2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
FARSÇA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI HAFTALIK DERS PROGRAMI
08:00-08:45
1
09:00-09:45
PAZARTESİ
0113104 Türkçe’den Farsça’ya Çeviri-I
Yrd. Doç. Dr. F. COġGUNER B-203
10:00-10:45
11:00-11:45
Ġngilizce - I
Okt. A. KURNAZ B-203
2
3
0113501 Güncel Metinler ve Çeviri – I
Okt. ġ. YERDEMĠR B-202
4
1
0113102 Farsça KonuĢma-I
Okt. ġ. YERDEMĠR B-203
2
SALI
0113506 Arapça-I
Öğr. Gör. A. BALLI A-01
0113704 Özel Konular-I
Prof. Dr. A. KARAĠSMAĠLOĞLU/ Prof. Dr. Y. ÖZ
0113103 Kolay Metinler ve Çeviri – I
A ġubesi
Prof. Dr. A. KARAĠSMAĠLOĞLU B-203
0113306 Ġran Edebiyatı ve Kültürü – I
Yrd. Doç. Dr. F. COġGUNER B-209
13:00-13:45
14:00-14:45
15:00-15:45
16:00-16:45
0113105 Farsça Yazı ve Ġmla-I
B ġubesi
Okt. ġ. YERDEMĠR B-203
0113309 Farsça Klasik Metinler – I
Yrd. Doç. Dr. F. COġGUNER A-01
0113308 Farsça Modern Metinler – I
Okt. ġ. YERDEMĠR B-203
0113707 Belge ve Evrak Okuma
Yrd. Doç. Dr. E. SARICAOĞLU T.S.
0113702 Öykü ve Roman-I
Yrd. Doç. Dr. F. COġGUNER B-202
0113307 Temel Arapça – I
Öğr. Gör. A. BALLI B-209
0113303 Metin Çevirisi – I
Prof. Dr. A. KARAĠSMAĠLOĞLU B-202
3
4
0113704 Özel Konular-I
Yrd. Doç. Dr. F. COġGUNER
1
ÇARŞAMBA
0113705 Arapça Metinler – I
Öğr. Gör. A. BALLI D-216
0113701 Farsça Yazılı ve Görsel Basın-I
Prof. Dr. Y. ÖZ B-203
0113101 Farsça Dilbilgisi-I
Prof. Dr. Y. ÖZ B-203
TD101 Türk Dili – I
Okt. B. OKYAY
B-203
0113304 Halk Dili ve Metinleri –I
Okt. ġ. YERDEMĠR B-202
2
3
0113502 Dinleme-Anlama- I
Prof. Dr. Y. ÖZ B-203
0113103 Kolay Metinler ve Çeviri – I
B ġubesi
Okt. ġ. YERDEMĠR B-203
0113305 Türkçe’den Farsça’ya Çeviri – III
Prof. Dr. Y. ÖZ A-01
0113505 Ġran Edebiyat Tarihi – I
Prof. Dr. A. KARAĠSMAĠLOĞLU B-209
4
1
PERŞEMBE
2
0113301 Farsça Dilbilgisi-III
Prof. Dr. Y. ÖZ B-203
0113504 Yazılı Anlatım – I
Prof. Dr. Y. ÖZ A-01
3
4
0113302 Sözlü Anlatım – I
A.TÜRKMEN B-203
0113703 Uygulamalı Çeviri – I
A.TÜRKMEN B-202
0113708 Bilimsel Metinler-I
Prof. Dr. A. KARAĠSMAĠLOĞLU B-209
0113102 Farsça KonuĢma-I
A.TÜRKMEN B-203
ORTAK SEÇMELĠ DERS
0113101 Farsça Dilbilgisi-I
Prof. Dr. Y. ÖZ B-203
ORTAK SEÇMELĠ DERS
0113503 Sözlü Anlatım – III
A.TÜRKMEN B-201
0113701 Farsça Yazılı ve
Görsel Basın-I
Prof. Dr. Y. ÖZ T.S.
0113105 Farsça Yazı ve Ġmla-I
A ġubesi
Okt. ġ. YERDEMĠR B-203
1
CUMA
2
3
4
0113508 Farsça Tarihi Metinler-I
Yrd. Doç. Dr. F. COġGUNER B-202
0113507 Osmanlı Türkçesi
Yrd. Doç. Dr. E. SARICAOĞLU B-202
ATA101 Ata. Ġlk. Ġnk. Tar. – I
Okt. Ġ. EFE
B-203
Download

2014-2015 Güz Dönemi Ders Programý