Ders İzlencesi
2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi
Program adı: BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ
Dersin adı:
Temel Gazetecilik
Dersi veren öğretim görevlisi:
Dr. Kenan Duman
Dersin veriliş şekli:
Yüz yüze
Öğretim görevlisinin iletişim bilgileri:
[email protected]
Dersin genel içeriği:
Öğretim görevlisinin ofisi ve öğrencilerle
Bu ders, profesyonel standartta gazete ve görüşme saatleri:
dergiler için haber üretmek için gerekli
becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin verildiği sınıf:
1.sınıf 1. yarıyıl
Dersin türü (zorunlu/ seçmeli):
Zorunlu
Dersin dili:
Türkçe
Derse ait sınav ve ödev sayısı: X sınav, Y
ödev
2 adet sınav, 1 vize 1 final
Derse ait sınav ve ödev not ağırlığı: %
% 40 Vize
% 60 Final
Derse devam zorunluluğu: %
Yüzde 70 devam zorunluluğu
İşlenecek Konular/ Yapılacak
Etkinlikler
Haftal
ar
1


Giriş, Ders Tanıtımı
Genel İletişim
İşaretler
Yazının Bulunuşu
Baskı Makinesi ve Öteki İcatlar
Bilgi Toplumu
MacBride Raporu
İletişimin Koşulları
İletişim Hakkı
Planlanan Öğrenme
Çıktıları ve Alt
Beceriler
Medya Endüstrisinin
İşleyişi ve Gazeteler
hakkında bilgi sahibi
olma
Dersin Kaynakları
Atilla Girgin,
Gazeteciliğin Temel
İlkeleri, Oya Tokgöz,
Temel Gazetecilik
İletişim (Basın) Özgürlüğü
2







Basın Alanında Yasal
Düzenlemeler
İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi
İnsan Hakları Avrupa
Sözleşmesi
UNESCO’nun 10 Temel
İlkesi
T. C. Anayasası’nın İlgili
Maddeleri
Basın Meslek İlkeleri
Önsözü
Türkiye Gazetecileri Hak
ve Sorumluluk Bildirgesi
Medya Endüstrisinin
İşleyişi ve Gazeteler
hakkında bilgi sahibi
olma
Atilla Girgin,
Gazeteciliğin Temel
İlkeleri, Oya Tokgöz,
Temel Gazetecilik
3

Kitle İletişimi
“Kitle” Kavramı ve
İdeolojideki Değişim
Toplumsallaşma
Medyanın Gücü
İletişimin İşlevleri
Kitle İletişim Araçlarının
Temel Özellikleri
Kurumsallaşma
Tekelleşme
Yabancılaşma
Medya Etkisi
Medya Endüstrisinin
İşleyişi ve Gazeteler
hakkında bilgi sahibi
olma
Atilla Girgin,
Gazeteciliğin Temel
İlkeleri, Oya Tokgöz,
Temel Gazetecilik
4

Uluslararası İletişim ve
Haber Ajansları
Küreselleşme
Medya Endüstrisinin
İşleyişi ve Gazeteler
hakkında bilgi sahibi
olma
Atilla Girgin,
Gazeteciliğin Temel
İlkeleri, Oya Tokgöz,
Temel Gazetecilik
Haberin İşlevi
Haber Söylemi
Haber Değeri
Haberlerin Genel
Sınıflandırılması
Haber Toplama ve
Araştırma
Haber Medyası ve
Uygulamalarını
anlamlandırabilme
Atilla Girgin,
Gazeteciliğin Temel
İlkeleri, Oya Tokgöz,
Temel Gazetecilik

5





.








6




7
8
9
Habercilik
Haberin Öğeleri ve Tanımı
Gerçeklik (Doğruluk)
Yenilik (Güncellik)
İlginçlik (İlgi Uyandırma)
Önemlilik (Önemli
Sayılma)
Anlaşılırlık (Anlam
Taşıma)
Haber Üretiminin
Aşamaları ve 1K+5N
Gazetecilik Mesleği ve
Unsurları
Mevzuat Açısından
Gazetecilik
Gazetecilik Etiği ve
Standartları
Gazeteciliğin Etik Kodları
Gazetecilik Unsurları,
Gazetecilik Etiği ve
Standartlarını
kavrayabilme
Gazete türleri
Medya Endüstrisinin
İşleyişi ve Gazeteler
hakkında bilgi sahibi
olma
Atilla Girgin,
Gazeteciliğin Temel
İlkeleri, Oya Tokgöz,
Temel Gazetecilik
Atilla Girgin,
Gazeteciliğin Temel
İlkeleri, Oya Tokgöz,
Temel Gazetecilik
Vize
Gazetecilik Türleri
Habercilik Uygulaması
10
Habercilik Uygulaması
11
Medya Endüstrisinin
İşleyişi ve Gazeteler
hakkında bilgi sahibi
olma
.
Haber Medyası ve
Uygulamalarını
anlamlandırabilme
Haber Medyası ve
Uygulamalarını
anlamlandırabilme
Atilla Girgin,
Gazeteciliğin Temel
İlkeleri, Oya Tokgöz,
Temel Gazetecilik
Atilla Girgin, Haber
Yazmak
Atilla Girgin, Haber
Yazmak
kavrayabilme
12

Gazeteciliğin Toplumsal
İşlevi ve Demokrasi
Kültürü
Haber Kurumları, güç ve
demokrasi ilişkilerini
anlayabilme
Atilla Girgin,
Gazeteciliğin Temel
İlkeleri, Oya Tokgöz,

13
14
Temel Gazetecilik

Gazetecilik ve
Toplumsallaşma Süreci
Gazetecilik Sorumluluğu


Medya Siyaset İlişkisi
Medya Sermaye İlişkisi
Haber Kurumları, güç ve
demokrasi ilişkilerini
anlayabilme

Yeni Enformasyon
Teknolojileri ve
Gazeteciliğin Geleceği
Genel Değerlendirme
Haber Kurumları, güç ve
demokrasi ilişkilerini
anlayabilme

Atilla Girgin,
Gazeteciliğin Temel
İlkeleri, Oya Tokgöz,
Temel Gazetecilik
Atilla Girgin,
Gazeteciliğin Temel
İlkeleri, Oya Tokgöz,
Temel Gazetecilik
Download

Temel Gazetecilik - Plato Meslek Yüksekokulu