TIBBİ LABORATUVAR
TEKNİSYEN VE TEKNİKERLİK
6225 SAYILI TORBA YASA
•
•
•
•
•
TIBBI LABORATUVAR VE PATOLOJİ TEKNİKERİ
Sağlık Meslek Yüksekokullarının tıbbi laboratuvar ve patoloji laboratuvar
teknikleri programlarından mezun, bireyin sağlık durumu veya ölüm sebebi
hakkında bilgi edinmek amacıyla tıbbi analiz öncesi hazırlıkları yapan,
laboratuvar araç ve gereçlerini kullanarak numunelerin tıbbi testlerini ve
kan merkezi çalışmalarını yapan sağlık teknikeridir.
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENİ
Sağlık Meslek Liselerinin tıbbi laboratuvar programından mezun tıbbi
analiz öncesi hazırlıkları yapan, laboratuvar araç ve gereçlerini kullanarak
numunelerin tıbbi testlerini ve kan merkezi çalışmalarını yapan sağlık
teknisyenidir.
Diploması veya meslek belgesi olmadan bu maddede tanımlanan meslek
mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir
yıldan üç yıla kadar hapis ve ikiyüz günden beşyüz güne kadar adli para
TIBBİ LABORATUVAR YÖNETMELİĞİ
tıbbi laboratuvar teknisyen/teknikerin görevleri
•
•
•
a) Gerektiğinde laboratuvara başvuran
kişilerden usulüne uygun olarak numuneleri
almak, teste uygun hale getirmek üzere
hazırlamak,
b) Tıbbi laboratuvar ortamını ve cihazları,
analizin analiz öncesi (preanalitik) ve analiz
(analitik) evrelerine hazır hale getirmek,
c) Tıbbi laboratuvarın görev kapsamındaki
işleri ve testleri yazılı düzenlemelere göre
yapmak ve değerlendirilmek üzere uzmana
BİYOKİMYA
•
Biyokimya bilim dalı; insan organizmasındaki
biyolojik sistemlerin organizasyon ve
fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen
bir bilim dalıdır. Hastalıkların teşhis ve
tedavisine yön verici kan, idrar ve vücut
sıvılarında biyokimyasal analizleri yapar.
BİYOKİMYA LABORATUVARI
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
•
Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen,
birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük
canlıları inceleyen bir bilim dalıdır.
Mikroorganizmaların pek çoğu, insanda
hastalıklara neden olmaktadır. Bunların
başında; bakteriler, virüsler, mantarlar ve
parazitler gelmektedir. Kan, idrar, gaita,
balgam, bos, perıton mayii, başlıca incelenen
materyallerdir.
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
PATOLOJİ LABORATUVARI
•
Servikovajinal smear ( Pap Smear ), sitolojik
( hücresel ) incelemeler , organların biopsi ve
ameliyat materyallerinin incelemeleri
yapılmaktadır. Bunların içinde en sıklıkla
endoskopik mide, kolon ve bütün sindirim
sistemi, deri, prostat, rahimağzı (serviks)
biopsileri, küretaj spesimenleri, rahim, meme,
barsak, safra kesesi, appendiks ve tiroid gibi
ameliyat ile alınan organların incelemeleri
bulunmaktadır.
PATOLOJİ LABORATUVARI
TIBBİ LABORATUVAR EĞİTİMİ
•
Sağlık Meslek Lisesi eğitimi 4 yıldır.
•
Sağlık Meslek Yüksekokulu eğitimi 2 yıldır.
•
Öğrenciler eğitim alırken sağlık kuruluşlarında
staj yaparak pratik kazanırlar.
MESLEK LİSELERİNDEN YUKSEKOKULLARA
SINAVSIZ GEÇİŞ YAPILABİLEN BÖLÜMLER
•
LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ
•
LABORATUVAR
•
LABORANT
•
HEMŞİRELİK
•
EBELİK
•
EBELİK HEMŞİRELİK
•
SAĞLIK MEMURLUĞU
•
VETERİNER LABORATUVAR
YÜKSEKOKULDAN DİKEY GEÇİŞ
YAPILABİLEN BÖLÜMLER
•
BİYOLOJİ
•
HEMŞİRELİK
•
HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ
•
TIBBİ LABORATUVAR MEZUNLARININ
İŞ
İMKANLARI
Tıp Fakülteleri
•
Devlet Hastaneleri
•
Özel Hastaneler
•
Özel Tahlil Laboratuvarları
•
İlaç Fabrikaları
•
Gıda Sanayi İşletmeleri
•
MEZUNLAR BİREYSEL OLARAK ÇALIŞMA
YETKİSİNE SAHİP DEĞİLDİR
•
•
•
•
TIBBİ LABORATUVAR MESLEĞİNİN
OLUMLU YÖNLERİ
Mezun olduktan sonra iş imkanları fazladır.
Farklı iş olanakları vardır. Hastanelerde
çalışabildikleri gibi sanayi sektöründeki
laboratuvarlarda da çalışabilmektedirler.
Yeniliklere açık bir meslektir.
Biyoloji, kimya ve teknolojiyi sevenler için ideal
bir meslektir.
MESLEĞİN OLUMSUZ YÖNLERİ
•
Hasta vücudundaki materyaller
(kan,idrar,balgam,perıton sıvısı,bos,vb) analiz edildiği
için özellikle bulaşıcı hastalıklarda laboratuvar çalışanı
risk altında bulunabilmektedir.
•
•
•
Hastanelerde 16 veya 24 saat nöbet
zorunluluğu vardır. Çalışanı fiziki ve psikolojik
yorgunluğa itmektedir.
Laboratuvar çalışanı insan sağlığı ile ilgili
tetkikler yaptığı için hata yapma şansı yoktur.
Laboratuvar çalışanları görevlerinden dolayı
zaman zaman adli soruşturmaya maruz
kalabilmektedirler.
MESLEKTE OLMASI GEREKEN
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
•
•
Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda
başarılı,
Dikkatini uzun bir süre bir noktaya
yoğunlaştırabilen, sabırlı,
•
Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
•
Rutin işler yapmaktan sıkılmayan,
•
Sorumluluk sahibi,
HASTA KANLARI VE OTOANALİZÖR
KÜLTÜR EKİMİ VE MATERYAL
İNCELEME
Download

Laboratuvar Teknikeri Vedat Yemenli