Sayı : 2014/1788
Konu : Liman Hizmet Tarifesi hk.
Tarih: 18/12/2014
Değerli Üyelerimiz;
İzmir Liman İşletme Müdürlüğünden alınan 11.12.2014 tarih 9550 sayılı “L/2013-2 Sıra Nolu
Genelge” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Yazıda, 01.01.2015 tarihinden itibaren Limanlarda uygulanacak hizmet ücretlendirmeleri
bildirilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla
YÖNETİM KURULU
Atatürk Cad. No:384 Kat:6 Daire:11 Berin-Reşat Aksoy Plaza 35220 Alsancak-İZMİR Tel:0232 464 22 92(Pbx) Faks:0 232 464 43 24
Web: www.izmgmd.org.tr e-mail: [email protected]
4458 Sayılı Gümrük Kanunu Hükümlerine göre kurulmuş bir mesleki teşekküldür.
Download

liman hizmetleri ücretleri hk