebbüsler
Yetişkinlerin Gençliğe
Yardım Cemiyeti
Endüstri ve Ticaret Odaları
Ekonomi Teşviği
Bölgesel Teşebbüsler
Yarışmalar
Kredi Enstitüleri
Yarışmalar
Vergi Müşavirleri
Eyalet Teşvik Enstitüleri
Avukatlar
Kefalet Bankaları
Ticari Müessese Müşavirleri
Yarışmalar
Kurucu Fuarları /
Kurucu Günleri
Esnaf ve Zanaatkarlar Odası
Vergi Müşavirleri
B A Ş L A N G I Ç
Refakat etme
Kriz üzerinde
Müşavirlik
Endüstri ve Ticaret Odaları
Endüstri ve Ticaret Odaları
Kurucu teşebbüsleri
KfW Orta İşletme Bankası
Yuvarlak Masa Toplantısı
Vergi müşavirleri
Yetişkinlerin Gençliğe Yardım
Cemiyeti.
Para Enstitüleri
Yetişkinler Ekspert Servisi
Avukatlar
Müessese Müşavirleri
Nr. 26
Kaynak: GründerZeiten Nr. 32 „Beratung“.
Download

Müşavirlik Hizmetleri Ne zaman kime?