GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ İCRA KURULU
Sayı : İK- BŞK / 072
Konu : 2002/40 sayılı Genelge ve Tebliğ Revizesi hk.
Tarih: 12/05/2014
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne
2002/40 sayılı genelge kapsamında; mülga 4 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği'nin (Gümrük
İşlemleri) 3 üncü fıkrası ile havayoluyla getirilen veya posta yolu ve yolcu beraberinde gelen numune gibi
miktar ve değer açısından önem arz etmeyen eşyanın ithal işlemlerinin eşyanın geldiği gümrük idaresi
tarafından yapı1abilmesinin mümkün kılındığı da dikkate alınarak, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki
ihracatçı firmalar için bedelli veya bedelsiz olarak gönderilen ve toplam değeri 1000 $'1 geçmeyen;
150 kg.'a kadar ipliğin,
100 metreye kadar parçalar halinde olan ve toplam 500 metreyi geçmeyen kumaşın,
Ayrıca, toplam değeri 500 $'a kadar olan vatka, Çıtçıt, tela, düğme, rivet, fermuar, askı, etiket, kart
etiket, dokuma ve şerit etiket, kurdela, lastik, dantel ve benzeri konfeksiyon imalatında kullanılan yardımcı
malzemelerin,
Ticari numune olarak kabul edilmesi ve ithal işlemlerinin yetkili tüm gümrük idarelerinden
yapılması uygun bulunduğu belirtilmiştir.
Genelge ile tekstil sektörümüzdeki yerli sanayici koruma altına alınarak sadece tekstil ve
konfeksiyon sektöründeki ihracatçı firmalar için kolaylık sağlandığı belirtilmektedir.
Gelişen teknoloji ve çağın gerekleri olarak tekstil ürünlerinin kullanım alanı genişlemiş ve tekstil
sektörü dışında makine, inşaat v.b. sektörlerde de ara malı ve yedek parça üretimi gibi alanlarda da kullanılır
hale gelmiştir. Örneğin; Kaplamalı kumaşlar ile makine körüğü üretiminde kullanılmakta, dokuma
mensucattan mamul sineklikler inşaatların pencere ve kapılarında kullanılabilmektedir.
Tekstil sektörü dışındaki sektörlerde kullanılmak üzere gelen ve genelgede belirtilen rakamları
aşmayan tekstil eşyalarının tekstil ihtisas gümrüğüne yönlendirilmesi mevcut diğer sektörlerdeki maliyetleri
de arttırmakta ve söz konusu eşyaların ekonomiye kazandırılma sürecini geciktirmektedir.
Mülga 4 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) nin yerine uygulamada bulunan
27.02.2013 tarih ve 28572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK
İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 105) in 5 nci fıkrası ile aynı uygulamaya devam edilmektedir.
Tebliğin 5 nci maddesi aşağıdaki gibidir;
“(5) Hava yolu ile getirilen veya posta yolu ve yolcu beraberinde gelen miktar ve kullanım
alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri ise eşyanın geldiği
gümrük idaresi tarafından yapılabilir.”
2002/40 sayılı genelgede bahsedilen numune miktar ve değerleri kapsamındaki eşyanın
uygulama alanının genişletilmesi ile ilgili aşağıdaki hususlarında hem genelgeye hem de ilgili
tebliğe ilave edilmesinin faydalı olacağını düşünmekteyiz.
www.agm.org.tr
www.bugumder.org
Tel:0 312 213 52 51
www.izmgmd.org.tr
www.mergumder.org.tr
Faks:0 312 213 18 87 Anıt Cad No:8/7 Tandoğan ANKARA
GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ İCRA KURULU
-
Tekstil dışı diğer sektörlerde kullanılan eşyalar
Karayoluyla veya denizyoluyla gelen numuneler
İlgili maddelerin GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 105) nin 5
nci maddesine dahil edilmesi ve bunun paralelinde 2002/40 sayılı Genelgenin revize edilmesi,
Konusunu takdir ve tensiplerinize arz ederiz.
Aslıhan ÇELEBİ
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan KATTAŞ
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Taşkın DALAY
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Abdulbaki ŞİMŞEK
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
www.agm.org.tr
www.bugumder.org
Tel:0 312 213 52 51
www.izmgmd.org.tr
www.mergumder.org.tr
Faks:0 312 213 18 87 Anıt Cad No:8/7 Tandoğan ANKARA
Download

2002-40 sayılı Genelge ve Tebliğ Revizesi hk