SEMİNER DERSİ İLE İLGİLİ DUYURU
 Seminer dersini alan öğrencilerin seminerlere katılımı zorunludur.
Yoklama alınacaktır.
 Seminerler Mühendislik Fakültesi A-Blok Bordo Salonda yapılacaktır.
 Sunum süresi, 10 dakika sunum ve 5 dakika soru cevap olmak üzere toplam
15 dakikadır.
 Sunum yapacak öğrencilerin oturumdan önce ortak kullanacakları bir
bilgisayara sunumlarını kaydetmeleri gerekmektedir. Sunumlar devam
ederken bilgisayar değişimi yapılmayacaktır.
 Seminer sunumunun değerlendirilmesi danışman ve dinleyici öğretim
üyeleri tarafından aşağıda örneği verilen “Seminer Değerlendirme Formu”
na göre yapılacaktır.
SEMİNER DEĞERLENDİRME FORMU (Danışmanda kalacak)
1.
2.
3.
…../…../2015
Öğrenci No/Ad-Soyad:
Öğrenci No/Ad-Soyad:
Öğrenci No/Ad-Soyad:
Konu Adı:
Değerlendirme Soruları
Değerlendirme
tam puanı
Sunumun içeriği konu başlığına uygun mu?
Seminer sunumunda kullanılan görsel teknikler
yeterli mi?
Konuya hakimiyet, sunum içeriği ve sorulan
sorulara verilen cevaplar yeterli düzeyde mi?
Toplam sunum süresine uyuldu mu?
(10 dk sunum+5 dk soru-cevap)
Sunuma gerekli özen gösterildi mi? (kıyafet vb.)
TOPLAM PUAN (100 üzerinden)
Danışman
Değ. Puanı
Öğr. Üyesi
Değ.Puanı
Öğr. Üyesi
Değ.Puanı
15
15
40
15
15
100
Danışman Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Download

Seminer Sunumları ile İlgili Önemli Duyuru