GAP Kapsamında Sağlanan Krediler
Proje Sahibi
Proje Adı
Karakteristik
Başlama
Bitiş Tarihi
Makine alımı
DSİ
DSİ
Karakaya Projesi
Atatürk Bar.ve HES
İnşaat
Makine alımı
Müşavir Firmalar
Döviz
Türü
Temin
Edilen
Kredi
SFr
562 227
IBRD
$
120 000
AYB
ECU
85 000
İtalya Hükümeti
$
85 000
ABD Eximbank
İsviçre Bank.
$
SFr
110 000
56 496
Almanya-İsviçre
SFr
1 029 000
AKSKF
$
69 000
$
$
$
32 169
21 242
17 755
$
22 000
Kredi Kaynağı
İsviçre Bank.
1971-1991
1975-1996
Elektro-mek.don.
DSİ
Kralkızı-Dicle Pr.
Enerji ve tarım
1981-1998
DSİ
Batman Projesi
Enerji ve tarım
1985-1999
DSİ
Çınar-Göksu Projesi
Tarım
1986-1995
AKSKF
KfW
AKSKF
DSİ
Adıyaman-Çamgazi
Tarım
1986-1997
AKSKF
DSİ
Karkamış Bar. HES
Enerji
1993-2001
Avusrurya-AlmanFransa Bnk.Kon.
ATS
1 250 000
$
77 500
1979-2006
İslam Kalkın.Bnk.
$
19 200
1993-2001
Fransa Hükümeti
FFr
60 000
Almanya Hük.
DM
25 000
Fransa Hükümeti
FFr
120 000
DSİ
Şanlıurfa İçmesuyu
DSİ
Diyarbakır İçmesuyu
Arıtma Tesisi
DSİ
Gaziantep İçmesuyu
Arıtma Tesisi
GASKİ
Gn.Md.
Atıksu Arıtma Tes
1990-2000
KHGM
Ş.urfa-Havi Su Temini 1098 ünite su
1992-1996
AKSKF
$
31 000
Gaziantep
Üniv.
Araşt.ve Uyg.Hast.
İnşaat-400 yatak
1990-2000
AKSKF
$
6 000
San.ve
Tic.Bak.
Gaziantep OSB II
500 ha tevsii
1987-1996
AKSKF
$
6 700
Download

GAP Kapsamında Sağlanan Krediler