İZMİR’DE KATI ATIK YÖNETİMİ
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ
2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi)
Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe
ATIK YÖNETİMİNDE YASAL ESASLAR
Bakanlık
• Yasal düzenlemelerin hazırlığı
• Yasal izin, onay süreçleri ve kontrol
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
• Tehlikeli atıklar dahil tüm atık türleri
beyan ve kontrol süreçleri
• ÇED değerlendirme&izleme
. Denetim & Yaptırım
. Lisans izinleri
Büyükşehir Belediyesi
• Evsel ve evsel nitelikli atık yönetimi
. Kontrol&izleme
• Tıbbi atık, hafriyat&inşaat ile gemi atıkları yönetimi
BELEDİYE ATİKLARİ (EVSEL+ BENZER ATİKLAR)
 Konutlar (hacimli atık dahil)
 Ticaret + alışveriş, küçük iş yerleri ofis binaları, kuruluşlar (okullar, devlet
binaları)
 Seçilmiş belediye hizmetleri
-Park- bahçe bakım
-Sokak temizleme hizmetleri (sokak süpürme ve çöp kutuları)
TÜM ŞEHİR
1,06 kg/kişi.gün
4300 ton/gün
METROPOL
1,03 kg/kişi.gün
3400 ton/gün
EVSEL ATIKLAR
TOPLAMA&TAŞIMA
TRANSFER&BERTARAF
İlçe Belediyeler ve/veya
yüklenici şirketler aracılığıyla
toplanıyor.
Büyükşehir Belediyesince işletilen
transfer istasyonlarıyla bertaraf
sahasına taşınıyor.
ORGANİZASYON ŞEMASI
Atık Yönetim
Dairesi Başkanlığı
Yazı İşleri ve
Evrak Kayıt Şefliği
Atık Yönetimi ve
Planlama Şube
Müdürlüğü
Atık Transferi ve
İkmal Şube
Müdürlüğü
Katı Atık
Değerlendirme
Tesisleri Şube
Müdürlüğü
İnşaat Atıkları
Şube Müdürlüğü
Transfer İstasyonları
İlk Transfer İstasyonu1992
Transfer istasyonu Sayısı-9
Çekici sayısı- 41
Yarı-römork- 53
 Personel sayısı- 170
MEVCUT TRANSFER İSTASYONLARIMIZ
2030 TON/GÜN atık
transferi
21 İlçenin atıklarının % 60 ‘ı
aktarma istasyonlarıyla
taşınıyor.
Örnek model
YENİ PROJELERİMİZ
Doğu ve güneydoğu akslarda
2 yeni tesis projelendiriliyor.
Hedeflenen taşıma miktarı:
Kemalpaşa 105 ton/gün
Selçuk
45 ton/gün
Ambalaj Atıkları
1992 yılında küçük cam toplama kumbaralarıyla başlayan ayrı toplama
uygulamaları, 2004 yılında genişletildi.
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, 2011 yılı
itibariyle İlçe Belediyelere devredildi.
Her ilçe, lisanslı bir firma ile toplama, taşıma ve geri dönüşüm protokolü imzaladı.
2004’ten bu yana 230-240 bin ton ambalaj atığı kaynağında ayrı toplanarak
geri dönüşüme yönlendirildi.
Toplama ve Ayırma Tesisleri
Özellikle Transfer İstasyonlarında taşınan atık hacmini azaltarak
uygulamaların ekonomikliğinin artırılması yanı sıra taşımadan
kaynaklanan sera gazı emisyonlarının da kontrolü açısından
gerçekleştirilmek istenmesine karşın;
Mevzuat kapsamında Katı Atık Transfer İstasyonlarında veya
Bertaraf Tesislerinde, Ambalaj Atıkları Ayırma/Ayıklama Tesisi
kurulması yasak.
Atık Getirme Merkezleri
Yeni Bir Uygulama
Yönetmelik henüz taslak halinde,
İlçe Belediyelerin görev ve sorumluluğunda olması öngörülüyor.
ELEKTRONİK ATIKLAR
2 İLÇE
2011-2013: 113 ton
AEEE geri dönüşüme
yönlendirildi.
Evsel Atıkların Bertarafı
Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi, 1992 yılından bu yana işletiliyor.
90
hektar
Harmandalı
˜3800 ton/gün atık
depolanıyor.
Evsel atıklar (3400 ton/gün)
Evsel nitelikli sanayi atıkları (203 ton/gün)
99 adet metan gazı tahliye Arıtma çamurları (117 ton/gün)
bacası mevcut.
2012 yılına dek tıbbi atık bertarafı da
gerçekleştiriliyordu.
Harmandalı Rehabilitasyon Projesi
Katı atık depolama fonksiyonlarını
tamamlamış alanların kademe kademe
kapatılarak yeşil alana dönüştürülmesi
planlanıyor.
Tüm
sahanın
projelendirmesi
gerçekleştirilerek,
çöp
depolanan
alanlarda uygun eğimler sağlanacak.
 Tesis içi yol yapılacak.
 Drenaj sistemi kurularak, sızıntı suları ile
yağmur sularının ayrı ayrı toplanması
sağlanacak.
 Gaz drenaj sistemi kurulacak.
 Yaklaşık 3.5 milyon m2 üst örtüsü ile
kapatılacak.
TIBBİ ATIKLAR
2012 yılı itibariyle sterilizasyon
tesisine gönderiliyor.
Günlük ortalama tıbbi atık
miktarı 18 ton/gün.
Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları
Kaçak dökümler
Denetimlerle kontrol altına alınması
hedefleniyor.
Hafriyat toprağı ve dolgu
malzemelerinin taşınması ile
yönetiminin, otomasyon sistemi
üzerinden takibi için yazılım
hazırlanmasına dair çalışmalar
yürütülüyor.
Yazılım sistemine ek olarak kamera
uygulamasıyla da takip sisteminin desteklenmesi
hedefleniyor.
İNŞAAT&YIKINTI ATIKLARI
Mevcut 4 yasal döküm
alanından 3’ü aktif
kullanılıyor.
Bunlardan 2’si özel, diğer
2’si ise Belediye
şirketlerince işletiliyor.
PROJE&PLANLAMA
Mevcut Projeler
Kentin 4 aksında mekanik-biyolojik ön işlem, termal işlem, vb.
enerji üretim odaklı teknoloji uygulaması.
3 adet düzenli depolama tesisi projesi,
Tıbbi atık sterilizasyon tesisi projesi
Elektronik atıklar, atık piller gibi özel atıklara ilişkin, ayrı
toplama uygulamalarının yaygınlaştırılıp iyileştirilmesi projesi,
Gemilerden atık alınması sisteminin kurulması
Sanayi denetimlerinin iyileştirilip etkinleştirilmesi.
İZMİR ATIK PROJEKSİYONU
2014
4500 ton/gün
2045
9500 ton/gün
İZMİR ATIK YÖNETİM PLANI
KUZEY BÖLGESİ-I KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE
BERTARAF TESİSİ
DEVAM EDEN PROJE
Kentin kuzey ve doğu bölgesinin
atıklarının yönlendirilmesi
planlanıyor. ÇED süreci devam
ediyor.
2018-2019 döneminde 2500
ton/gün ile işletime alınması
planlanıyor.
Max. Proje Kapasitesi 4500 ton/gün
KURUM GÖRÜŞLERİ
MÇK KARARI
PROJE DETAYLARI
Tesis Dış Görünüm
MODERN MİMARİ
Tesis İç Görünümü
TÜM FAALİYETLER KAPALI ALANDA
TESİS ÜNİTELERİ
Aerobik /Gazlaştırma
Kompost
GÜNEY BÖLGESİ KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE
BERTARAF TESİSİ
YENİ PLANLANAN
Merkez ve güney bölgesi ile yarımadanın 1/3’ü için
projelendirilecek.
Yer seçimi için ön görüşmeleri ve incelemeleri yapılıyor.
2100 ton/gün kapasite ile 2019-2020 döneminde
işletime alınması planlanıyor.
ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANI
ÇEV. YÜK. MÜH. SİBEL ÇOBAN
TEL: 90 232 293 1991
MAIL: [email protected]
Download

İzmir Atık Yönetimi