GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ İCRA KURULU
Sayı : İK- BŞK / 173
Konu : 12 Kasım RG özeti,
Tarih: 12/11/2014
Değerli Üyelerimiz,
12 Kasım 2014 tarihli ve 291173 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “6552 Sayılı Kanun
Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ” ekte tarafınıza
sunulmuş olup, Derneklerimizin web sayfalarına da eklenmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Taşkın DALAY
Gümrük Müşavirleri Dernekleri
İcra Kurulu Dönem Başkanı
www.agm.org.tr
www.bugumder.org
Tel:0 312 213 52 51
www.izmgmd.org.tr
www.mergumder.org.tr
Faks:0 312 213 18 87 Anıt Cad No:8/7 Tandoğan ANKARA
Download

İK- BŞK / 173