Örnek No: 25*
T.C.
BAKIRKÖY
10. İCRA DAİRESİ
2012/17193 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin
%50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın
yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini
bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve
bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci
artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış
şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin
isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla
dairemize başvurmaları ilan olunur. 11/07/2014
Vildan DEMİRBAĞ
İcra Müdür Yardımcısı
39287
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
1.İhale Tarihi: 20/08/2014 günü, saat 09:30 - 09:40 arası.
2.İhale Tarihi: 04/09/2014 günü, saat 09:30 - 09:40 arası.
İhale Yeri: Bakırköy Adliyesi Bakırköy 10.İcra Müdürlüğü Kalemi
No
Takdir Edilen
Değeri TL.
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
50,00
1
1 Adet . Bvlgarı marka L4766 seri nolu orjinal olmayançin
menşeili imitasyon kol saati
2
60,00
1
1 Adet . Ulysse Nardın marka 1071 seri nolu orjinal olmayan
çin menşeili imitasyon saat
3
40,00
1
1 Adet . Bvlgarı marka G2316 seri nolu orjinal olmayan çin
menşeili imitasyon saat
4
100,00
1
1 Adet . DKNY marka NY1025 seri nolfu orijinal
kullanılmış ikinci el saat
5
50,00
1
1 Adet . Breıtlıng marka AB0110 seri nolu orjinal olmayan
Çin menşeili imitasyon saat
6
40,00
1
1 Adet . Roger Dubuıs marka 223/280 seri nolu orjinal
olmayan çin menşeili imitasyon saat
7
40,00
1
1 Adet . Franck Muller marka 8880 CC AT seri nolu orjinal
olmayan Çin menşeili imitasyon saat
8
50,00
1
1 Adet . Rolex marka Wınner Rolex 24 AD Daytona 1992
seri nolu orjinal olmayan Çin menşeili imitasyon saat
9
35,00
1
1 Adet . Breıtlıng marka A25362 seri nolu orjinal olmayan
Çin menşeili imitasyon saat
10
40,00
1
1 Adet . Bvlgari marka 06 03022 seri nolu orjinal olmayan
Çin menşeili imitasyon saat
11
50,00
1
1 Adet . Ulysse Nardın marka 5106 I03 seri nolu orjinal
olmayan Çin menşeili imitasyon saat
12
350,00
1
1 Adet . Gc(Guess Collection marka GC 47002G seri nolu
orjinal kullanılmış ikinci el saat
13
40,00
1
1 Adet . Suunto marka CR2450 seri nolu orjinal olmayan
Çin menşeili imitasyon saat
14
50,00
1
1 Adet . Franck Muller marka 9900 CC GP seri nolu orjinal
olmayan Çin menşeili imitasyon saat
15
40,00
1
1 Adet . Porsche Desıgn marka P6320 seri nolu orjinal
olmayan Çin menşeili imitasyon saat
16
40,00
1
1 Adet . Franck Muller marka 8880 CC AT seri nolu orjinal
olmayan Çin menşeili imitasyon saat
17
50,00
1
1 Adet . Hublot marka 301RX seri nolu orjinal olmayan Çin
menşeili imitasyon saat
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
Download

Örnek No: 25* T.C. BAKIRKÖY 10. İCRA DAİRESİ