GSM: 0 (530 701 26 53)
Ġġ: 0 (212) 572 95 96
HAMZA TAŞÇI_________________________________________________________________
KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Medeni Hali
Askerlik
Uyruk
EĞİTİM
2008
1981- 1985
:05.09.1963
:Rize
:Evli
:Yedek Subay -1988
:TC
: Fatih Üniversitesi iĢletme Fakültesi Yüksek Lisans
: Atatürk Üniversitesi ( Edebiyat Fakültesi)
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Lisans Eğitimi
: Rize Lisesi ( Orta Öğrenim)
: Çiftlik Ġlk Öğretim (Ġlköğretim)
İŞ DENEYİMİ
2003- Halen
: Sağlık Bakanlığı- Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi- Hastane Müdürü
2003- 2003
: Sultanbeyli Belediyesi- Belediye BaĢkan Yardımcısı
2001-2003
: Sağlık Bakanlığı- Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Has.-Hast. Müdür Yardımcılığı
2000-2001
: Milli Eğitim Bakanlığı- Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü- Okul Müdürü
1998-2000
: Milli Eğitim Bakanlığı- Ġstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü- Öğretmen
1997-1998
: Kültür Bakanlığı- Antalya Side Müzesi Müze AraĢtırmacısı
1997-1997
: Kültür Bakanlığı- Topkapı Sarayı Müdür Vekilliği
1996–1997
: Kültür Bakanlığı- Topkapı Sarayı Müdür Yardımcısı
1988-1996
: Kültür Bakanlığı- Topkapı Sarayı Müze AraĢtırmacısı
1987-1988
: Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Ġstanbul Bölge Müdürlüğü
SEMİNERLER VE ÖDÜLLER
SAĞLIK-SEN Ġstanbul BaĢkan Yrd. Ġdare ve Yönetim Alanlarında ÇeĢitli Sertifikalar
BİLGİSAYAR BİLGİSİ
Microsoft- Windows 95/98/ XP, Excel, Word, PowerPoint
YABANCI DİL
Ġngilizce
konuĢma: Orta
Yazma: Orta
Anlama: Orta
YAZILAR VE YAYINLAR
ÇeĢitli Bilimsel Yazılar:
- Tarih ve Medeniyet Dergisi
- Antik Dekor Dergisi
- Tarih DüĢünce Dergisi
- Art Dekor Dergi
Download

GSM: 0 (530 701 26 53) Ġġ: 0 (212) 572 95 96