Yorum ve makaleler
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Not: Makalelerimiz kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler
uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde tutunuz.
08.07.2014
Konu: Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi Geldi Çattı!
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödenen motorlu taşıtlar vergisi 2’nci taksit
ödemesinin son günü olan 31 Temmuz 2014 yaklaştı. İşletme aktifine kayıtlı ticari ve binek
araçlara ait ödenen motorlu taşıtlar vergisinin gider yazılıp yazılamayacağı konusundaki
tereddütleri gidermek ve mali tatilinde araya girmesiyle hızlı yapılan muhasebe işlemleri
dolayısıyla muhasebe kayıtlarında gözden kaçabilecek noktaları hatırlamakta yarar var.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 41’inci maddesinin 8’inci fıkrasında;
“Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi
motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet
konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları” nın gider yazılamayacağı hüküm
altına almıştır.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “gider kabul edilmeyen ödemeler” başlıklı 11’nci maddesine
göre, Gelir Vergisi Kanunu’nda da olduğu gibi “Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede
kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi
hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve
amortismanları” gider yazılmaz.
İşletmelerin aktifinde kayıtlı diğer araçlar için ise yapılacak harcamaların gider
yazılamayacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla aktife kayıtlı ticari araçların
motorlu taşıtlar vergisi gider olarak kayıtlara intikal ettirilebilecektir. Peki binek otomobillerde
durum ne ?
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 14’ncümaddesinde, ticari maksatla kullanılan
uçak, helikopter ve taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri
taşıtlar hariç olmak üzere, bu kanunun I, III ve IV sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlardan
alınan motorlu taşıtlar vergisi ve cezalar ile gecikme zamları, gelir ve kurumlar vergileri
matrahının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Buna göre I,III ve IV sayılı tarifelerde;
(I) sayılı tarifede; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler;
(III) sayılı tarifede yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler,
(IV) sayılı tarife de ise; uçak ve helikopterler
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Yorum ve makaleler
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
yer aldığından işletme aktifinde kayıtlı binek otomobillerin ödenen motorlu taşıtlar vergisi de
gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak yazılamaz.
Bilgilerinize Sunarız.
Saygılarımızla.
Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
(Hazırlayan Başak Bilge Çetin, Denetçi, SMMM)
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Download

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi Geldi Çattı!