N.Ü. NĠĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI
I.SINIF
Dersin Adı
Tarih
Anatomi (A ġubesi)
Anatomi (B ġubesi)
Histoloji
Fizyoloji
Psikoloji
Beslenme Ġlkeleri
Türk Dili I
Yabancı Dil I
Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tar.I
Temel Bilgisayar
II.SINIF
Dersin Adı
Dahiliye Hastalıkları
Ġç Hastalıkları HemĢireliği (A
ġubesi)
Ġç Hastalıkları HemĢireliği (B
ġubesi)
Patoloji
Deontoloji ve Etik
Ġlkyardım
Sağlık Sosyolojisi
Özel Durumlarda Beslenme
Sağlığın GeliĢtirilmesi
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Bilim Teknoloji ve Toplum
Bilim Sosyolojisi
III.SINIF
Dersin Adı
Doğum-Kadın Sağlığı ve
Hastalıkları (A ġubesi)
Doğum-Kadın Sağlığı ve
Hastalıkları (B ġubesi)
BulaĢıcı Hastalıklar ve
Epidemiyoloji
Embriyoloji-Genetik
YaĢam Boyu Spor
Örgütsel DavranıĢ
Demokrasi ve Ġnsan Hakları
IV.SINIF
Dersin Adı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
AraĢtırma Teknikleri ve Yayın
Ġlkeleri I
Sağlık Yönetimi
Saat Sınav Salonu ve Gözetmenler
05.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
08.11.2014
09.11.2014
03.11.2014
04.11.2014
04.11.2014
03.11.2014
13.00
13.00
09.00
15.00
14.00
11.00
10.00
10.00
10.00
10.00
Tarih
06.11.2014
06.11.2014
Saat Sınav Salonu ve Gözetmenler
14.00 502-3-30
14.00 301-3-29
302-26-9
06.11.2014
14.00 Doğum-Lab-11-12 Anat. Lab.-8
01.11.2014
04.11.2014
08.11.2014
05.11.2014
02.11.2014
02.11.2014
03.11.2014
03.11.2014
07.11.2014
10.00
14.00
13.00
10.00
13.00
15.00
13.00
15.00
13.00
Tarih
03.11.2014
Saat Sınav Salonu ve Gözetmenler
13.00 301-1-28
03.11.2014
13.00 302-4-10
08.11.2014
15.00 301-8-30
302-12
06.11.2014
05.11.2014
09.11.2014
05.11.2014
10.00
15.00
15.00
14.00
302-11-26
Tarih
06.11.2014
07.11.2014
Saat Sınav Salonu ve Gözetmenler
13.00 301-5-29
302-2-26
10.00 301-1-8
302-6-2
05.11.2014
11.00 301-11-4
301-9-12
Doğum-Lab-9-3
301-18-29
301-16-12
301-5-30
301-10-25
301-9-3
301-5-4
301-8-5
302-8-31
302-6-2
302-2-6
301-14-28
302-21-28
302-15-25
301-18-29
302-17-31
501-11
302-20-31
HAZIRLAYAN
Yrd.Doç.Dr. Nalan GÖRDELES BEġER
HemĢirelik Bölüm BaĢkan Yardımcısı
302-11-31
Anat. Lab.-10
302-4-30
302-5-25
302-11
302-11
302-26
302-2-3
302-30
Anat. Lab.-26
Anat. Lab.-9
Anat. Lab.-8
Anat. Lab.-4
Anat. Lab.-8
Anat. Lab.- 11
Anat. Lab.-3
501-30
501-12
302-10-12
ONAY
Doç.Dr. Semra KOCAÖZ
Müdür
Download

hemşirelik bölümü