T.C.
BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Tarih Bölüm Başkanlığı
DUYURU
2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı Bahar Dönemi ders kayıtlarını mazeretleri sebebiyle
yapamayanların, mazeretlerini belirtir belge (Rapor vb.) ile dilekçelerini, Bölüm
Sekreteri’nin yanında doldurarak, Fen-Edebiyat Fakültesi Personel İşlerine verilmek üzere
12.02.2015 tarihine kadar başvurmaları gerekmekte olup;
Mazeretleri sebebiyle ders kayıtlarını yapamayanların, belirtilen süre içeresinde
başvurmamaları durumunda başvuruları kabul edilmeyecektir.
e-imzalıdır
Prof.Dr. Mustafa Nuri TÜRKMEN
Tarih Bölüm Başkanı
Adres: Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü / BATMAN
Tel: +90 (553) 444 21 79
Elektronik Ağ : www.batman.edu.tr
Ġrtibat: Mehmet Şükrü ADİN
Dahili No: 4047
e-mail: [email protected]
Download

Dökümanı indirmek için tıklayınız