!
n
i
s
e
m
t
i
G
e
Fikrin Çöp
A
S
R
A
V
N
İ
R
K
İ
F
R
İ
B
İ
BOMBA GİB
R
A
K
I
Ç
İCAT
METLERİYLE
İZ
H
E
V
N
Ü
R
Ü
IK
IL
C
A
BANK
LAR İÇİN:
İLGİLİ FİKİRLERİ OLAN
gorisi Ödülleri
Kate
Öğrenci -Yeni Mezun
00 TL / Üçüncüye 5.000
İkinciye 10.0
Birinciye 20.000 TL /
TL
iste
Kategorisi’nde 3 final
un
ez
M
ni
Ye
inc
re
Öğ
tesi MBA Bursu
Bahçeşehir Üniversi
ülleri
Müşteri Kategorisi Öd
00 TL
.000 TL / Üçüncüye 5.0
İkinciye 10
Birinciye 20.000 TL /
rros
de birinciye Roland Ga
Müşteri Kategorisi’n
Tenis Turnuvası Turu
FİKİRLERİ
TEKNOLOJİK GİRİŞİM
OLANLAR İÇİN:
tegorisi Ödülleri
Ka
Teknolojik Girişimci
İkinciye 10.000
Birinciye 20.000 TL /
TL / Üçüncüye 5.000 TL
Kategorisi’nde ilk 5’e
Teknolojik Girişimci celiği
Ön
TEB Girişim Evi Katılım
/TEBKariyer
/TEBKariyer
Başvuru için: www.icatcikar.com
Son başvuru tarihi: 15 Ocak 2015
teb.com.tr
0 850 200 0 666
Download

bomba gibi bir fikrin varsa - Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Geliştirme