B İ Y O M Ü H E N D İ S L İ K
MF-4
BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER
İL
ÜNİVERSİTE
ELAZIĞ
FIRAT
İSTANBUL
İTÜ
İSTANBUL
MARMARA
İSTANBUL
ÖZEL ÜSKÜDAR
İL
İSTANBUL
İZMİR
KARAMAN
KARS
ÜNİVERSİTE
YILDIZ TEKNİK
EGE
KARAMANOĞLU MEHMETBEY
KAFKAS
İL
KIRIKKALE
KKTC
KKTC
MANİSA
TOKAT
ÜNİVERSİTE
KIRIKKALE
ULUSLARARASI KIBRIS
YAKINDOĞU
CELAL BAYAR
GAZİOSMANPAŞA
Temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında bağlantı kurarak çalışmalar yapan kişidir.
Biyomühendisin üç ana görevi vardır: Tasarlama. Uygulama yöntemlerini geliştirme, uygun ekipmanı seçme ve ya
geliştirme. Amaca uygun üretimi planlama ve uygulama.
Üretim sektöründeki sistemlerin geliştirilmesi ve hizmetlerin verilmesi yoluyla toplumun yaşam seviyesini yükseltmek
için çalışmalar yapar. Biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, enerji kaynakları (hidrojen, etanol,
biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler,
organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeşitli polimerler) biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için bu
sektörlerde üretimde bulunan işletmelerin AR-GE departmanlarında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında
bulunur.
Biyomühendis olmak isteyenlerin, fen bilimlerine ve özellikle biyoloji ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, bilimsel
meraka ve araştırmacı yapıya sahip, tasarım ve tasarladığını uygulayabilme gücüne sahip, dikkatini yoğunlaştırabilen ve
ayrıntıları görebilen, kimyasal ve biyolojik maddelere karşı alerjisi olmayan, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler
olması gerekir.
Görülen dersler; Biyokimya, Termodinamik, Hücre Biyolojisi, Moleküler Biyoloji, Isı Transferi, Kütle Transferi, Genetik,
Biyoreaktörler, Biyotransport, Fizyoloji, Doku Mühendisliği, İmmünoloji vb.dir.
Biyomühendis çalışmasının büyük çoğunluğunu sektörel bazı değişiklikler olmasına karşın laboratuvar ortamında
yapmaktadır. Zaman zaman üretim kısmında da bulunmak görevlerinin bir parçasıdır. Her iki ortamın da hijyen
koşullarda, hatta bazı durumlarda tamamen steril ortamın olması mesleğin gereklerindendir. Biyolojik maddelerle
çalışma yapılması durumunda biyolojik güvenlik ilkelerine de uygun olmak zorundadır. Çalışma süreleri düzenli, çalışma
ortamı temizdir.
Biyomühendislik lisans programını tamamlayanlar gıda, tarım, sağlık ve ilaç sektöründen, çevre sektörüne kadar geniş bir
endüstriyel yelpazede, hastane ve kliniklerde, Hıfsısıhha ve TSE gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda, genetik tanı
ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde, ithalat – ihracat şirketlerinde görev alabilirler. Araştırmacı, öğretim
görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin lisansüstü eğitim yapmaları gerekmektedir. Ülkemizde yeni bir dal olması ve son
yıllarda Biyomühendislik alanındaki gelişmelere paralel olarak artan iş olanakları, yeni alanların da ortaya çıkmasını
sağlayacaktır.
Download

Biyomühendislik