Kişisel Bilgiler
Ad-Soyad: Yasemin KEMER
E-mail: [email protected]
Eğitim Bilgileri
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi, Matematik (İng.) Bölümü,
2009.
Yüksek Lisans/ Doktora: (Bütünleşik Doktora)
Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Devam
Ediyor.
Yabancı Dil: ÜDS:76,25.
Makaleler:
1. Quadratic Formulas for Generalized Quaternions, Erhan ATA, Yasemin KEMER, Ali
ATASOY, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, Sayı:28, 27-34, 2012.
2. Generalized Quaternions Serret-Frenet and Bishop Frames, Erhan ATA, Yasemin KEMER,
Ali ATASOY, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, Sayı:29, 29-38, 2012.
Bildiriler:
1. (k,µ)-Değme Metrik Manifoldlar, Ahmet YILDIZ, Yasemin KEMER, Azime ÇETİNKAYA,
Hacettepe Üniversitesi 6. Ankara Matematik Günleri, 2011.
2. On (k,µ)-Contact Metric Manifolds, Azime ÇETİNKAYA, Yasemin KEMER, Ahmet
YILDIZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi IX. Ulusal Geometri Sempozyumu, 2011.
Akademik Deneyimleri:
Araştırma Görevlisi, Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, 2010-...
Download

Yasemin KEMER - Dumlupınar Üniversitesi