T.C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE KURULU KARARLARI
Oturum Tarihi
Oturum No :7
:09.09.2014
Fakültemiz Fakülte Kurulu DekanProf. Dr. Ali ERİŞEN başkanlığında toplanıp gündemdeki konuları
görüşerek aşağıdaki kararları almıştır.
Karar No: F–2014/15
Kırıkkale Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi kapsamında Çift Anadal Programı açık olmayan
Fakültemiz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Biyomühendisliği Bölümlerine çift anadal programı açılmasına,
aşağıda belirtilen programlara 2014-2015 Eğitim Öğretim yılından itibaren başvuran Fakültemiz öğrencilerininde
aşağıda belirtilen dersleri almalarına ve konunun Rektörlük Makamının Onayına sunulmasına oybirliği ile karar
verildi.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÇİFT ANADAL DERS TABLOSU
II. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0205204 Yapısal Programlama
0205206 Elektrik Devreleri
Kredi
Dersin İngilizce Adı
(T+U)
3+2 Structural Programming
3+0 Electrical Circuits
AKTS
6
5
III. YARIYIL
Dersin
Kodu
0205303
0205304
0205305
0205405
Kredi
(T+U)
3+0
3+0
3+0
3+2
Dersin İngilizce Adı
Kredi
(T+U)
Elektronik Devreleri ve Lab.
3+0
Bilgisayar Tasarımı ve Organizasyonu 3+0
Algoritmalar
4+0
Staj 1
0+2
Dersin İngilizce Adı
Dersin Adı
Ayrık Matematik
Nesne Yönelimli Programlama
Veri Yapıları
Mantıksal Devre Tasarımı
Discrete Mathematics
Object Oriented Programming
Data Structures
Logic Circuit Design
AKTS
6
6
6
7
IV. YARIYIL
Dersin
Kodu
0205306
0205404
0205406
0205550
Dersin Adı
Electronic Circuits and Lab.
Computer Design and Organization
Algorithms
Internship 1
AKTS
6
5
6
2
1
V. YARIYIL
Dersin
Kodu
0205501
0205502
0205503
020550
Dersin Adı
Bilgisayar Mimarisi
İşletim Sistemleri
Veritabanı Sistemleri
Teknik Seçmeli
Kredi
(T+U)
3+0
3+0
3+0
3+0
Dersin İngilizce Adı
Computer Architecture
Operating Systems
Database Systems
Technical Elective I
AKTS
6
6
5
5
VI. YARIYIL
Dersin
Kodu
0205601
0205602
0205603
0205650
Dersin Adı
Sinyaller ve Sistemler
Biçimsel Diller ve Otomata
Mikroişlemciler
Staj 2
Kredi
(T+U)
3+0
3+0
3+0
0+2
Dersin İngilizce Adı
Signals and Systems
Formal Languages and Automata
Micro Processors
Internship 2
AKTS
5
4
5
2
VII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0205701 Veri İletişimi
0205702 Yazılım Mühendisliği
Kredi
Dersin İngilizce Adı
(T+U)
3+0 Data Communication
3+0 Software Engineering
AKTS
6
6
VIII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0205801 Bilgisayar Ağları
0205802 Sistem Programlama
Kredi
Dersin İngilizce Adı
(T+U)
3+0 Computer Networks
3+0 System Programming
AKTS
6
6
(*) Açıklama kısmına dersi alttan alacak olanların durumu yazılacaktır.
Hangi yarıyıllarda değişiklik yapıldı ise o yarıyıllar için tablo oluşturulacaktır.
Dersin Kodunda değişiklik yok ise o dersin yeni kodu alanı boş bırakılacaktır.
2
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÇİFT ANADAL LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI
III. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0204301 Elektromanyetik Alan Teorisi
0204302 Devre Teorisi 1*
0204303 Devre Teorisi ve Ölçme Lab.1*
III. Yarıyıl Toplam Kredi
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T/U/K)
3/0/3 Electromagnetic Field Theory
4/0/4 Circuit Theory 1 *
0/2/1 Circuit Theory and Measurement Lab. 1*
8
III. Yarıyıl Toplam AKTS
AKTS
IV. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0204401 Elektromanyetik Dalga Teorisi
0204402 Devre Teorisi 2
0204403 Devre Teorisi ve Ölçme Lab. 2
0204404 Elektronik 1
0204405 Elektronik Lab. 1
0204450 Staj 1 (5 Hafta)
IV. Yarıyıl Toplam Kredi
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T/U/K)
4/0/4 Electromagnetic Wave Theory
4/0/4 Circuit Theory 2
0/2/1 Circuit Theory and Measurement Lab. 2
3/0/3 Electronics 1
0/2/1 Electronics Lab. 1
0/0/0 Summer Practice 1
13 IV. Yarıyıl Toplam AKTS
AKTS
V. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0204501 Sayısal Mantık*
0204502 Sayısal Mantık Lab.*
0204503 Elektrik Makinaları 1
0204504 Elektronik 2
0204505 Elektronik Lab. 2
0204506 Sinyaller ve Sistemler *
V. Yarıyıl Toplam Kredi
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T/U/K)
3/0/3 Digital Logic*
0/2/1 Digital Logic Lab.*
3/0/3 Electric Machines 1
3/0/3 Electronics 2
0/2/1 Electronics Lab. 2
4/0/4 Signals and Systems*
15 V. Yarıyıl Toplam AKTS
AKTS
VI. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0204601 Sayısal Elektronik
0204602 Sayısal Elektronik Lab.
0204604 Elektrik Makinaları Lab.
0204605 Sistem Modelleme ve Kontrol 1
VI. Yarıyıl Toplam Kredi
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T/U/K)
3/0/3 Digital Electronics
0/2/1 Digital Electronics Lab.
0/2/1 Electric Machines Lab.
3/0/3 System Modeling and Control 1
8
VI. Yarıyıl Toplam AKTS
AKTS
VII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
Teknik Seçmeli Ders 1
Teknik Seçmeli Ders 2
Teknik Seçmeli Ders 3
0204705 Bitirme projesi 1
VII. Yarıyıl Toplam Kredi
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T/U/K)
3/0/3 Technical Elective Course 1
3/0/3 Technical Elective Course 2
3/0/3 Technical Elective Course 3
0/2/1 Graduation Project 1
10 VII. Yarıyıl Toplam AKTS
AKTS
5
6
3
14
5
6
3
5
3
2
24
5
3
3
4
3
4
22
4
2
2
4
14
5
3
0204512
0204603
0204607
0204706
0204707
0204708
0204709
0204710
0204711
0204712
0204701
0204803
0204704
Teknik Seçmeli Dersler
Elektrik Tesisleri
Elektrik Makinaları 2
Mikroişlemciler
Yüksek Gerilim Tekniği
İç Tesisat ve Aydınlatma Projesi
PLC Teori ve Uygulamaları
Optoelektronik
Mikroelektronik
Görsel Programlama
Gömülü Sistemler
Sistem Modelleme ve Kontrol 2
Haberleşme 2
Mikrodalga Teorisi
VIII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
Teknik Seçmeli Ders 4
Teknik Seçmeli Ders 5
Teknik Seçmeli Ders 6
0204805 Bitirme Projesi 2
VIII. Yarıyıl Toplam Kredi
Teknik Seçmeli Dersler
0204802 Güç Elektroniği
0204703 Haberleşme 1
0204804 Anten Teorisi
0204806 Tıp Elektroniği
0204807 Enerji İletim Sistemleri
0204808 Lazer
0204809 Haberleşme Elektroniği
0204810 Yapay Zekaya Giriş
0204811 Güç Sistem Analizi
0204812 Sayısal İşaret İşleme
0204813 Görüntü İşleme
3/0/3
3/0/3
3/0/3
3/0/3
3/0/3
3/0/3
3/0/3
3/0/3
3/0/3
3/0/3
3/0/3
3/0/3
3/0/3
Technical Elective Courses
Electric Plants
Electric Machines 2
Microprocessors
High Voltage Techniques
Inner Wiring and Illumination Project
PLC Theory and Applications
Optoelectronics
Microelectronics
Visual Programming
Embedded Systems
System Modeling and Control 2
Telecommunications 2
Microwave Theory
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T/U/K)
3/0/3 Technical Elective Course 4
3/0/3 Technical Elective Course 5
3/0/3 Technical Elective Course 6
0/2/1 Graduation Project 2
10 VIII. Yarıyıl Toplam AKTS
Technical Elective Courses
3/0/3 Power Electronics
3/0/3 Telecommunications 1
3/0/3 Antenna Theory
3/0/3 Medical Electronics
3/0/3 Energy Transmission Systems
3/0/3 Lasers
3/0/3 Telecommunication Electronics
3/0/3 Introduction to Artificial Intelligence
3/0/3 Power System Analysis
3/0/3 Digital Signal Processing
3/0/3 Image Processing
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
AKTS
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
* İşaretli dersler Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine verilmeyecektir.
VII ve VIII. Yarıyılda, öğrenciler en az üç Teknik Seçmeli Ders alacaklardır.
Yukarıda verilen ders kodları Normal Öğretim içindir. İkinci Öğretim ders kodları 0204 yerine 0251 konularak elde edilir.
4
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÇİFT ANADAL PROGRAMIÖĞRETİM PLANI
Dersin Kodu Dersin Adı
0201203
0201302
0201303
0201304
0201508
0201403
0201617
0201501
0201502
0201503
0201504
0201506
0201601
0201602
0201603
0201604
0201605
0201701
0201702
0201703
0201704
0201706
0201801
0201803
Kredi
(T+U)
Statik
3
Dinamik
3
Mukavemet I
3
Malzeme Bilgisi
3
Akışkanlar Mekaniği
3
Mukavemet II
3
Hidrolik
3
Yapı Malzemeleri
3
Betonarme I
3
Zemin Mekaniği I
3
Yapı Statiği I
3
Yol Üst Yapısı
3
Hidroloji
3
Betonarme II
3
Zemin Mekaniği II
3
Toprak İşleri ve Demiryolu
3
Yapı Statiği II
3
Yapı İşletmesi
3
Su Kaynakları Mühendisliği I
3
Çelik Yapılar I
3
Temel Mühendisliği I
3
Karayolu Mühendisliği
3
Bitirme Projesi
1
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 3
Şantiye Stajı (4 hafta - 20 iş günü) 0
Büro Stajı (3 hafta - 15 iş günü)
0
Toplam Kredi
69
Dersin İngilizce Adı
AKTS
Statics
7
Dynamics
6
Strength of Materials I
7
MaterialsScience
6
FluidMechanics
6
Strength of Materials II
6
Hydraulics
4
Materials of Construction
4
ReinforcedConcrete I
5
SoilMechanics I
4
Structural Analysis I
5
Pavement Design
3
Hydrology
4
ReinforcedConcrete II
5
SoilMechanics II
4
EarthworksandRailway
4
Structural Analysis II
5
Construction Management
3
WaterResourcesEngineering I
4
Steel Structures I
4
Foundation Engineering I
3
HighwayEngineering
4
Graduation Project
6
EarthquakeResistantStructural Design
5
Summer Site Practice: 4 weeks (20 workdays)
2
Summer Office Practice: 3 weeks (15 workdays) 2
Toplam AKTS
118
5
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÇİFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI
II. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0206201
Fiziko Kimya
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
3+0 PhysicalChemistry
AKTS
III. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0206303 Metalurji Termodinamiği
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
3+0 MetallurgicalThermodynamics
AKTS
IV. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0206401
Polimerler
0206402
Malzeme Bilimi II
0206403
Taşınım Olayları
0206404
Çözeltiler Termodinamiği
0206405
Faz Diyagramları
Kredi
(T+U)
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
Dersin İngilizce Adı
V. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0206502 Fiziksel Metalurji
0206503 Kimyasal Metalurji I
0206504 Malzeme Karakterizasyonu
0206505 Döküm Prensipleri ve Teknolojisi
0206506 Takım Tezgahları ve Talaşlı İmalat
Kredi
(T+U)
3+0
4+0
4+0
4+0
2+0
Dersin İngilizce Adı
VI. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0206601
İsıl İşlem
0206602
Metalürji ve Malzeme Laboratuvar 1
0206603
Plastik Şekil Verme
0206604
Kimyasal Metalurji 2
0206605
Seramik Malzemeler
Kredi
(T+U)
2+0
1+1
3+0
4+0
3+0
Dersin İngilizce Adı
VII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0206701 Metalurji ve Malzeme Laboratuarı-II
0206702 Korozyon ve Korunma
0206703 Malzeme Seçimi ve Dizaynı
Kredi
(T+U)
1+2
3+0
3+0
Dersin İngilizce Adı
VIII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0206801
Bitirme Çalışması
0206802
Kompozit Malzemeler
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
0+6 Dissertation of B. Sc.
3+0 CompositeMaterials
PolymericMaterials
MaterialsScience II
Transport Phenomena
Mete Solution Thermodynamics
PhaseDiagrams
PhysicalMetallurgy
ChemicalMetallurgy - I
MaterialsCharacterization
CastingPrinciplesandTechnology
Machine Tools andCuttingTheory
HeatTreatment
MaterialsLaboratory 1
PlasticForming of Materials
ChemicalMetallurgy 2
CeramicMaterials
MaterialsLaboratory - II
CorrosionandProtection
MaterialSelectionand Design
6
6
AKTS
5
5
5
5
4
AKTS
6
6
5
6
2
AKTS
2
6
6
4
4
AKTS
4
4
4
AKTS
7
4
6
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÇİFT ANADAL DERS TABLOSU
III. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0203301
0203305
0203307
4+0
3+0
2+2
LinearAlgebraand Advanced Calculus
Probability
WorkStudy
6
5
5
III. Yarıyıl Toplam Kredi
10
III. Yarıyıl Toplam AKTS
16
İstatistik
IV. Yarıyıl Toplam Kredi
V. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0203501
0203502
0203517
AKTS
Lineer Cebir ve Yüksek Matematik
Olasılık
İş Etüdü
IV. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0203404
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
3+0
3
AKTS
Statistics
5
IV. Yarıyıl Toplam AKTS
5
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
AKTS
Yöneylem Araştırması I
Üretim Planlama I
Benzetim
4+0
3+0
3+0
OperationalResearch I
Production Planning I
MaterialScience
5
5
5
V. Yarıyıl Toplam Kredi
10
V. Yarıyıl Toplam AKTS
15
VI. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
AKTS
Yöneylem Araştırması II
Üretim Planlama II
Kalite Kontrol
İmal Usulleri
Tesis Planlama
4+0
3+0
3+0
3+0
3+0
OperationalResearch II
Production Planning II
Quality Control
ManufacturingProcesses
Facility Planning
5
5
5
4
5
*Teknik Seçmeli Ders
*Teknik Seçmeli Ders(ler) (3 Kredi)
3+0
*Technical Elective Course
*Technical Elective Courses (3 credits)
3
0203608 Dağıtım ve Pazarlama
3+0
Distribution And Marketing
0203609 Proje Yönetimi
3+0
Project Management
0203610 İşletme Yönetimi
3+0
Business Management
0203611 Veri Yapıları
3+0
Data Structures
0203612 Programlama Dilleri
3+0
Programming Languages
0203614 İstatistiksel Veri Analizi
3+0
Statistical Data Analysis
0203615 Yapılabilirlik Analizi
3+0
Feasibility Analysis
0203616 Geri Dönüşüm Yönetimi
3+0
Recyling Management
0203619
Benzetim Dilleri
3+0
SimulationLanguages
VI. Yarıyıl Toplam Kredi
19
VI. Yarıyıl Toplam AKTS
3
3
3
3
3
3
3
3
3
27
0203601
0203602
0203604
0203607
0203617
7
VII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
AKTS
Üretim Sistemleri
Mühendislik Ekonomisi
Araştırma Projesi
3+0
2+2
0+2
ManufacturingSystems
EngineeringEconomics
Research Project
6
6
6
**Teknik Seçmeli Ders
**Teknik Seçmeli Ders(ler) (3 Kredi)
3+0
**Technical Elective Course
**Technical Elective Courses (5 credits)
5
0203705
0203706
0203707
0203708
0203709
0203710
0203711
0203712
0203713
Karar Destek Sistemleri
Yapay Zeka ve Uzman Sistemler
Çizelgeleme
Üretim-Dağıtım Sistemleri Planlaması
Bakım Planlaması
Stok Yönetimi
Taguçi Deney Tasarımı
İstatistiksel Proses Kontrol
Kalite Yönetim Sistemleri
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
DecisionSupportSystems
ArtificialIntelligenceandExpertSystems
Scheduling
Productionand Distribution Systems Planning
Maintenance Planning
Stock Management
Taguchi’s Design of Experiments
Statistical Prosess Control
QualityAssuranceSystems
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0203714
İş ve Ücret Sistemleri
3+0
WorkAndCompensationSystems
5
0203716
Matematiksel Modelleme
3+0
Mathematical Models
5
0203717
0203719
Yöneylem Araştırmasında Özel Konular
Oyun Teorisi
3+0
Special Topics in Operations Research
Game Theory
5
0203720
Esnek İmalat Sistemleri
3+0
3+0
VII. Yarıyıl Toplam Kredi
10
0203701
0203703
0203704
VIII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0203802
0203803
0203804
0203805
0203806
0203807
0203808
0203809
0203810
0203811
0203815
0203816
0203817
0203818
0203819
FlexibleManufacturingSystems
5
5
VII. Yarıyıl Toplam AKTS
23
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
AKTS
Toplam Kalite Yönetimi
Bitirme Projesi
3+0
0+2
Total Quality Management
Graduation Project
5
5
**Teknik Seçmeli Ders
**Teknik Seçmeli Ders(ler) (3 Kredi)
3+0
**Technical Elective Course
**Technical Elective Courses (5 credits)
5
Bilgisayar Destekli Üretim/Tasarım
Teknoloji Yönetimi
Bulanık Küme Teorisi
Üretim Sistemlerinde Özel Konular
Hizmet Sistemleri
Tahmin Metotları
Sistem Güvenilirliği
Karar Analizi
Endüstri Mühendisliğinde Güncel Konular
Stokastik Süreçler ve Uygulamaları
Enerji Yönetimi
Tedarik Zincir Yönetimi
Personel Çizelgeleme
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
ComputerAided Design/Manufacturing (Cad/Cam)
Technology Management
Fuzzy Set Theory
Special Topics in ProductionSystems
Service Systems
ForecastingMethods
SystemReliability
Decision Analysis
Special Topics in IndutsrialEngineering
StochasticsProcessesand Application
Energy Management
SupplyChain Management
StaffScheduling
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
VIII. Yarıyıl Toplam AKTS
15
VIII. Yarıyıl Toplam Kredi
4
*6. Yarıyılda Seçmeli tek ders seçilecektir.
** 7. Ve 8. Yarıyılda teknik seçmeli derslerden sadece biri seçilecektir.
8
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
ÇİFT ANADAL DERS TABLOSU
Dersin
Dersin Adı
Kodu
207302
Biyokimya
207303
Hücre Biyolojisi
207304
Biyoteknoloji 1
207306
BiyomühendislikLaboratuarı 1
207401
Biyoteknoloji 2
207403
Mikrobiyoloji
207405
Fizyoloji
207406
BiyomühendislikLaboratuarı 2
207407
Enstrümantal Analiz
207404
Moleküler Biyoloji
207501
Bitki Doku Kültürleri
207502
Biyotransport
207504
İmmunoloji
207505
BiyomühendislikLaboratuarı 3
207506
Polimer Kimyası
207601
Biyoreaktörler
207602
Hayvan Doku Kültürleri
207604
BiyomühendislikLaboratuarı 4
207606
Organik Kimya
207605
Biyosensörler
207701
Genetik 1
207702
Biyoproses
207801
Genetik 2
207802
Biyokataliz
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
4+0+4
Biochemistry
2+0+2
Cell Biology
2+0+2
Biotechnology 1
0+2+1
BioengineeringLaboratory 1
2+0+2
Biotechnology 2
2+0+2
Microbiology
4+0+4
Physiology
0+2+1
BioengineeringLaboratory 2
2+0+2
Instrumental Analysis
4+0+4
MolecularBiology
2+0+2
PlantTissueCultures
2+0+2
Biotransport
2+0+2
Immunology
0+2+1
BioengineeringLaboratory 3
2+0+2
PolymerChemistry
2+0+2
Bioreactors
2+0+2
AnimalTissueCultures
2+0+2
BioengineeringLaboratory 4
2+0+2
OrganicChemistry
0+2+1
Biosensors
2+0+2
Genetics 1
2+0+2
Bioprocess
2+0+2
Genetics 2
2+0+2
Biocatalysis
AKTS
5
3
4
3
4
3
5
3
3
5
4
4
3
3
3
4
4
3
3
3
5
4
5
4
9
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÇİFT ANADAL DERS TABLOSU
I. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0202103 Teknik Resim
I. Yarıyıl Toplam Kredi
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
2+2 Technical Drawing
3 I. Yarıyıl Toplam AKTS
II. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0202203 Statik
0202204 Makine Resmi
II. Yarıyıl Toplam Kredi
Kredi
(T+U)
4+0
1+2
6
Dersin İngilizce Adı
III. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0202302 Dinamik
0202303 Malzeme
0202304 Mukavemet - I
III. Yarıyıl Toplam Kredi
Kredi
(T+U)
4+0
4+0
3+0
11
Dersin İngilizce Adı
IV. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0202403 Mukavemet - II
0202409 İmal Usulleri - I
0202450 Staj - I (5 Hafta)
IV. Yarıyıl Toplam Kredi
Kredi
(T+U)
3+0
3+0
0+0
6
Dersin İngilizce Adı
V. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0202501 Termodinamik - I
0202503 Makina Elemanları - I
0202504 Mekanizma Tekniği
0202508 Akışkanlar Mekaniği
V. Yarıyıl Toplam Kredi
Kredi
(T+U)
3+0
3+0
3+0
4+0
13
Dersin İngilizce Adı
VI. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0202601 Termodinamik - II
0202602 Makina Dinamiği
0202603 Isı Transferi
0202604 İmal Usulleri - II
0202606 Makine Elemanları - II
0202650 Staj - II (5 Hafta)
VI. Yarıyıl Toplam Kredi
Kredi
(T+U)
3+0
3+0
4+0
2+2
3+0
0+0
16
Statics
ComputerAidedTehnicalDrawing
II. Yarıyıl Toplam AKTS
Dynamics
MaterialScience
Strength of Materials - I
III. Yarıyıl Toplam AKTS
Strength of Materials - II
ManufacturingProcesses - I
Internship - I (5 weeks)
IV. Yarıyıl Toplam AKTS
Thermodynamics– I
Machine Elements - I
MechanismTechnique
FluidMechanics
V. Yarıyıl Toplam AKTS
Dersin İngilizce Adı
Thermodynamics– II
Dynamics of Machine
Heat Transfer
ManufacturingProcesses - II
Machine Elements II
Internship - II (5 weeks)
VI. Yarıyıl Toplam AKTS
AKTS
5
5
AKTS
7
7
14
AKTS
6
6
5
17
AKTS
5
5
2
12
AKTS
5
5
5
5
20
AKTS
5
5
5
4
5
2
26
10
VII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0202702 Makina Projesi
0202703 Makina Laboratuarı - I
Zorunlu Kol Dersi
Zorunlu Kol Dersi
Teknik Seçmeli Kol Dersi
VII. Yarıyıl Toplam Kredi
Kredi
(T+U)
0+2
0+2
3+0
3+0
2+0
10
Dersin İngilizce Adı
VIII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0202802 Bitirme Projesi
0202803 Makina Laboratuarı - II
Zorunlu Kol Dersi
Zorunlu Kol Dersi
Teknik Seçmeli Kol Dersi
VIII. Yarıyıl Toplam Kredi
Kredi
(T+U)
0+2
0+2
3+0
3+0
2+0
10
Dersin İngilizce Adı
ENERJİ KOLU DERSLER
VII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
Zorunlu Kol Dersleri
0202705 Isıl Sistemlerin Bilgisayar Destekli Tasarımı
0202701 Güç Üretim Sistemleri
Seçmeli Kol Dersleri
0202704 Sonlu Elemanlar Yöntemi
0202707 Hidrolik Devreler
0202708 Soğutma Tekniği
0202709 Isı Değiştiriciler
0202710 İklimlendirme
0202711 Tesisat Bilgisi
0202713 Kalite Kontrol
0202715 Sayısal Akışkanlar Dinamiği
0202716 Enerji Verimliliği
0202718 Doğal Gaz Sistemleri ve Uygalamaları
0202717 Akışkanlar Dinamiği ve Isı Transferinde Modelleme
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
Technical Compulsory Course
3+0 ComputerAided Design of ThermalSystems
3+0 PowerProductionSystems
Technical Elective Course
2+0 Finite Element Method
2+0 HydraulicCircuits
2+0 RefrigerationTechnique
2+0 HeatExchangers
2+0 Fundamentals of AirConditioning
2+0 Installation Information
2+0 Quality Control
2+0 ComputationalFluid Dynamics
2+0 EnergyEfficiency
2+0 Natural GasSystemsand Applications
2+0 Modelling in Fluid Dynamics andHeat Transfer
Machine Project
MechanicalEngineeringLaboratory - I
Technical Compulsory Course
Technical Compulsory Course
Technical Elective Course
VII. Yarıyıl Toplam AKTS
Graduation Project
MechanicalEngineeringLaboratory - II
Technical Compulsory Course
Technical Compulsory Course
Technical Elective Course
VIII. Yarıyıl Toplam AKTS
AKTS
5
4
6
6
3
24
AKTS
5
4
6
6
3
24
AKTS
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
TASARIM VE İMALAT KOLU DERSLERİ
VII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kredi Dersin İngilizce Adı
AKTS
Kodu
(T+U)
Zorunlu Kol Dersleri
Technical Compulsory Course
0202706 Mekanik Sistemlerin Bilgisayar Destekli Tasarımı 3+0 ComputerAided Design of MechanicalSystems
6
0202701 Güç Üretim Sistemleri
3+0 PowerProductionSystems
6
Seçmeli Kol Dersleri
Technical Elective Course
0202704 Sonlu Elemanlar Yöntemi
2+0 Finite Element Method
3
0202707 Hidrolik Devreler
2+0 HydraulicCircuits
3
0202711 Tesisat Bilgisi
2+0 Installation Information
3
0202712 Metal Kesme Tekniği
2+0 Metal CuttingTechnique
3
0202713 Kalite Kontrol
2+0 Quality Control
3
0202714 Kalıplama Teknikleri
2+0 MouldingTechniques
3
0202719 Döküm Teknolojileri
2+0 CastingTechniques
3
0202720 Akustik ve Gürültü Kontrolü
2+0 AcousticsandNoise Control
3
0202721 Kaynak Tekniği
2+0 WeldingTechnique
3
0202722 Bilgisayar Kontrollü Tezgahlar
2+0 ComputerNumericalControlled (CNC) Machine Tools
3
11
ENERJİ KOLU DERSLER
VIII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
Zorunlu Kol Dersleri
0202803 Gaz Dinamiği
0202804 Hidrolik Makinalar
Seçmeli Kol Dersleri
0202807 Üretim Planlaması
0202808 Yanma Tekniği
0202809 Motorlu Taşıtlar
0202811 Roket Motorları
0202812 Enerji Santralleri
0202813 Isı Pompaları
0202814 Gaz Türbinleri
0202815 Sayısal Isı Transferi
0202823 Güneş Enerjisi Sistemleri ve Uygulamaları
0202825 Buhar Kazanları
0202830 Isı Yalıtımı
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
Technical Compulsory Course
3+0 Gas Dynamics
3+0 HydraulicMachinery
Technical Elective Course
2+0 Production Planning
2+0 CombustionTechnique
2+0 Motor Vehicles
2+0 RocketEngines
2+0 EnergyPlants
2+0 HeatPumps
2+0 GasTurbines
2+0 ComputationalHeat Transfer
2+0 Solar EnergySystemsand Applications
2+0 SteamBoilers
2+0 ThermalInsulation
AKTS
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
Technical Compulsory Course
3+0 Machine Design
3+0 MechanicalVibrations
Technical Elective Course
2+0 Production Planning
2+0 Transport Technology
2+0 Motor Vehicles
2+0 RocketEngines
2+0 PreventiveMaintenanceandFaultDiagnosis
2+0 Robot Kinematics
2+0 HeatTreatment of MetalicMaterials
2+0 IntroductiontoPowderMetallurgy
2+0 ComputerAidedManufacturing
AKTS
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
TASARIM VE İMALAT KOLU DERSLERİ
VIII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
Zorunlu Kol Dersleri
0202805 Makine Tasarımı
0202806 Mekanik Titreşimler
Seçmeli Kol Dersleri
0202807 Üretim Planlaması
0202817 Transport Tekniği
0202809 Motorlu Taşıtlar
0202811 Roket Motorları
0202818 Koruyucu Bakım ve Arıza Tespiti
0202824 Robot Kinematiği
0202826 Metallerin Isıl İşlemleri
0202827 Toz Metalurjisine Giriş
0202828 Bilgisayar Destekli İmalat
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
12
Karar No: F–2014/16
Kırıkkale Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi kapsamında Yandal Programı açık olmayan
Fakültemiz Biyomühendisliği Bölümüne Yandal programı açılmasına, aşağıda belirtilen programlara 20142015 Eğitim Öğretim yılından itibaren başvuran Fakültemiz öğrencilerininde aşağıda belirtilen dersleri
almalarına ve konunun Rektörlük Makamının Onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YANDAL DERS TABLOSU
IV. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0203409
3+0
System Analysis andModelling
5
IV. Yarıyıl Toplam Kredi
3
IV. Yarıyıl Toplam AKTS
5
AKTS
4+0
3+0
3+0
OperationalResearch I
Production Planning I
MaterialScience
5
5
5
V. Yarıyıl Toplam Kredi
10
V. Yarıyıl Toplam AKTS
15
Tesis Planlama
VI. Yarıyıl Toplam Kredi
VII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0203701
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
Yöneylem Araştırması I
Üretim Planlama I
Benzetim
VI. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0203617
AKTS
Sistem Analizi ve Modelleme
V. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0203501
0203502
0203517
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
Üretim Sistemleri
VII. Yarıyıl Toplam Kredi
VIII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
3+0
3
Facility Planning
5
VI. Yarıyıl Toplam AKTS
5
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
3+0
3
6
VII. Yarıyıl Toplam AKTS
6
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
0
AKTS
ManufacturingSystems
0
VIII. Yarıyıl Toplam Kredi
AKTS
AKTS
0
VIII. Yarıyıl Toplam AKTS
0
13
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YANDAL LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI
I. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T/U/K)
AKTS
II. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
Kredi DersinİngilizceAdı
(T/U/K)
AKTS
III. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0204302 Devre Teorisi 1
III. Yarıyıl Toplam Kredi
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T/U/K)
4/0/4 Circuit Theory 1
4
III. Yarıyıl Toplam AKTS
AKTS
IV. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0204404 Elektronik 1
IV. Yarıyıl Toplam Kredi
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T/U/K)
3/0/3 Electronics 1
3
IV. Yarıyıl Toplam AKTS
AKTS
V. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0204501 Sayısal Mantık
0204503 Elektrik Makinaları 1
0204506 Sinyaller ve Sistemler
V. Yarıyıl Toplam Kredi
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T/U/K)
3/0/3 Digital Logic
3/0/3 Electric Machines 1
4/0/4 Signals and Systems
10 V. Yarıyıl Toplam AKTS
AKTS
VI., VII., VIII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
Teknik Seçmeli Ders 1
Teknik Seçmeli Ders 2
VI. Yarıyıl Toplam Kredi
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T/U/K)
3/0/3 Technical Elective Course 1
3/0/3 Technical Elective Course 2
VI. Yarıyıl Toplam AKTS
AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERSLER
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0204504 Elektronik 2
0204512 Elektrik Tesisleri
0204603 Elektrik Makinaları 2
0204601 Sayısal Elektronik
0204607 Mikroişlemciler
0204605 Sistem Modelleme ve Kontrol 1
0204708 PLC Teori ve Uygulamaları
0204802 Güç Elektroniği
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T/U/K)
3/0/3 Electronics 2
3/0/3 Electric Plants
3/0/3 Electric Machines 2
3/0/3 Digital Electronics
3/0/3 Microprocessors
3/0/3 System Modeling and Control 1
3/0/3 PLC Theory and Applications
3/0/3 Power Electronics
AKTS
6
6
5
5
5
3
4
12
4
4
4
4
4
4
5
5
Yukarıda verilen ders kodları Normal Öğretim içindir. İkinci Öğretim ders kodları 0204 yerine 0251 konularak elde edilir.
14
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YANDAL DERS TABLOSU
III. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0205305 Veri Yapıları
Kredi
Dersin İngilizce Adı
(T+U)
3+0 Data Structures
AKTS
6
IV. YARIYIL
Dersin
Kredi
Dersin Adı
Dersin İngilizce Adı
Kodu
(T+U)
0205404 Bilgisayar Tasarımı ve Organizasyonu 3+0 Computer Design and Organization
AKTS
5
V. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0205502 İşletim Sistemleri
0205503 Veritabanı Sistemleri
Kredi
Dersin İngilizce Adı
(T+U)
3+0 Operating Systems
3+0 Database Systems
AKTS
6
5
VI. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0205602 Biçimsel Diller ve Otomata
Kredi
Dersin İngilizce Adı
(T+U)
3+0 Formal Languages and Automata
AKTS
4
VIII. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0205801 Bilgisayar Ağları
Kredi
Dersin İngilizce Adı
(T+U)
3+0 Computer Networks
AKTS
6
(*) Açıklama kısmına dersi alttan alacak olanların durumu yazılacaktır.
Hangi yarıyıllarda değişiklik yapıldı ise o yarıyıllar için tablo oluşturulacaktır.
Dersin Kodunda değişiklik yok ise o dersin yeni kodu alanı boş bırakılacaktır.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YANDAL PROGRAMIÖĞRETİM PLANI
I. YARIYIL
Dersin
Dersin Adı
Kodu
0201502 Betonarme I
0201503 Zemin Mekaniği I
0201504 Yapı Statiği I
0201601 Hidroloji
0201703 Çelik Yapılar I
0201706 Karayolu Mühendisliği
Toplam Kredi
Kredi
(T+U)
3
3
3
3
3
3
Dersin İngilizce Adı
ReinforcedConcrete I
SoilMechanics I
Structural Analysis I
Hydrology
Steel Structures I
HighwayEngineering
5
4
5
4
4
4
18
Toplam AKTS
26
AKTS
15
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
YAN DAL DERS TABLOSU
Dersin
Dersin Adı
Kodu
207303
Hücre Biyolojisi
207304
Biyoteknoloji 1
207401
Biyoteknoloji 2
207501
Bitki Doku Kültürleri
207504
İmmunoloji
207601
Biyoreaktörler
207602
Hayvan Doku Kültürleri
207701
Genetik 1
207801
Genetik 2
Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)
2+0+2
Cell Biology
2+0+2
Biotechnology 1
2+0+2
Biotechnology 2
2+0+2
PlantTissueCultures
2+0+2
Immunology
2+0+2
Bioreactors
2+0+2
AnimalTissueCultures
2+0+2
Genetics 1
2+0+2
Genetics 2
AKTS
3
4
4
4
3
4
4
5
5
16
Download

Mühendislik Fakültesi 2014-2015 Eğitim