testo 184 · Veri kaydedici
Kullanım kılavuzu
2
2 Güç tanımı
Pos: 1 /TD/Überschriften/2. Sicherheit und Umwelt @ 0\mod_1173774719351_9543.docx @ 9544 @ 11 @ 1
1
Güvenlik ve çevre
Pos: 2 /TD/Überschriften/2.1 Zu diesem Dokument @ 0\mod_1173775252351_9543.docx @ 9550 @ 21 @ 1
1.1.
Bu dokümana ilişkin
Pos: 3 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Verwendung/Verwendung (Standard) @ 0\mod_1173775068554_9543.docx @ 9549 @ 25 @ 1
Kullanım
> Kullanmadan önce bu dokümantasyonu dikkatle okuyun ve
ürün hakkında bilgi sahibi olun. Yaralanmaları ve ürün
hasarlarını önlemek için özellikle güvenlik ve uyarı
açıklamalarını dikkate alın.
> Gerektiğinde başvurabilmek için bu dokümantasyonu her
zaman hazır bulundurun.
> Bu dokümantasyonu ürünün sizden sonraki kullanıcılarına
teslim edin.
Pos: 4 /TD/Überschriften/2.2 Sicherheit gewährleisten @ 0\mod_1173780783960_9543.docx @ 9552 @ 555 @ 1
1.2.
Güvenliği sağlama
Pos: 5 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/Produkt bestimmungsgemäß verwenden @ 0\mod_1173781261848_9543.docx @ 9554 @ 555 @ 1
> Ürünü yalnızca tekniğine ve talimatlara uygun olarak ve teknik
verilerde belirtilen parametreler kapsamında kullanın. Zor
kullanmayın.
Pos: 6 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/Nur beschriebene Wartungsarbeiten durchführen @ 0\mod_1175692705195_9543.docx @ 9560 @ 222 @ 1
> Aygıtta sadece dokümantasyonda açıklanmış bakım ve
koruyucu bakım çalışmaları yapın. Bu sırada öngörülen işlem
adımlarına uyun. Yalnızca Testo orijinal yedek parçaları
kullanın.
Pos: 7 /TD/Überschriften/2.3 Umwelt schützen @ 0\mod_1173780843645_9543.docx @ 9553 @ 2 @ 1
1.3.
Çevreyi koruma
Pos: 8.1 /TD/Sicherheit und Umwelt/Umwelt schützen/Akkus/Batterien entsorgen @ 0\mod_1175693637007_9543.docx @ 9562 @ 2 @ 1
> Bozuk aküleri / boş pilleri geçerli yasal düzenlemelere göre
imha edin.
Pos: 8.2 /TD/Sicherheit und Umwelt/Umwelt schützen/Produkt entsorgen @ 0\mod_1173780307072_9543.docx @ 9551 @ 222 @ 1
> Ürünü kullanım süresi tamamlandıktan sonra elektronik ve
elektrikli cihazların ayrı olarak toplandığı noktaya teslim edin
(yerel talimatları dikkate alın) veya imha edilmesi için Testo'ya
iade edin.
Pos: 9 /TD/Überschriften/3. Leistungsbeschreibung @ 0\mod_1173774791554_9543.docx @ 9545 @ 1 @ 1
2
Güç tanımı
Pos: 10 /TD/Überschriften/3.1 Verwendung @ 0\mod_1176211016437_9543.docx @ 9564 @ 21 @ 1
2.1.
Kullanım
Pos: 11 /TD/Leistungsbeschreibung/Verwendung/testo 1xx/testo 184 @ 15\mod_1385458898295_9543.docx @ 178947 @ 22 @ 1
testo 184 veri kaydediciler (data logger), tek ölçüm değerlerinin ve
ölçüm dizilerinin kaydedilmesi ve okunması için kullanılır. Bunlar,
soğuk zincir zorunluluğu bulunan ürünlerin taşıma denetimi için
özel olarak geliştirilmiştir.
3
2 Güç tanımı
Sıcaklık ve nem değerleri tüm ölçüm program süresi boyunca
sürekli olarak kaydedilir.
Hızlanma ölçüm değerleri ölçüm program süresinden sonra da
denetlenir ve ayarlanan sınır değerinin aşılması durumunda
kaydedilir.
Veri kaydedicinin programlanması ve ölçüm raporununu
yazdırılması PDF dosyaları yardımıyla gerçekleşir, herhangi bir
yazılım yüklenmesi gerekmez.
T1 ve T2 ürün modelleri, sınırlı kullanım süresine sahip tek yollu
veri kaydedicilerdir.
Pos: 12 /TD/Überschriften/3.2 Technische Daten @ 0\mod_1176211088437_9543.docx @ 9565 @ 1111 @ 1
2.2.
Teknik veriler
Pos: 13 /TD/Leistungsbeschreibung/Technische Daten/testo 184/testo 184 T @ 15\mod_1385459492809_9543.docx @ 178982 @ 2255 @ 1
testo 184 T1, T2, T3, T4
4
Özellik
Değerler
Ekran
T1, T4: hayır
T2, T3: evet
Algılayıcı tipi
T1, T2, T3: NTC sıcaklık sensörü, dahili
T4: PT1000 sıcaklık sensörü, dahili
Ölçüm
kanalları
1 dahili
Ölçü birimleri
[birim]
Sıcaklık [°C, °F]
Ölçme aralığı
T1, T2, T3: -35 ... 70 °C
T4: -80 ... 70 °C
Hassasiyet
T1, T2, T3: ±0,5 K
T4: ±0,8 K (-80 ... -35,1 °C), ±0,5 K (-35,0 ...
70 °C)
Açılım
0,1 °C
Çalışma
sıcaklığı
T1, T2, T3: -35 ... 70 °C
T4: -80 ... 70 °C
Depolama
sıcaklığı
T1, T2, T3: -35 ... 70 °C
T4: -80 ... 70 °C
Pil tipi
T1: dahili, değiştirilemez
T2: dahili, değiştirilemez
T3: CR2450, değiştirilebilir
T4: ER2450T, değiştirilebilir
2 Güç tanımı
Özellik
Değerler
Pil kullanım
süresi (çok
yollu veri
kaydedici)
T3: 500 gün (15 dakikalık ölçüm çevrimi, 25 °C)
T4: 100 gün (15 dakikalık ölçüm çevrimi, -80 °C)
Kullanım
süresi (tek
yollu veri
kaydedici)
T1: İlk program başlatımından itibaren 90 gün (5
dakikalık ölçüm çevrimi, -35 °C)
T2: İlk program başlatımından itibaren 150 gün (5
dakikalık ölçüm çevrimi, -35 °C)
Koruma türü
IP67
Ölçüm
periyodu
1 dakika … 24 saat
Bellek
T1: 16000 ölçüm değeri
T2, T3, T4: 40000 ölçüm değeri
Ölçü
T1: 33 x 9 x 74 mm
T2, T3, T4: 44 x 12 x 97 mm
Ağırlık
T1: 25 g
T2, T3, T4: 45 g
Yönetmelikler, 2004/108/AT, EN 12830, HACCP sertifikalı,
standartlar,
sıcaklık kalibrasyon sertifikası ISO 17025 uyarınca
sertifikalar
geri dönüştürülebilir
Teminat /
garanti
T1, T2: Üretim tarihinden itibaren 12 aylık teminat,
üretim tarihi: bkz. cihaz levhasındaki daire içine
alınmış tarih kodu (AAYY).
T3, T4: 24 yıl garanti, garanti koşulları için: bkz.
www.testo.com/warranty adlı internet sitesi.
Pos: 14 /TD/Leistungsbeschreibung/Technische Daten/testo 184/testo 184 H, G @ 15\mod_1385462338352_9543.docx @ 179016 @ 2255 @ 1
testo 184 H1, G1
Özellik
Değerler
Ekran
Evet
Algılayıcı tipi
H1: Dahili dijital nem sensörü
G1: 3 eksenli dahili hızlanma sensörü
Ölçüm
kanalları
H1: 2 dahili
G1: 5 dahili
Ölçü birimleri
[birim]
H1: Sıcaklık [°C, °F], bağıl nem oranı [%]
G1: Sıcaklık [°C, °F], bağıl nem oranı [%],
hızlanma [g, m/s²]
5
2 Güç tanımı
Özellik
Değerler
Ölçme aralığı
-20 ... 70 °C
0 … 100 % (yoğuşmalı atmosfer için uygun
1
değildir)
G1: 0 … 16 g
Hassasiyet
±0,5 K (0,0 ... 70 °C), ±0,8 K (-20 ... -0,1 °C)
%±1,8 bağıl nem + ölçüm değerinin %0,03'ü
(25 °C'de, %5 … 80), %±0,03 bağıl nem / K
(0 … 60°C'de)
G1: ±1,1,1 m/sn² + ölçüm değerinin %5'i
Açılım
0,1 °C
%0,1 bağıl nem
G1: 0,1 g
Çalışma
sıcaklığı
-20 ... 70 °C
Depolama
sıcaklığı
-55 ... 70 °C
Pil tipi
CR2450, değiştirilebilir
Pil kullanım
süresi (çok
yollu veri
kaydedici)
H1: 500 gün (15 dakikalık ölçüm çevrimi, 25 °C)
G1: 120 gün (15 dakikalık ölçüm çevrimi, 25 °C)
Koruma türü
IP 30
Ölçüm
periyodu
1 dakika … 24 saat (sıcaklık ve bağıl nem)
1 saniye (hızlanma)
Tarama
frekansı
1600Hz (hızlanma)
Bellek
64 000 ölçüm değeri (sıcaklık ve bağıl nem)
G1: 1 000 ölçüm değeri (hızlanma)
Ölçü
44 x 12 x 97 mm
Ağırlık
45 g
Yönetmelikler, 2004/108/AT, HACCP sertifikalı
standartlar,
sertifikalar
1
Yüksek nemli bölgelerde (> 12 h için ≤ 30 °C'de > %80 bağıl nem, > 12 h için
≤ 30 °C'de > %60 bağıl nem) sürekli kullanmak için bize www.testo.com
üzerinden ulaşın
6
3 Ürün tanımı
Özellik
Değerler
Garanti
24 yıl, garanti koşulları için: bkz.
www.testo.com/warranty adlı internet sitesi.
Pos: 15 /TD/Überschriften/4. Produktbeschreibung @ 0\mod_1173774846679_9543.docx @ 9546 @ 2255555 @ 1
3
Ürün tanımı
Pos: 16 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo 184/Status-LEDs @ 15\mod_1385478532224_9543.docx @ 179155 @ 22222511152555555 @ 1
3.1.
Durum LED'leri
Pil kullanım ömrünü uzatmak amacıyla durum LED'leri sürekli
olarak yanmaz. Her 5 saniyede bir yanıp söner.
Derin uyku modunda durum LED'leri devre dışı kalır.
Alarm
Özellik
LED rengi
Alarm yok
Yeşil
Alarm
Kırmızı
Pil
Özellik
LED rengi
Pil kullanım ömrü > 10 gün
Yeşil
Pil kullanım ömrü < 10 gün
Kırmızı
Mod
Özellik
LED rengi
WAIT işletim durumu (program başlat
bekleniyor)
Yeşil ve
kırmızı
Rec işletim durumu (ölçüm programı çalışıyor)
Yeşil
End işletim durumu (ölçüm programı
sonlandırıldı)
Kırmızı
Pos: 17 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo 184/Display @ 15\mod_1385474716481_9543.docx @ 179086 @ 2222555555555555 @ 1
7
3 Ürün tanımı
3.2.
Ekran (LCD)
Tüm ürün modellerinde mevcut değildir.
1
2
3
4
5
6
7
Ölçüm programı işliyor
Ölçüm programı sonlandırıldı
Ölçüm programının başlaması bekleniyor
Kayıtlı en büyük ölçüm değeri
Kayıtlı en küçük ölçüm değeri
Ölçüm değeri
Durum bilgileri:
Başlatma kriterleri tarih / saat programlandı /
zaman dilimi, xyz hızlanma ölçümü için ölçüm eksenleri,
Alarm ayarlanan sınır değeri (değerleri) aşıldı, ayarlanan
sınır değer(ler) aşılmadı
8 Birimler
9 Pil kapasitesi:
yeterli,
boş
10 Alt sınır değeri aşıldı
11 Üst sınır değeri aşıldı
Sıvı kristal ekranlarda gösterge hızı, teknik sebeplerden
dolayı 0 °C altı sıcaklıklarda yavaşlar (-10 °C'de yaklaşık 2
saniye, -20 °C'de yaklaşık 6 saniye). Bu durum ölçüm
hassasiyetini etkilemez.
8
3 Ürün tanımı
Pos: 18 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo 184/Tastenfunktionen @ 15\mod_1385474723486_9543.docx @ 179120 @ 2222122215555555555 @ 1
3.3.
Tuşların fonksiyonu
İşletime alma
Veri kaydedicileri, pil kullanım süresini uzatmak amacıyla bir derin
uyku modunda teslim edilir. Bu modda durum LED'leri ve ekran
devre dışı bırakılmıştır.
> START tuşuna veya STOP tuşuna basın.
- Wait işletim durumu etkinleştirilir.
START tuşu
✓ Wait işletim durumu ve tuş başlat kriterleri programlanmıştır.
> Ölçüm programını başlatmak için START tuşuna yakl. 3 saniye
boyunca basın.
- Ölçüm programı başlatılır: Mode durum LED'i yeşil yanıp söner,
ekranda Rec görüntülenir.
✓ Ekranlı ürün modelleri:
> Ekranlar arasında geçiş yapabilmek için START tuşuna basın.
Ekran sırası (model başına maks. ekran boyutu, işletim moduna
bağlı olarak münferit veriler görüntülenmez):
Ekran
T2 T3 H1 G1
Sıcaklık güncel ölçüm değeri (°C / °F)
X
X
X
X
Güncel ortalama değer MKT (Mean Kinetic
Temperature)
X
X
X
X
Bağıl nem güncel ölçüm değeri (%)
-
-
X
X
Hızlanma güncel ölçüm değeri, X ekseni (x, g) -
-
X
X
Hızlanma güncel ölçüm değeri, Y ekseni (y, g) -
-
X
X
Hızlanma güncel ölçüm değeri, Z ekseni (z, g) -
-
X
X
Sıcaklık maksimum ölçüm değeri (Max, °C /
°F)
x
x
x
x
Sıcaklık minimum ölçüm değeri (Min, °C / °F) x
x
x
x
Bağıl nem maksimum ölçüm değeri (Max, %)
-
-
x
x
Bağıl nem minimum ölçüm değeri (Min, %)
-
-
x
x
Hızlanma maksimum ölçüm değeri, X ekseni
(Max, x, g)
-
-
X
X
9
3 Ürün tanımı
Ekran
T2 T3 H1
G1
Hızlanma maksimum ölçüm değeri, Y ekseni
(Max, y, g)
-
-
X
X
Hızlanma maksimum ölçüm değeri, Z ekseni
(Max, z, g)
-
-
X
X
Zaman dilimi (
X
X
X
X
X
X
X
X
)
Gün olarak pil kullanım süresi (
)
STOP tuşu
✓ Rec işletim durumu ve tuş durdur kriterleri programlanmıştır.
> Ölçüm programını sonlandırmak için STOP tuşuna yakl. 3
saniye boyunca basın.
- Ölçüm programı sonlandırılır: Mode durum LED'i kırmızı yanıp
söner, ekranda End görüntülenir.
START + STOP tuşu
Veri kaydedicileri, pil kullanım süresini uzatmak amacıyla derin
uyku moduna alınabilir. Bu modda durum LED'leri ve ekran devre
dışı bırakılmıştır.
✓ İşletim durumu, rSt, WAIT veya End.
> START ve STOP tuşlarına aynı anda yakl. 3 saniye boyunca
basın.
- Derin uyku modu etkinleştirilir.
Pos: 19 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo 184/Informationen und Begriffserklärungen @ 15\mod_1395840946776_9543.docx @ 182118 @ 22222222222212555525555 @ 1
3.4.
Önemli bilgiler ve kavram açıklamaları
•
•
•
10
Tek yollu veri kaydedici (model T1 ve T2): Veri kaydedici
zaman açısından sınırlı bir kullanım süresine sahiptir, bu
kullanım süresi ilk program başlatımı ile başlar.
Start ve Stop ayarları: Program başlatma ve durdurma
kriterleri konfigürasyon dosyasında belirlenmiştir.
Program başlatma için bunlardan birinin seçilmesi gerekir. Tuş
kriterinin seçiminde bir süre gecikmesi girilebilir (program tuşa
basıldıktan x dakika sonra başlatılacak).
Program durdurma için her ikisi de seçilebilir. Meydana gelen ilk
kriter, programı durdurur.
Ölçüm periyodu: Ölçüm periyodu, ölçüm değerlerinin hangi
aralıklara kaydedileceğini belirler.
3 Ürün tanımı
•
•
•
•
•
•
•
•
Zaman dilimi (time mark): Zaman dilimleri dokümantasyon için
belirlenebilir, örn. sorumluluğun bir başka kuruma geçmesinde.
En fazla 10 zaman dilimi belirlenebilir. Bir zaman dilimi
belirlendiğinde Min, Max ve MKT statik değerleri sıfırlanır.
Hızlanma (Şok): Hızlanma (pozitif ve negatif) 3 ölçüm
ekseninde ölçülür. sadece ayarlanan sınır değerlerini önemli
ölçüde aşan ölçüm değerleri kaydedilir ve görüntülenir (her 1
saniye için en yüksek değer).
Veri kaydedici ekranında 3 eksenin hızlanma ölçüm değerleri
tek tek gösterilir.
PDF raporda ise 3 ölçüm ekseninin en yüksek toplam değeri
(Peak) gösterilir.
Saat dilimi raporu: Ölçüm raporundaki tüm saat bilgilerinin
referans aldığı saat dilimini belirler. Olası bir saat dilimi
değişikliği ölçüm esnasında dikkate alınmaz.
MKT (mean kinetic temperature): MKT, hesaplanan tek
sıcaklıklardır. MKT, izotermik depolama sıcaklığı olarak
algılanabilir. Depolama esnasındaki sıcaklık değişimlerinin
izotermik olmayan etkilerini simüle eder.
Hesaplama:
∆ /
=
∆ /
+ ∆ /
+ ∆ /
−
Tmkt = Kelvin derecesinden Mean Kinetic Temperature
∆E = Aktivasyon enerjisi (standart değer: 83,144 kJ/mol)
R = üniversal gaz sabiti (0,0083144 kJ/mol)
T1 = İlk zaman periyodunda Kelvin cinsinden ortalama sıcaklık
Tn = n'inci zaman periyodunda Kelvin cinsinden ortalama
sıcaklık
MKT Aktivasyon enerjisi: USP <1160> içinde önerildiği gibi
standart olarak 83,144 kJ/mol aktivasyon enerjisi kullanılır.
Yapılan araştırmalar sonucunda farklı tahminlerin var olması
durumunda aktivasyon enerjisi bireysel olarak uyarlanabilir.
Tekli alarm: Ayarlanan sınır değerinin aşılması halinde bir
alarm verilir.
Toplu alarm (sadece sıcaklık ve nem ölçümü için): Ayarlanan
sınır değerinin ilk aşımında bir alarm verilmez, ancak sınır
değerlerinin aşıldığı sürelerin toplamının ayarlanan süreyi (izin
verilen süre) aşması durumunda bir alarm verilir.
Duvar konsolu (model G1 teslimat kapsamında): Hızlanma
ölçümü için veri kaydedicinin denetlenecek olan nesne ile sabit
olarak bağlı olması gerekir.
Bunun için duvar konsolunu 2 vida veya 2 kablo bağlayıcı
yardımıyla sabitleyin ve veri kaydediciyi duvar konsoluna
yerleştirin.
11
4 Ürünü kullanma
Pos: 20 /TD/Überschriften/6. Produkt verwenden @ 0\mod_1173774928554_9543.docx @ 9548 @ 112122222111111522255555 @ 1
4
Ürünü kullanma
Pos: 21 /TD/Produkt verwenden/testo 184/Datenlogger konfigurieren @ 15\mod_1385472845420_9543.docx @ 179051 @ 2222222222212212122212212121221222222255555 @ 1
4.1.
Veri kaydedici konfigürasyonu
Konfigürasyonu göster / değiştir
Adobe Reader (sürüm X veya üzeri) yazılımı gereklidir.
Veri kaydedici Rec işletim durumunda olmamalıdır.
1. Veri kaydediciyi USB arabirimi üzerinden bir bilgisayara
bağlayın.
- Durum LED'leri devre dışı bırakılır, uSb görüntülenir (ekranlı
cihazlar). Aygıt sürücüsü otomatik olarak yüklenir.
- Otomatik yürütme penceresi görüntülenir.
2. Dosyaları görüntülemek için klasörü aç üzerine tıklayın.
- Dosya gezgini açılır.
3. testo 184 configuration.pdf dosyasını açın.
4. Konfigürasyonda değişiklik yapın. Bu sırada dikkat edilmesi
gereken:
• Kullanılan aygıt tipi ayarlanmış olmalıdır.
• Mevcut konfigürasyon verileri, İçe aktar butonuna basılarak
içe aktarılabilir. İçe aktarılacak olan konfigürasyon verileri
XML formatında olmalıdır.
• Konfigürasyon asistanının kullanılması durumunda bazı
fonksiyonlar sabit olarak öngörülmüştür veya otomatik
olarak doldurulur. Tüm aygıt fonksiyonlarının kullanımı ve
manuel ayarları için uzman modunun etkinleştirilmiş olması
gerekir.
5. Konfigürasyondaki değişiklikleri
butonuna tıklayarak veri
kaydediciye aktarın.
- Form verilerinin dışa aktarımı için bir pencere açılır.
6. Kayıt yeri olarak veri kaydediciyi seçin (Sürücü TESTO 184) ve
konfigürasyon verilerini Kaydet butonuna tıklayarak dışa
aktarın.
- Konfigürasyon veri kaydediciye bir XML dosyası olarak
kaydedilir.
Bu XML dosyası diğer veri kaydediciler için şablon olarak
kullanılabilir (dosya gezgini üzerinden Kopyala / Yapıştır ile).
7. Dosyayı kapatın.
Muhtemelen bir mesaj verilir “testo 184 configuration.pdf”
bünyesinde yapılan değişiklikleri kapatmadan önce
kaydetmek istiyor musunuz? Bu mesajı Hayır ile onaylayın.
12
4 Ürünü kullanma
8. Veri kaydediciyi bilgisayardan ayırın.
- Kaydedici Bekleme işletim durumuna geçer, Mod durum LED'i
yeşil / kırmızı yanıp söner.
Birden fazla veri kaydediciyi aynı ayar ile yapılandırma
Mevcut konfigürasyon verileri bilgisayar üzerine kaydedilebilir ve
diğer veri kaydediciler üzerine kopyalanabilir.
Konfigürasyon dosyası XML formatında olmalıdır, dosya adı
istenilen şekilde seçilebilir.
> Mevcut bir konfigürasyon dosyasını veri kaydedici üzerine
kopyalayın.
Ölçüm verileri raporu için logo değiştirme
Ölçüm verileri raporuna bir logo eklenir. Bu logo müşteriye özel
olarak değiştirilebilir.
Logonun JPEG formatında olması gerekir, veri boyutu 5 kB
üzerinde olmamalıdır ve dosya adı Logo.jpg olmalıdır.
> Yukarıdaki kriterlere uygun bir logo oluşturun ve bunu veri
kaydedici üzerine kopyalayın.
Testo PC yazılımı ile veri kaydedici konfigürasyonu uygulama
Veri kaydedici alternatif olarak testo Comfort Software Professional
(sürüm 4.3 ServicePack 2 ve üzeri) veya testo Comfort Software
CFR (sürüm 4.3 ServicePack 2 ve üzeri) yazılımları ile
yapılandırılabilir. Bu konuda yazılımın kullanım kılavuzuna dikkat
edin.
Pos: 22 /TD/Produkt verwenden/testo 184/Messen @ 15\mod_1386330876688_9543.docx @ 179721 @ 122212221221212122522255555 @ 1
4.2.
Ölçüm
Ölçümü başlat
Veri kaydedicinin konfigürasyonuna bağlı olarak ölçüm programı
aşağıdaki kriterler ile başlatılır:
• Tuş başlat: START tuşunu > 3 saniye boyunca basılı tutun.
• Süre başlat: Ölçüm, yapılandırılmış süreye ulaşıldığına otomatik
olarak başlatılır.
- Kaydedici Rec işletim durumuna geçer, Mode durum LED'i yeşil
yanıp söner.
Zaman dilimi belirleme
Bir ölçüm programı çalışırken (işletim durumu Rec) en fazla 10
zaman dilimi belirlenebilir. Bu örneğin, sorumluluğun
devredilmesine ilişkin dokümantasyon için kullanılır.
13
4 Ürünü kullanma
> START tuşunu > 3 saniye boyunca basılı tutun.
- Belirlenen zaman dilimlerinin sayısı 3 saniye boyunca
görüntülenir ve
üç kez yanıp söner (ekranlı cihazlar), durum
LED'i Mod, üç kez yeşil / kırmızı yanıp söner.
Ölçümü sonlandırma
Veri kaydedicinin konfigürasyonuna bağlı olarak ölçüm programı
aşağıdaki kriterler ile sonlandırılır:
• Tuş durdur: STOP tuşunu > 3 saniye boyunca basılı tutun.
• Süre durdur: Ölçüm, yapılandırılmış süreye ulaşıldığına
otomatik olarak durdurulur.
- Kaydedici End işletim durumuna geçer, Mode durum LED'i
kırmızı yanıp söner.
Pos: 23 /TD/Produkt verwenden/testo 184/Daten auslesen @ 15\mod_1386326198646_9543.docx @ 179687 @ 21111111111111111112222221111111122255 @ 1
4.3.
Verilerin okunması
Ölçüm değeri raporunun gösterilmesi
Adobe Reader (sürüm 5 veya üzeri) yazılımı veya PDF/A
dosyalarının görüntülenmesi için uygun bir yazılım gereklidir.
1. Veri kaydediciyi USB arabirimi üzerinden bir Windows
bilgisayarına bağlayın.
- Durum LED'leri devre dışı bırakılır, uSb görüntülenir (ekranlı
cihazlar). Aygıt sürücüsü otomatik olarak yüklenir.
- Otomatik yürütme penceresi görüntülenir.
2. Dosyaları görüntülemek için klasörü aç üzerine tıklayın.
- Dosya gezgini açılır.
3. testo 184 measurement report.pdf dosyasını açın.
- Ölçüm değeri raporu gösterilir.
> İhtiyaç durumunda raporu yazdırın veya kaydedin.
Detaylı ölçüm değeri değerlendirmesi
Ölçüm değerlerinin detaylı değerlendirmesi ve düzenlenmesi için
testo Comfort Software Professional (sürüm 4.3 ServicePack 2 ve
üzeri) veya testo Comfort Software CFR (sürüm 4.3 ServicePack 2
ve üzeri) yazılımları gereklidir (aksesuar). Bu konuda yazılımın
kullanım kılavuzuna dikkat edin.
NFC üzerinden ölçüm değerleri çıktısı
Veri kaydedici bir NFC (Near Field Communication) vericisi ile
donatılmıştır. Bu verici sayesinde uyumlu aygıtların (örneğin NFC'li
protokol yazıcıları veya akıllı telefon) yardımıyla kısa menzilli radyo
üzerinden aygıt verileri okunabilir.
14
5 Ürünün koruyucu bakımı
•
•
•
•
•
•
Veri kaydedicinin NFC fonksiyonları konfigürasyon dosyasında
etkinleştirilebilir / devre dışı bırakılabilir.
Akıllı telefonun NFC fonksiyonu etkinleştirilmiş olmalıdır.
Verilerin akıllı telefona transferi için desteklenen App
mağazasından indirilebilen bir uygulama gereklidir. Daha fazla
bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.
Verilerin uyumlu bir Testo protokol yazıcısına transferi için ek bir
yazılıma ihtiyacınız yoktur.
Veri transferi için veri kaydedicinin hedef aygıtın NFC vericisine
yerleştirilmesi gerekir.
Hedef aygıtın kullanım kılavuzuna dikkat edin.
Pos: 24 /TD/Überschriften/7. Produkt instand halten @ 0\mod_1173789831362_9543.docx @ 9555 @ 111111111111111112221121111111111111122211212221211111111122255 @ 1
5
Ürünün koruyucu bakımı
Pos: 25 /TD/Produkt instand halten/testo 184/Batterien wechseln @ 15\mod_1386332599679_9543.docx @ 179796 @ 222212111111111222222222112122 @ 1
5.1.
Pillerin değiştirilmesi
T1 ve T2 aygıt tiplerinde pil değiştirme mümkün değildir (tek yollu
veri kaydedici).
Pil değiştirilirken yürümekte olan ölçüm programı
durdurulur. Ancak, kaydedilen veriler korunur.
1. Kayıtlı verileri okuma.
2. Veri kaydediciyi (data logger) ön tarafı üzerine koyun.
3. Veri kaydedicinin arka tarafındaki pil kapağını saat yönünün
tersi yönde döndürerek açın. Bu amaçla madeni para
kullanmanız önerilir.
4. Boş pili pil yuvasından çıkarın.
5. Yeni pili (gerekli tip: bkz. teknik veriler), artı kutup görünür
olacak şekilde aygıta yerleştirin.
Sadece yeni ve marka piller kullanın. Kısmen kullanılmış bir
pil takılırsa pil kapasitesi doğru hesaplanamaz.
6. Pil yuvası kapağını pil yuvasına takın ve saat yönünde
döndürerek kapatın. Bu amaçla madeni para kullanmanız
önerilir.
- Veri kaydedici Reset modundadır, rSt yanıp söner (ekranlı
cihazlar), durum LED'leri deve dışıdır.
7. Veri kaydediciyi yeniden yapılandırın, bkz. bölüm Veri kaydedici
konfigürasyonu.
15
6 İpuçları ve yardım
Pos: 26 /TD/Produkt instand halten/testo 174-neu/Gerät reinigen @ 5\mod_1267614722447_9543.docx @ 59673 @ 2222122222222222222222222222 @ 1
5.2.
Aygıtın temizlenmesi
DİKKAT
Sensörün hasar görmesi!
> Temizlik esnasında aygıt içerisine sıvının ulaşmamasına
dikkat edin.
> Kirlenmesi durumunda aygıtın gövdesini nemli bir bezle
temizleyin.
Aşındırıcı temizlik maddesi veya çözücü maddeler kullanmayın!
Aşındırmayan ev temizleyicileri veya sabun köpükleri kullanılabilir.
Pos: 27 /TD/Überschriften/8. Tipps und Hilfe @ 0\mod_1173789887985_9543.docx @ 9556 @ 2222222222222222222222122222221111111122222222 @ 1
6
İpuçları ve yardım
Pos: 28 /TD/Tipps und Hilfe/Fragen und Antworten/testo 184 @ 15\mod_1386333078587_9543.docx @ 179864 @ 222221122222222222222221 @ 1
Sorular ve cevaplar
Soru
Olası nedenler / Çözüm
E0x görüntüleniyor (ekranlı Bir hata oluştu.
cihazlar), tüm durum
• E01: Konfigürasyon başarısız.
LED'leri kırmızı yanıp
• E02, E03, E04 veya E05: Sensör
söner
arızalı.
• E06: Zaman dilimi azami sayısı
belirlenmiştir, yeni zaman dilimi
belirlenemez.
---- görüntüleniyor (ekranlı
cihazlar)
Ölçüm değeri geçersiz.
Hi görüntüleniyor (ekranlı
cihazlar)
Ölçüm değeri ölçüm aralığının
üzerinde.
Lo görüntüleniyor (ekranlı
cihazlar)
Ölçüm değeri ölçüm aralığının altında.
En görüntüleniyor (ekranlı
cihazlar)
Zaman dilimi belirleme fonksiyonu
devre dışı.
Olası sorularınız için lütfen satış noktanızla veya Testo Müşteri
Hizmetleri'yle irtibata geçin. İletişim bilgilerini internette
bulabilirsiniz: www.testo.com/service-contact
=== Ende der Liste für Textmarke Inhalt ===
16
0970 1842 tr 02
Download

testo 184 · Veri kaydedici