İletişim Bilgileri
ENM 558
Bilgi Keşfi
● 
Ders saati: ?, ?
● 
Derslik: 829
● 
Devam: %70
● 
Görüşme saati: ? ,?
● 
E-posta: [email protected]
2014-2015 Güz Dönemi
Diyar Akay
Endüstri Mühendisliği Bölümü, Gazi Üniversitesi
E-posta : [email protected]
Web : w3.gazi.edu.tr/~diyar
İletişim Bilgileri
Web sayfası: http://enm558bilgikesfi.wiggio.com
Sisteme üyelik için gerekli mesaj öğrenci işleri bilgi
sisteminde kayıtlı email adresinize gönderilecektir.
Konular*
!  Veri Madenciliği, İlgili Terimler, CRISP-DM
!  Veri Hazırlama
!  Sınıflandırma
!  Karar Ağaçları, Sınıflandırıcı Değerlendirme, Kural Tabanlı
Sınıflandırıcılar
!  Ders notları (derse gelmeden önce ilgili hafta ders notunu
!  En Yakın Komşu Sınıflandırıcılar, Bayesyen Sınıflandırıcılar, Yapay
çıktı almayı unutmayınız.)
!  Kaynaklar
!  Duyurular
!  Değerlendirme Sonuçları
!  Destek Vektör Makinaları, Topluluk Modelleri, Çok Sınıf Problemi,
Sinir Ağları
Sınıf Dengesizliği
!  Birliktelik Kuralları
!  Apriori ve FP-Growth Algoritmaları
!  İlginçlik Ölçütleri
* Ders notları ingilizcedir.
Konular
Dönem Ödevi Konu Başlıkları
!  Kümeleme
!  k-Ortalamalar Metodu, Hiyerarşik Kümeleme, Kümeleme
Performansı Değerlendirme
!  Grid ve Yoğunluk Temelli Kümeleme Metodları
!  Model Temelli Kümeleme Metotları: Beklenti Enbüyükleme
Algoritması ve Özörgütlemeli Haritalar
!  Aykırı Değer Analizi
!  Metin Madenciliği
Social Networks, Sequential Data Mining, Spatial-Temporal Data
Analysis, Time Series Mining, Subspace Clustering – Biclustering,
Graph Mining, Graph Clustering, Evidential Clustering, Opinion
Mining, Hidden Markov Models, Bayesian Networks, Feature
Selection Methods, Process Mining, Business Analytics, Marketing
Applications of Data Mining (CLV, Customer Segmentation, etc.),
Linguistic Summarization, Aggregation operators (nonlinear
integrals), Evidence theory, AgentBased Systems , Patent Mining,
Healthcare (medical) Data Mining
!  Bulanık Kümeler ve Sistemler
Dönem Ödevi
Dönem Ödevi
A.  Dönem Ödevi (İncelenen Problem) - % 15
B. Dönem Ödevi (Uygulama) - % 35
1.  Problem, Amaç/Önem, Literatür Araştırması, Veri, Kısaca
Kullanılacak Yöntem/Model
1. Yöntem/Model, Uygulama, Karşılaştırma/Sonuçlar
(Mevcut problem/veri ile ilgili geçmiş çalışmalar mevcut
ise, daha önceki yöntemlerden farklı bir yöntem/model
seçilmelidir.)
2.  Sunum (yalnızca sunum, sunum şablonu sistemde
mevcuttur, yazılı rapor teslim edilmeyecektir.)
2. Sunum (yalnızca sunum, sunum şablonu sistemde
mevcuttur, yazılı rapor teslim edilmeyecektir.)
Dönem Ödevi
Dönem Ödevi
C. Dönem Ödevi Rapor - % 50
Bölüm
Teslim Tarihi
?.?.2014
(a_adsoyad.ppt dosyasını [email protected]
adresine gönderiniz. Emailin konu kısımına
“ENM 558 Ad Soyad Dönem Ödevi A” yazınız.
Eger derste ayrıca sunum yapmak istiyorsanız
bunu email de belirtebilirsiniz.
B
?.?.2014
(b_adsoyad.ppt dosyasını [email protected]
adresine gönderiniz. Emailin konu kısımına
“ENM 558 Ad Soyad Dönem Ödevi B” yazınız.
E er derste ayrıca sunum yapmak istiyorsanız
bunu email de belirtebilirsiniz.
C
?.?.2014
Bir önceki slayttaki açıklamalar dogrultusunda,
derste teslim edilecektir.
1.  Sunular (a_adsoyad.ppt, b_adsoyad.ppt)
2.  Rapor - A ve B birleştirilmiş (r_adsoyad.doc), IEEE proceedings,
microsoft word, A4, sayfa sınırı yok. Tüm eşitlikler Mathtype ile
yazılacak (Microsoft Equation Editor kullanmayınız). Kaynak
gösterme IEEE proceeding’e göre yapılacaktır.
3.  Referanslar ref_adsoyad dosyası içerisinde, rapordaki referans
listesine göre isimlendirilmiş, örn 2.pdf
A
4.  Veri, kullanılan program dosyası/kod ve çıktıları (ekler_adsoyad
dosyası)
5.  Sunular, rapor, referanslar ve ekler cd olarak teslim edilecektir. cd,
zarf içerisine konulacak, cd’nin üzerine sırasıyla şu bilgiler
yazılacaktır. (öğrenci no, ad soyad)
Araştırma
!  www.lib.gazi.edu.tr
•  Kampüs dışı erişim
•  Online veritabanları
•  Scopus
•  Web of Science
•  Elektronik kitaplar
•  Tezler (Proquest, YÖK)
Açıklama
Ders Kitabı
Tan, P.N., Steinbach, M., Kumar, V.
“Introduction to Data Mining”,
Addison-Wesley, 2006.
Han, J., Kamber, M., Pei, J.
!  Mathtype
!  Matlab, WEKA, IBM SPSS Modeler (Clementine)
“Data Mining Concepts and Techniques”
Morgan-Kauffman, 2011.
Download

ENM 558 Bilgi Keşfi - Gazi Üniversitesi