T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ TABLOSU (KURUMLAR ARASI)
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Ayşe USTA
1
Teslime ÇİFTÇİ
2
Aysun METİN
3
Kazım ARIKTEKİN
4
Ramazan GÜNEŞ
5
Ardahan Ünv.
/İnsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi
Ardahan Ünv.
/İnsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi
Ardahan Ünv.
/İnsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi
Ardahan Ünv.
/İnsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi
Afyon Kocatepe
Ünv./Fen-Edebiyat
Fakültesi
Çağ.Türk Lehç. Ve
Edb./3
2/3
Çağ.Türk Lehç. Ve
Edb./3
3/5
Çağ.Türk Lehç. Ve
Edb./3
3/5
Çağ.Türk Lehç. Ve
Edb./3
3/5
Çağ.Türk Lehç. Ve
Edb.(İ.Ö)/3
3/5
2,73
2013
279,32
3,46
ASIL
ASIL
2012
275,68
2012
323,38
3,29
ASIL
2,9
ASIL
2012
262,12
2012
312,63
2,60
ASIL
T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ TABLOSU (KURUMLAR ARASI)
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Aylin AK
1
Esin SUSMAZ
2
Nazan ÇİL
3
Kadriye ACAR
4
5
6
Burcu YÜKSEL
Gamze BOZKURT
Burak İMRAK
7
Çankırı Karatekin
Ünv./Edebiyat
Fakültesi
Artvin Çoruh
Ünv./Fen- Edebiyat
Fakültesi
Dumlupınar
Ünv./Fen-Edebiyat
Fakültesi
Çankırı Karatekin
Ünv./Edebiyat
Fakültesi
Bingöl Ünv./FenEdebiyat Fakültesi
Bartın Ünv./
Edebiyat Fakültesi
Anadolu
Ünv./Açıköğretim
Fakültesi
Sosyoloji Bölümü/3
2/3
3,24
2013
292.864
ASIL
Sosyoloji Bölümü/3
2/3
3,17
2013
258.531
ASIL
Sosyoloji Bölümü/3
2/3
3,02
2013
299.725
ASIL
Sosyoloji Bölümü/3
2/3
2,99
2013
305.450
YEDEK
Sosyoloji Bölümü/3
3/5
3,16
2012
251.933
ASIL
Sosyoloji Bölümü/3
3/5
2,53
2012
316.646
ASIL
Sosyoloji Bölümü/3
3/5
3,61
2013
292.864
ASIL
T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ TABLOSU (KURUMLAR ARASI)
FESEFE BÖLÜMÜ
1
Aslıhan
ALBAYRAK
Kastamonu
Üniversitesi
Felsefe/3
3/5
2.55
2012
275,948
ASIL
T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ TABLOSU (KURUMLAR ARASI)
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Oğuz GÜZEL
1
Muhallit YALÇIN
2
Dünya COŞKUN
3
Ebru DOĞAN
4
Deniz AYDIN
5
Aysel YETER
6
7
Betül GÜNGÖR
Müge ÖĞRETMEN
8
Goncagül YALÇIN
9
Kırklareli
Ünv./Fen-Edebiyat
Fakültesi
Artvin Çoruh
Ünv./Fen- Edebiyat
Fakültesi
Anadolu
Ünv./Açıköğretim
Fakültesi
Anadolu
Ünv./Açıköğretim
Fakültesi
Anadolu
Ünv./Açıköğretim
Fakültesi
Anadolu
Ünv./Açıköğretim
Fakültesi
Gediz Ünv./FenEdebiyat Fakültesi
Anadolu
Ünv./Açıköğretim
Fakültesi
Anadolu
Ünv./Açıköğretim
Fakültesi
Türk Dili ve
Edebiyatı/3
2/3
3,42
2013
323,15561
ASIL
Türk Dili ve
Edebiyatı/3
2/3
2,95
2013
338,98558
ASIL
Türk Dili ve
Edebiyatı/3
2/3
3,65
2013
241,11906
ASIL
Türk Dili ve
Edebiyatı /3
2/3
3,52
2013
316,18913
YEDEK
Türk Dili ve
Edebiyatı/3
2/3
3,35
2013
234,06163
YEDEK
Türk Dili ve
Edebiyatı/3
2/3
3,21
2013
242,53378
YEDEK
Türk Dili ve
Edebiyatı /3
Türk Dili ve
Edebiyatı/3
2/3
2,28
2013
288,52429
RED
3/5
3,61
2012
Türk Dili ve
Edebiyatı/3
3/5
3,09
2012
ASIL
261,55928
RED
T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ TABLOSU (KURUMLAR ARASI)
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (İ.Ö.) BÖLÜMÜ
Ebru DOĞAN
1
Aysel YETER
2
Evin KAYA
3
Anadolu
Ünv./Açıköğretim
Fakültesi
Anadolu
Ünv./Açıköğretim
Fakültesi
Çankırı Karatekin
Ünv./Edebiyat
Fakültesi
Türk Dili ve
Edebiyatı /3
2/3
3,52
2013
316,18913
ASIL
Türk Dili ve
Edebiyatı (İ.Ö)/3
2/3
3,21
2013
242,53378
ASIL
Türk Dili ve
Edebiyat (İ.Ö)/3
3/5
2,56
2012
329,09580
ASIL
T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ TABLOSU (KURUMLAR ARASI)
TARİH BÖLÜMÜ
1
Kaan ÇETİN
Serkan TABAN
2
Çiğdem ÖZTUNÇ
3
4
Uğur ATEŞ
Dokuz Eylül Ünv./
Edebiyat Fakültesi
Çankırı Karatekin
Ünv./Edebiyat
Fakültesi
Tunceli
Üniversitesi/
Edebiyat Fakültesi
Afyon Kocatepe
Ünv./Fen-Edebiyat
Fakültesi
Tarih Bölümü/3
2/3
3,64
Tarih Bölümü/3
2/3
3,44
Tarih Bölümü/3
Tarih Bölümü/3
2/3
2/3
2013
365,81
ASIL
2013
322,11
2013
320,95
2013
327,69
3,31
3,11
ASIL
ASIL
YEDEK
T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ TABLOSU (KURUMLAR ARASI)
TARİH (İ.Ö.) BÖLÜMÜ
1
Sinan KURT
Afyon Kocatepe
Ünv./Fen-Edebiyat
Fakültesi
2013
Tarih Bölümü(İ.Ö)/3
2/3
2,96
301,52
ASIL
T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ TABLOSU (KURUMLAR ARASI)
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
1
Mahmut GÜNGÖR
Ordu Ünv./ FenEdebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi
Bölümü/2
2/3
2,78
2013
268,368
RED
T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ TABLOSU (KURUMLAR ARASI)
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
1
Can KUNDAKÇI
Bingöl Ünv./FenEdebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve
Edebiyatları/2
2/3
3,26
2012
222,702
RED
Download

Edebiyat Fakültesi