YARATICI DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME GRUP REHBERLİĞİ
Yaratıcı bireylerin yetiştirilmesi tüm toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda üzerinde
önemle durulan bir konu haline gelmiştir. Bu amaçla oluşturulan eğitim programlarının önemi de
gün geçtikçe daha iyi kavranmaktadır. Yaratıcılığı geliştirici programlarla eğitim ve öğretim
sistemlerinin zenginleştirilmesi, gerek öğrencilerin gerekse öğretmenlerin yaratıcıklarının
desteklenmesi eğitimden elde edilecek kazançların çoğalmasına yardımcı olacaktır. Yaratıcı
düşüncenin kişiye kazandırılmasının bir diğer avantajı da, yaratıcılığın aslında problem çözmeyi
kolaylaştırıcı bir sistem olmasıdır.
Grubun Amaçları,
 Yaratıcılık kavramıyla grup yaşantısını bütünleştirerek bireylerin yaratıcı düşünme
becerilerini kazanmalarına ve bu becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak,
 Bireylere yaratıcılık boyutlarından esneklik, akıcılık, özgünlük, çözümleme, üretme, kurma,
yeniden biçimlendirme, düzenleme, anlatım gücü, uyum, örgütleme becerileri
kavramlarını, gerekli tekniklerle ve ilgili araştırmalarla kazandırmak,
 Bireyleri yaratıcı olmaya güdülemek,
 Gruptaki bir diğerinin fikrine açık ve esnek olması gerektiği bilincini kazandırmak,
 Yaşamın pek çok alanında yaratıcılığın önem kazandığı gerçeğini idrak ettirmek,
 Çevresindeki sorunlara özgün çözüm yolları bulabilmesini teşvik etmek amaçlanmaktadır.
Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme grup rehberliği programı 6 oturumdan oluşmaktadır. Çalışma
7. Sınıflarla gerçekleştirilecektir. Çalışmaların yapılacağı tarihler aşağıda belirtilmiştir.
1.Oturum
16.12.2014
Salı
2.Oturum
23.12.2014
Salı
3.Oturum
30.12.2014
Salı
4.Oturum
06.01.2015
Salı
5.Oturum
13.01.2015
Salı
6.Oturum
20.01.2015
Salı
Download

PDR 7.Sınıf