GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ İCRA KURULU
Sayı : İK- BŞK / 26
Konu : 2015/5 sayılı Genelge,
Tarih: 26/01/2015
Değerli Üyelerimiz,
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü`nün “Akaryakıt Ürünlerinde
GTİP tespiti” konulu 2015/5 sayılı Genelgesi yayımlanmış olup, Derneklerimizin web sayfalarına da
eklenmiştir.
Bilgi edinilmesini önemle rica ederiz.
Saygılarımızla,
Taşkın DALAY
Gümrük Müşavirleri Dernekleri
İcra Kurulu Dönem Başkanı
www.agm.org.tr
www.bugumder.org
Tel:0 312 213 52 51
www.izmgmd.org.tr
www.mergumder.org.tr
Faks:0 312 213 18 87 Anıt Cad No:8/7 Tandoğan ANKARA
Download

İK-BŞK-26 2015-5 sayılı Genelge