SEVGİLİ VELİLER
Okulumuz Rehber Öğretmeni Meltem YÜKSEL tarafından
“7 – 19 Yaş Aile Eğitim Programı” başlatılacaktır.
Perşembe günleri 3 saat, toplam 8 hafta ve 8 oturumdan oluşan bu
programa en fazla 20 gönüllü veli katılacaktır.
Kurs ücretsizdir ve devam zorunluluğu vardır.
Bu seminere katılmak isteyen velilerin aşağıda belirtilen formu doldurup
Rehberlik Servisi’ne iletmesi gerekmektedir.
Oturumların konu başlıkları, tarihleri ve saatleri tabloda gösterilmiştir.
Katılım sayısı fazla olursa çekilecek kura sonucunda 20 veli
belirlenecektir.
PROGRAMDA YER ALAN KONULAR
 Son başvuru tarihi




1. Ergeni tanımak
2. İletişim kurmak
3. Birlikte Büyümek
4. Aile Tutumları
5. Riski Yönetmek
6. Olumlu Davranış Kazandırma
7. Uzlaşabilmek
8. Geleceği planlama
OTURUMLAR
OTURUM KONU BAŞLIĞI
GÜNÜ
SAATİ
1.Oturum: Ergeni Tanımak
5 MART PERSEMBE
9:00-12:00
2.Oturum: İletişim Kurmak
12 MART PERSEMBE
9:00-12:00
3.Oturum: Birlikte Büyümek
19 MART PERSEMBE
9:00-12:00
4.Oturum: Aile Tutumları
26 MART PERSEMBE
9:00-12:00
5.Oturum: Riski Yönetmek
2 NİSAN PERSEMBE
9:00-12:00
6.Oturum: Olumlu Davranış Kazandırma
9 NİSAN PERSEMBE
9:00-12:00
7.Oturum: Uzlaşabilmek
16 NİSAN PERSEMBE
9:00-12:00
8.Oturum: Geleceği Planlamak
22 NİSAN ÇARŞAMBA
9:00-12:00
7- 19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KATILIM FORMU
VELİNİN
Adı Soyadı :
İmza
Ev Telefonu :
Cep Telefonu
Mesleği
:
:
:
ÖĞRENCİNİN
Adı Soyadı :
Sınıfı:
Numarası:
Timor UYGUN
Okul Müdürü
Download

SEVGİLİ VELİLER