2014-2015 ÖĞRETİM YILI 4.SINIF PEDODONTİ DERS PROGRAMI
Bahar yarıyılı: 09.02.2015 – 22.05.2015
Yer: Üst küçük Ders saati: 15:05-16:45
TARİH
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Çocuklarda sistemik hastalıklar,
09.02.2015 konjenital/genetik hastalıklar, çocukluk dönemi
hastalıkları
Dental erozyon ve tedavileri, çocuk diş
16.02.2015
hekimliğinde diş renklenmeleri ve tedavileri
23.02.2015 Pedodontide ileri restorasyon teknikleri
02.03.2015
09.03.2015
16.03.2015
23.03.2015
30.03.2015
Çocuklarda diş travmaları
Görülme sıklığı ve sınıflandırılması
Klinik ve radyolojik incelemeler
Süt ön dişlere gelen travmalar ve tedavileri
Yerinden çıkmış dişlerin tedavisi
(reimplantasyon)
Genç sürekli ön dişlere gelen travmalar ve
tedavileri
Travmaya uğramış dişlerin sabitleştirilmesi
Travmaların önlenmesi için alınacak tedbirler
Çocuklarda periodontal hastalıklar
Sağlıklı periodonsiyum
Periodontal hastalıkların patogenezi, etiyolojisi,
çeşitleri
Süt dişi sürmesinin periodonsiyum üzerindeki
etkisi
Daimi diş sürmesinin periodonsiyum üzerindeki
etkisi
Periodontal hastalıkların teşhisi, klinik görünümü
Ortodontik tedavilere bağlı dişeti problemleri
Spesifik periodontal durumlar, dişeti büyümeleri,
06.04.2015 gingival fibromatozis, akut dişeti hastalıkları,
akut herpetik gingivostomatitis, akut nekrotizan
ülseratif gingivitis, Papillon-Lefevre Sendromu
Genel anestezi endikasyonları
13.04.2015 Diş çekimi ve endikasyonları
Diş çekiminin erişkin hastadan farklılıkları
20.04.2015
Çocuklarda lokal anestezi ve sedasyon
Topikal anestezi
1
Prof.Dr.Fahinur
ERTUĞRUL
2
Doç. Dr. Aslı AK
2
Prof. Dr. Nazan
ERSİN
2
Prof.Dr.Ece EDEN
2
Prof.Dr.Nesrin
ERONAT
2
Prof.Dr.Nesrin
ERONAT
2
Doç. Dr. Dilşah
ÇOĞULU
2
Prof. Dr. Özant
ÖNÇAĞ
2
Prof. Dr. Nazan
ERSİN
2
Prof. Dr. Özant
ÖNÇAĞ
2
Prof. Dr. Özant
ÖNÇAĞ
2
Hangi grup dişlerde ne tür anestezi ile çekim
yapılır?
27.04.2015
Lokal anestezi komplikasyonları
Premedikasyon, endikasyonları ve çeşitleri
Prof. Dr. Özant
ÖNÇAĞ
2
04.05.2015 Pedodontide ilaç kullanımı
Doç.Dr. Dilşah
ÇOĞULU
1
04.05.2015 Çürük uzaklaştırma teknikleri
18.05.2015
Çocuklarda temporomandibuler hastalıkların
teşhis ve tedavileri
Özürlü çocuklarda diş tedavisi
Hangi çocuklar özürlü diye nitelendirilir?
Özürlü çocukların ağız bakımları ve diş
18.05.2015
problemlerini önleyici önlemler
Özürlülerin diş tedavilerinde uygulanacak
prensipler
2
Prof. Dr. Nazan
ERSİN
Prof.Dr.Fahinur
ERTUĞRUL
Prof.Dr.Ertuğrul
SABAH
1
1
1
Download

Bahar yarıyılı