Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Ders Programı
EK ‐ 1
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Ders Programı (2014 ‐ 2015)
BİRİNCİ SINIF
I.DÖNEM
II.DÖNEM
Ders Adı
# KOD
1 UYG101 Üniversite Yaşamına Giriş
Türkçe‐1
2 TD101
T
ECTS
#
KOD
Ders Adı
1
0
1
1
1
TD102
Türkçe‐2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
AİL‐102
Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi
2
0
2
2
2
0
2
2
3
YDİ‐102
İngilizce‐2
4
0
4
4
4
0
4
4
4
GST‐102 Mesleki İngilizce‐2
2
2
3
2
2
3
4
5
GST‐104 İşletme Yönetimi
3
0
3
4
3
3
0
3
3
6
1
2
2
3
7 GST‐105 Gastronomi ve Gıda Bilimine Giriş
8 GST‐107 Turizme Giriş
2
2
3
4
7
GST‐106 Mutfak İş Güvenliği ve İlk Yardım
GST‐108 Beslenmenin Temel İlkeleri
3
0
3
3
3
0
3
3
8
GST‐110 Yiyecek‐İçecek Yönetimi‐I
3
0
3
3
9 GST‐109 Bilgi Teknolojileri
10 GST‐111 Matematik
1
1
2
2
9
GST‐112 Yiyecek‐İçecek Servisi
1
2
2
3
2
0
2
2
10
GST‐114 Finansal Okur Yazarlık
2
0
2
2
22
5
17
23
6
18
29
3 AİL‐101 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi
4 YDİ‐101 İngilizce‐1
5 GST‐101 Mesleki İngilizce‐1
6
GST‐103 Genel İşletme
Toplam U
K
27
T
Toplam U
K
ECTS
İKİNCİ SINIF
III. DÖNEM
Ders Adı
# KOD
1 OSD201 Ortak Seçmeli Ders
2 GST‐201 Mesleki İngilizce‐3
IV. DÖNEM
T
ECTS
#
KOD
Ders Adı
2
U
0
K
2
3
1
OSD202
Ortak Seçmeli Ders
2
0
2
3
3
4
6
2
GST‐202 Mesleki İngilizce‐4
3
3
4
6
3
0
3
3
3
GST‐204 Gıda Güvenliği
2
0
2
2
4
4
6
8
4
4
6
8
1
2
2
3
3
0
3
3
0
0
0
5
15
9
19
30
3 GST‐203 Gıda Mikrobiyolojisi
GST‐205 Temel Yemek Pişirme Teknikleri‐ I
4
GST‐207 Genel Muhasebe
5
6 GST‐209 Yiyecek‐İçecek Yönetimi‐II
3
0
3
3
6
GST‐206 Temel Yemek Pişirme Teknikleri‐ II
GST‐208 Yiyecek‐İçecek Maliyet Muhasebesi
GST‐210 İnsan Kaynakları Yönetimi
7 GST‐211 Gıda Teknolojisi
3
0
3
3
7
GST‐212 Staj‐I
19
9
23
4
1
2
2
3
5
Toplam 29
T
Toplam U
K
ECTS
3
ÜÇÜNÇÜ SINIF
V. DÖNEM
Ders Adı
# KOD
1 GST‐301 Mesleki İngilizce‐5
2 SYD‐307 Zorunlu Seçmeli Yabancı Dil‐1
3 SYD‐309 Seçmeli dersler
VI. DÖNEM
T
ECTS
#
KOD
2
U
2
K
3
4
GST‐302 Sektörel Staj
0
44
11
16
2
2
2
0
3
2
4
2
1
2
Ders Adı
T
U
K
ECTS
GST‐304 Staj‐II
0
0
0
14
GST‐303 Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Teknolojisi
5 GST‐305 Osmanlı ve Yöresel Türk Mutfağı
6 GST‐307 Yiyecek‐İçecek Otomasyonu
2
0
2
2
4
4
6
8
4
2
2
3
4
5
7 GST‐309 Temel Sanat Eğitimi
3
0
3
3
6
17
10
22
27
0
44
11
30
3
4
7
Toplam Toplam DÖRDÜNCÜ SINIF
VII. DÖNEM
Ders Adı
# KOD
GST‐401
Mesleki İngilizce‐6
1
VIII. DÖNEM
T
U
K
ECTS
#
KOD
1
GST‐402 Mesleki İngilizce‐7
2
0
2
2
2
SYD‐408 Zorunlu Seçmeli Yabancı Dil‐3
2
2
3
4
3
GST‐404 Uluslararası Mutfaklar‐II
3
3
4
6
GST‐406 Ziyafet Org. Yönetimi
2
0
2
2
5
GST‐408 Temel Pastacılık Teknikleri
1
2
2
3
2
6
2
7
8
GST‐410 Bitirme projesi
SYD‐410 Mesleki Seçmeli Dersler
2
1
0
2
2
2
2
SYD‐412 Seçmeli dersler
2
0
2
2
15
9
19
23
2
0
2
2
2
2
3
4
1
2
2
3
GST‐405 Uluslararası Mutfaklar‐I
3
3
4
6
5 GST‐407 Soğuk Mutfak Uygulamaları
6 GST‐409 Gıda Mevzuatı
1
2
2
3
2
0
2
7 GST‐409 Mesleki Seçmeli Dersler
8 SYD‐411 Seçmeli dersler
2
0
2
2
0
2
2
15
9
19
24
2 SYD‐407 Zorunlu Seçmeli Yabancı Dil‐2
3 GST‐403 Menu Planlama
4
Toplam 4
Ders Adı
Toplam T
U
K
ECTS
2
EK ‐ 1
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Seçmeli Dersler (2014 ‐ 2015)
V. DÖNEM‐ZORUNLU SEÇMELİ Y.DİL DERSLERİ
T
U
VIII. DÖNEM‐ZORUNLU SEÇMELİ Y.DİL DERSLERİ
KOD
Ders Adı
KOD
Ders Adı
SYD‐301
Fransızca‐1
2
2
K
3
ECTS
4
SYD‐402
Fransızca‐3
2
2
3
4
SYD‐303
İtalyanca‐1
2
2
3
4
SYD‐404
İtalyanca‐3
2
2
3
4
SYD‐305
Rusça‐1
2
2
3
4
SYD‐406
Rusça‐3
2
2
3
4
V. DÖNEM‐SEÇMELİDERSLERİ
Ders Adı
GST‐313
Genel pazarlama
2
0
2
GST‐315
İletişim Teknikleri
2
0
2
T
U
K
ECTS
KOD
Ders Adı
2
GST‐414
2
GST‐416
Uzak doğu mutfak kültürü
Ekmek ve kahvaltılık Çikolata ve şeker süsleme
Amerikan mutfak kültürü
Avrupa mutfak kültürü
GST‐418
GST‐420
VII. DÖNEM‐ZORUNLU SEÇMELİ Y.DİL DERSLERİ
GST‐422
Ders Adı
T
U
K
SYD‐401
Fransızca‐2
2
2
3
4
İtalyanca‐2
2
2
3
4
SYD‐405
Rusça‐2
2
2
3
4
VII. DÖNEM‐MESLEKİ SEÇMELİDERSLERİ
Ders Adı
GST‐413
Yemek stilisliği ve fotoğrafçılık
Antik yemek kültürü Moleküler Gastronomi
Vejeteryan Mutfağı
GST‐415
GST‐417
GST‐419
GST‐421
GST‐423
T
Şarap bilimi
Protokol ve görgü kuralları
U
K
ECTS
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
VII. DÖNEM‐SEÇMELİDERSLERİ
KOD
Ders Adı
K
ECTS
T
U
T
U
K
ECTS
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
ECTS
SYD‐403
KOD
U
VIII. DÖNEM‐MESLEKİ SEÇMELİDERSLERİ
KOD
KOD
T
K
ECTS
GST‐425
Halka ilişkiler
2
0
2
2
GST‐427
İş etiği
2
0
2
2
VIII. DÖNEM‐SEÇMELİDERSLERİ
KOD
Ders Adı
GST‐424
Verimlilik
T
2
U
0
K
2
ECTS
2
GST‐426
Girişimcilik
2
0
2
2
Download

gastronomi ve mutfak sanatları tüm dersler