TAMAMLANAN GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA ) PROJELERİ
Bilgisayar destekli Tasarım Programı olan NetCAD 6.0 Müdürlüğümüz
personellerine
Teknik
Destek
Faaliyet
Programı
kapsamında
gerçekleştirilmiş, katılımcılara sertifika dağıtılmıştır.
HAZIRLANAN GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA) PROJELERİ
1.Tabiat değerlerinin Turizm açısından değerlenip, değerlendirilmemesi
hususunda araştırmasını konu alan ve söz konusu ve söz konusu yerlerde
yapılabilecek turizm türlerinin belirlenmesi, bu konu hakkında envanter
ve bilgilendirme çalışmasını içeren projemiz ' Doğrudan Faaliyet Desteği '
kapsamında değerlendirilmek üzere Müdürlüğümüzce hazırlanmakta olup,
yakın zamanda GEKA'ya sunulacaktır.
2.Mimarlar için Autocad ve 3DMAX eğitim verilmesi için ‘Teknik Destek
Faaliyet Programı’ kapsamında proje hazırlanmaktadır.
AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMI PROJESİ
• "Taşıt emisyonlarından oluşan kirliliğin önlenmesi " konulu Avrupa
Birliği hibe programı çerçevesinde proje hazırlanmaktadır.
•
İlimiz Merkezefendi Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanacak
olan " Kentsel Dönüşüm " konulu Avrupa Birliği Hibe Programı
Projesine paydaş olarak katılım sağlanması konusunda proje
hazırlanmaktadır.
HAZIRLANMAKTA OLAN DİĞER PROJE ÇALIŞMALARI
1-Evsel, ambalaj ve tıbbi atıklar konusunda hasta ve hasta
yakınlarının bilgilendirilmesi amacıyla hastane girişlerinde küçük
materyaller (el bröşürü, anahtarlık v.b.) dağıtılması,
2-Erişilebilir Sayısal Veri Arşivi (ESVA)
3-Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Jeolojik Arge Çalışması
4-Kentsel Dönüşüm ve İnsan
5- Proje Veri Bankası Oluşturulması
6-Projelendirilecek Kamu binalarında çevreci ve o yere özgü
koşullara uygun binaların tasarlanması yoluyla enerji tasarrufu ve
emisyon azaltımı ile çevre üzerine olumlu etkiler sağlanması.
7-Pamukkale ÖÇK Bölgesinde Mimari Standartların Oluşturulması
8-Pamukkale ÖÇK Bölgesinde bulunan yerleşimlere yönelik
kalkınma modeli oluşturmak.
9-Denizli İlindeki Tabiat Değerlerinin Tanıtılması ve Korunması
10-Biyolojik Ar-Ge Merkezlerinin Kurulması
11-Elektronik Dağıtım (e-dağıtım)
12-Etkin Beton Santralleri Denetiminin Yapılması
13-Etkin PGD Denetiminin Yapılması
Download

Projelerimiz