VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHLERİ
22.12.2014 Pazartesi
23.12.2014 Salı
24.12.2014 Çarşamba
Enzimoloji
Derslik 1
25.12.2014 Persembe
Anatomi
Derslik 3
Tıbbi Terminoloji
Derslik 3
Toksikoloji
Derslik 1
Fizyoloji
Derslik 1
08:00
ANESTEZİ 1
26.12.2014 Cuma
Tür Atlayan Hastalıklar
Derslik 1
29.12.2014 Pazartesi
30.12.2014 Salı
10:00
İlkyardım
Derslik 1
11:00
13:00
Uzaktan Eğitim YÖK Ortak
Dersleri Final
Temel Afet Bilinci
Derslik 1
02.01.2015 Cuma
Öğrencinin devamını aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi veren öğretim
elemanının belirleyeceği saatte (bu
tarihte) yapılacaktır. Sınava girecek
öğrencilerin sınav saatlerini ilgili öğretim
elemanından öğrenmesi gerekmektedir.
09:00
Kinetik Gaz Kuramı
Derslik 1
31.12.2014 Çarşamba
İlaç Kimyası
Derslik 1
14:00
15:00
Spor Fizyolojisi
Derslik 3
İlaç Uygulamasıyla İlgili Temel
Kurallar
Derslik 1
Enfeksiyon Hastalıkları
Derslik 1
24.12.2014 Çarşamba
25.12.2014 Persembe
ANESTEZİ 2
26.12.2014 Cuma
Girişimcilik I
Derslik 1
Uygulamasını YYÜ
Araştırmada yapan
öğrenciler YYÜ
Ameliyathane
Stres
Derslik 1
16:00
22.12.2014 Pazartesi
23.12.2014 Salı
29.12.2014 Pazartesi
30.12.2014 Salı
31.12.2014 Çarşamba
08:00
09:00
Öğrencinin devamını aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi veren öğretim
elemanının belirleyeceği saatte (bu
tarihte) yapılacaktır. Sınava girecek
öğrencilerin sınav saatlerini ilgili öğretim
elemanından öğrenmesi gerekmektedir.
10:00
11:00
Yaralanma Mekanizması
Derslik 1
Sıvı Elektrolit Dengesi
Derslik 1
13:00
14:00
Beden Eğitimi ve Vücut
Geliştirme – I
Derslik 1
Uygulamasını Bölge
Araştırmada yapan
öğrenciler
YYÜ Ameliyathane
Parenteral Tedavi İlkeleri
Derslik 1
Klinik Anestezi-I
Reanimasyon-I
Derslik 1
15:00
16:00
Örnek Olay Analizi
Derslik 3
Sınav Koordinatörü: Tahir ÇAKIR - Koordinatör Yardımcıları: Hasan B. ESGÜN, Canan DEMİR -
Sınavda görevli öğretim elemanları: Kadriye AKSAKAL, Gülüm SARĞIN, Uğur ÖZDEK
02.01.2015 Cuma
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHLERİ
22.12.2014 Pazartesi
23.12.2014 Salı
08:00
24.12.2014 Çarşamba
Atomun Yap Atom Modell
İktisat Amfi
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ 1
25.12.2014 Persembe
26.12.2014 Cuma
29.12.2014 Pazartesi
Fizik
İktisat Amfi
30.12.2014 Salı
Anatomi
İktisat Amfi
Tıbbi Terminoloji
İktisat Amfi
Fotokimya
İktisat Amfi
Kanserden Kor İlkeleri
İktisat Amfi
11:00
13:00
Uzaktan Eğitim YÖK Ortak İleri Tetkikler
Dersleri Final
İktisat Amfi
Nanoteknoloji
İktisat Amfi
Fizyoloji
İktisat Amfi
Klinik Sitoloji
İktisat Amfi
22.12.2014 Pazartesi
24.12.2014 Çarşamba
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ 2
25.12.2014 Persembe
26.12.2014 Cuma
29.12.2014 Pazartesi
Kanserli Hasta Uyg İlet
İktisat Amfi
Araştırma Yöntem Tek
İktisat Amfi
Akut Zehirlenmeler
İktisat Amfi
Gıda Mikrobiyolojisi
İktisat Amfi
02.01.2015 Cuma
Öğrencinin devamını aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi veren öğretim
elemanının belirleyeceği saatte (bu
tarihte) yapılacaktır. Sınava girecek
öğrencilerin sınav saatlerini ilgili öğretim
elemanından öğrenmesi gerekmektedir.
09:00
10:00
31.12.2014 Çarşamba
Tıbbi Görüntüleme -I
İktisat Amfi
14:00
15:00
16:00
23.12.2014 Salı
30.12.2014 Salı
31.12.2014 Çarşamba
02.01.2015 Cuma
Nükleer Tıp
İktisat Amfi
Öğrencinin devamını aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi veren öğretim
elemanının belirleyeceği saatte (bu
tarihte) yapılacaktır. Sınava girecek
öğrencilerin sınav saatlerini ilgili öğretim
elemanından öğrenmesi gerekmektedir.
Biyofizik
Amfi
08:00
09:00
10:00
11:00
Mesleki Yabancı Dil I
Derslik 1
13:00
14:00
15:00
16:00
Tıbbi Görüntüleme-III
Kıkırdak Kemik Dok Fizy.
İktisat Amfi
İktisat Amfi
Beslenme İlkeleri
İktisat Amfi
Örnek Olay Analizi
Parenteral Uygulamalar
Radyoterapi
Sağlık Yönetimi
İktisat Amfi
İktisat Amfi
İktisat Amfi
İktisat Amfi
Sınav Koordinatörü: Sema KAPTANOĞLU - Koordinatör Yardımcıları: Hasan B. ESGÜN, Canan DEMİR - Sınavda görevli öğretim elemanları: Salih ÇİBUK, Ercan DEMİROK, Halime YILDIZ, Kemal SARĞIN
Beden Eğit. Vüc.Geliş. I
İktisat Amfi
İktisat
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHLERİ
22.12.2014 Pazartesi
23.12.2014 Salı
Anatomi
Derslik 1
Tıbbi Terminoloji
Derslik 1
08:00
24.12.2014 Çarşamba
Termokimya
Derslik 3
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ 1
25.12.2014 Persembe
26.12.2014 Cuma
29.12.2014 Pazartesi
Genel Biyoloji
Derslik 3
Kan Hastalıkları ve Bakı
Derslik 3
Fizyoloji
İktisat Amfi
30.12.2014 Salı
Elektroteknoloji
Derslik 3
11:00
13:00
Uzaktan Eğitim YÖK Ortak
Dersleri Final
Türkiye-Dün Org Doku Ba
Derslik 3
Laborat Ayırma Teknikleri
Derslik 3
Laboratuvar Kimyası
Derslik 1
Spor Fizyolojisi
Derslik 1
Biyokimyada Özel Tetkikl
Derslik 3
23.12.2014 Salı
24.12.2014 Çarşamba
02.01.2015 Cuma
Öğrencinin devamını aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi veren öğretim
elemanının belirleyeceği saatte (bu
tarihte) yapılacaktır. Sınava girecek
öğrencilerin sınav saatlerini ilgili öğretim
elemanından öğrenmesi gerekmektedir.
09:00
10:00
31.12.2014 Çarşamba
Laboratuvarda Güvenlik
Derslik 1, 3
Genel Parazitoloji
Derslik 1, 3
14:00
15:00
16:00
22.12.2014 Pazartesi
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ 2
25.12.2014 Persembe
26.12.2014 Cuma
29.12.2014 Pazartesi
30.12.2014 Salı
31.12.2014 Çarşamba
02.01.2015 Cuma
Öğrencinin devamını aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi veren öğretim
elemanının belirleyeceği saatte (bu
tarihte) yapılacaktır. Sınava girecek
öğrencilerin sınav saatlerini ilgili öğretim
elemanından öğrenmesi gerekmektedir.
Mikrobiyoloji-II
Derslik 3, 5
08:00
Kimyasal Katalizörler
Derslik 3
09:00
10:00
11:00
Hormon Biyokimyası
Derslik 1, 2
Yer Değişt Tepkim Kinetiği
Derslik 3
Kimyasal Mad Adsor Mek
Derslik 3
Beden Eğit. Vüc.Geliş. I
Derslik 2
Gravimetrik Analiz
Derslik 3
Genel Biyokimya
Derslik 1, 3
Mesleki Yabancı Dil I
Derslik 1
13:00
14:00
Biyoloji ve Genetik
Derslik 3, 5
15:00
16:00
Laboratuvar Uygulama I
Örnek Olay Analizi
Derslik 1
Derslik 1
Sınav Koordinatörü: Tuğba GÜR - Koordinatör Yardımcıları: Hasan B. ESGÜN, Canan DEMİR -
Aminoasit Meta Biyosent
Derslik 3
Sınavda görevli öğretim elemanları: Kadriye AKSAKAL, Nuran BAZENCİR GÖRENTAŞ, Kemal SARĞIN, Ahmet Ufuk KÖMÜROĞLU
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHLERİ
22.12.2014 Pazartesi
23.12.2014 Salı
Anatomi
Derslik 2, 4, 5
Tıbbi Terminoloji
Derslik 2, 3, 4
24.12.2014 Çarşamba
25.12.2014 Persembe
08:00
İLK ve ACİL YARDIM 1
26.12.2014 Cuma
İmmünoloji
Derslik 4
29.12.2014 Pazartesi
30.12.2014 Salı
09:00
10:00
Reaksiyon Kine Stabilite
Derslik 4
Fizyoloji
Derslik 1, 2, 3
Ritim Eğitimi ve Dans
Derslik 4
İlkyardım
Derslik 1, 2, 3, 5, 6
Acil Sağlık Hizmetleri -I
Derslik 1, 2, 3, 5, 6
25.12.2014 Persembe
İLK ve ACİL YARDIM 2
26.12.2014 Cuma
29.12.2014 Pazartesi
30.12.2014 Salı
11:00
13:00
31.12.2014 Çarşamba
02.01.2015 Cuma
Öğrencinin devamını aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi veren öğretim
elemanının belirleyeceği saatte (bu
tarihte) yapılacaktır. Sınava girecek
öğrencilerin sınav saatlerini ilgili öğretim
elemanından öğrenmesi gerekmektedir.
Uzaktan Eğitim YÖK Ortak İlaç Uygulama Yöntemleri
Dersleri Final
Derslik 2
14:00
15:00
İlaç Kimyası
Derslik 3
Spor Fizyolojisi
Derslik 3, 4, 5
23.12.2014 Salı
24.12.2014 Çarşamba
16:00
22.12.2014 Pazartesi
31.12.2014 Çarşamba
02.01.2015 Cuma
08:00
Bulaşıcı Hastalıklar
Derslik 4
09:00
Öğrencinin devamını aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi veren öğretim
elemanının belirleyeceği saatte (bu
tarihte) yapılacaktır. Sınava girecek
öğrencilerin sınav saatlerini ilgili öğretim
elemanından öğrenmesi gerekmektedir.
10:00
Ağır Metal Toksikolojisi
Derslik 4
11:00
Organ Nakli Son Hast Bak
Derslik 4
Mesleki Yabancı Dil I
Derslik 1
13:00
14:00
Acil Hasta Bakımı-II
Derslik 2, 3, 5
Beden Eğit. Vüc.Geliş. I
Derslik 6
Meslek Uygulama-I
Derslik 1, 2, 3
Fizyopatoloji
Derslik 4
Resüsitasyon
Derslik 1, 2, 3
15:00
Örnek Olay Analizi
Derslik 7
Sınav Koordinatörü: Tuğba GÜR - Koordinatör Yardımcıları: Hasan B. ESGÜN, Canan DEMİR 16:00
Sterilizasyon Dezenfeks
Derslik 4
Sınavda görevli öğretim elemanları: Nesibe SULTAN ÇINAROĞLU, Gülüm SARĞIN, Hülya KAPLAN, Nuran BAZENCİR GÖRENTAŞ,
Nur AKMAN ALACABEY, Canan BAYDAR
İhsan ALACABEY,
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHLERİ
13:00
17:00
25.12.2014 Persembe
İLK ve ACİL YARDIM 1 (İ.Ö.)
26.12.2014 Cuma
29.12.2014 Pazartesi
22.12.2014 Pazartesi
23.12.2014 Salı
Uzaktan Eğitim YÖK Ortak
Dersleri Final
24.12.2014 Çarşamba
Anatomi
Tıbbi Terminoloji
Reaksiyon Kine Stabilite
Fizyoloji
İmmünoloji
İlaç Uygulama Yöntemleri
Spor Fizyolojisi
İlaç Kimyası
Ritim Eğitimi ve Dans
23.12.2014 Salı
24.12.2014 Çarşamba
Meslek Uygulama-I
Bulaşıcı Hastalıklar
25.12.2014 Persembe
Acil Hasta Bakımı-II
İlkyardım
30.12.2014 Salı
Acil Sağlık Hizmetleri -I
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
22.12.2014 Pazartesi
17:00
İLK ve ACİL YARDIM 2 (İ.Ö.)
26.12.2014 Cuma
29.12.2014 Pazartesi
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
30.12.2014 Salı
Organ Nakli Son Hast Bak
Resüsitasyon
Ağır Metal Toksikolojisi
Fizyopatoloji
Beden Eğit. Vüc.Geliş. I
Sterilizasyon Dezenfeks
Örnek Olay Analizi
Sınav Koordinatörü: Halil DURAK - Koordinatör Yardımcıları: Hasan B. ESGÜN, Canan DEMİR -
31.12.2014 Çarşamba
02.01.2015 Cuma
Öğrencinin devamını aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi veren öğretim
elemanının belirleyeceği saatte (bu
tarihte) yapılacaktır. Sınava girecek
öğrencilerin sınav saatlerini ilgili öğretim
elemanından öğrenmesi gerekmektedir.
31.12.2014 Çarşamba
Öğrencinin devamını aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi veren öğretim
elemanının belirleyeceği saatte (bu
tarihte) yapılacaktır. Sınava girecek
öğrencilerin sınav saatlerini ilgili öğretim
elemanından öğrenmesi gerekmektedir.
02.01.2015 Cuma
Mesleki Yabancı Dil I
Derslik 1
Sınavda görevli öğretim elemanları: İhsan ALACABEY, Hamdullah SEÇKİN, Salih ÇİBUK, Ahmet Ufuk KÖMÜROĞLU
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHLERİ
22.12.2014 Pazartesi
23.12.2014 Salı
08:00
24.12.2014 Çarşamba
Zaman Yönetimi
Derslik 5
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 1
25.12.2014 Persembe
26.12.2014 Cuma
29.12.2014 Pazartesi
Psikolojiye Giriş
Tıbbi Dokümantasyon – I
Derslik 5
Derslik 1, 2, 3, 5, 6, 7
30.12.2014 Salı
Anatomi
Derslik 6, 7
Sağlık Çalış Yasal Soruml
Derslik 5
Uzaktan Eğitim YÖK Ortak
Dersleri Final
Fonetik Diksiyon
Derslik 5
Genel İşletme
Derslik 5
Hastalıklar Bilgisi
Derslik 3, 5, 6, 7
11:00
13:00
Bilgi İşleme Giriş – I
Derslik 4, 5, 6
02.01.2015 Cuma
Öğrencinin devamını aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi veren öğretim
elemanının belirleyeceği saatte (bu
tarihte) yapılacaktır. Sınava girecek
öğrencilerin sınav saatlerini ilgili öğretim
elemanından öğrenmesi gerekmektedir.
09:00
10:00
31.12.2014 Çarşamba
Genel Ekonomi
Derslik 5
14:00
15:00
Genel Tıbbi Terminoloji
Derslik 5, 6
Spor Fizyolojisi
Derslik 8
23.12.2014 Salı
24.12.2014 Çarşamba
Klavye Kullanımı – I
Derslik 4
16:00
22.12.2014 Pazartesi
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 2
25.12.2014 Persembe
26.12.2014 Cuma
29.12.2014 Pazartesi
30.12.2014 Salı
31.12.2014 Çarşamba
02.01.2015 Cuma
Öğrencinin devamını aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi veren öğretim
elemanının belirleyeceği saatte (bu
tarihte) yapılacaktır. Sınava girecek
öğrencilerin sınav saatlerini ilgili öğretim
elemanından öğrenmesi gerekmektedir.
İngilizce Yazışma Teknikleri
Derslik 1
08:00
Eğitsel Oyunlar
Derslik 5
09:00
İşletmel Kriz ve Stres Yön
Derslik 5
Bilgi Otomasyonu – I
Derslik 4, 5, 6
10:00
Kamu-Özel Kes Yap Özel
Derslik 5
11:00
Sekreterlik Bilgisi
Derslik 1, 2
Sağlık Hizm Yönetimi
Derslik 1, 2, 3, 5
Beden Eğit. Vüc.Geliş. I
İktisat Amfi
Sağlık Hiz Kalite Yön İnd.
Derslik 5
Fonetik Diksiyon
Derslik 1
Uygulamalı Mesleki İngilizce 1
Derslik 1
Örnek Olay Analizi
İktisat Amfi
Araştırma Teknikleri
Derslik 5
Tıbbi Dokümanta – III
Derslik 5, 6, 7, 8
13:00
14:00
Yazışma Teknikleri- I
Derslik 1, 2
15:00
16:00
Sınav Koordinatörü: Tuğba GÜR - Koordinatör Yardımcıları: Hasan B. ESGÜN, Canan DEMİR -
Sınavda görevli öğretim elemanları: Sinan ÇAPAN, Uğur ÖZDEK, Hamdullah SEÇKİN, İsmet MEYDAN, Ercan DEMİROK, Ahmet Ufuk KÖMÜROĞLU
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHLERİ
22.12.2014 Pazartesi
23.12.2014 Salı
08:00
24.12.2014 Çarşamba
Yaşlılarda Bulaşıcı Hastal
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
25.12.2014 Persembe
YAŞLI BAKIM 1
26.12.2014 Cuma
Yaşlılıkta Fizy Değişiklikler
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
29.12.2014 Pazartesi
30.12.2014 Salı
Anatomi
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Tıbbi Terminoloji
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
İlaç Suistim İlaç Bağımlılığı
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
İlaç Kimyası
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
02.01.2015 Cuma
Öğrencinin devamını aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi veren öğretim
elemanının belirleyeceği saatte (bu
tarihte) yapılacaktır. Sınava girecek
öğrencilerin sınav saatlerini ilgili öğretim
elemanından öğrenmesi gerekmektedir.
09:00
10:00
31.12.2014 Çarşamba
Hastalıklar Bilgisi
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
11:00
13:00
Uzaktan Eğitim YÖK Ortak
Dersleri Final
Temel Mikrobiyoloji
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Fizyoloji
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Davranış Bilimleri
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Yaşlı Bakımı Uygulama-I
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
14:00
Yaşlılık ve Hasta Bakımı
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
15:00
Temel Gerontoloji
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
16:00
22.12.2014 Pazartesi
23.12.2014 Salı
24.12.2014 Çarşamba
25.12.2014 Persembe
YAŞLI BAKIM 2
26.12.2014 Cuma
29.12.2014 Pazartesi
30.12.2014 Salı
31.12.2014 Çarşamba
02.01.2015 Cuma
08:00
09:00
Evde Yaşlı Bakım Hizmet.
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Histoloji
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Yaşlılarda Beslenme
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
10:00
11:00
Yaşlanma Biyolojisi
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Genel Klinik Biyokimya
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Beden Eğit. Vüc.Geliş. I
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Geriatrik Psikoloji
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Öğrencinin devamını aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi veren öğretim
elemanının belirleyeceği saatte (bu
tarihte) yapılacaktır. Sınava girecek
öğrencilerin sınav saatlerini ilgili öğretim
elemanından öğrenmesi gerekmektedir.
Sağlık Hizm Yönetimi
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
13:00
14:00
Yaşlılarda Sosyal Rehabili
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Mesleki Yabancı Dil I
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
15:00
16:00
Ağır ve Şuurs Has Bak Tek
Yaşlıların Fiz Sağlık Sorunl
Egzersiz Fizy Yaşlı Jimnas
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi Mesleki Uygulama – I
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Sınav Koordinatörü: Sema KAPTANOĞLU - Koordinatör Yardımcıları: Hasan B. ESGÜN, Canan DEMİR - Sınavda görevli öğretim elemanları: Sinan ÇAPAN, Nesibe SULTAN ÇINAROĞLU, Nur AKMAN ALACABEY, Ercan DEMİROK
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHLERİ
22.12.2014 Pazartesi
23.12.2014 Salı
08:00
24.12.2014 Çarşamba
Sağlık Ekonomisi
Derslik 7
25.12.2014 Persembe
RADYOTERAPİ 1
26.12.2014 Cuma
29.12.2014 Pazartesi
30.12.2014 Salı
Anatomi
Derslik
Tıbbi Terminoloji
Derslik 6
Bilgisayarlı Tomografi Fiziği
Radyoterapi Merkezi
İlaç Kimyası
Derslik 7
11:00
13:00
Uzaktan Eğitim YÖK Ortak
Dersleri Final
Magnetik Rezonans Fiziği
Radyoterapi Merkezi
Fizyoloji
Derslik 3
02.01.2015 Cuma
Öğrencinin devamını aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi veren öğretim
elemanının belirleyeceği saatte (bu
tarihte) yapılacaktır. Sınava girecek
öğrencilerin sınav saatlerini ilgili öğretim
elemanından öğrenmesi gerekmektedir.
09:00
10:00
31.12.2014 Çarşamba
Rads Bağlı Fizikokiml Olay
Derslik 7
Radyoterapi Fiziği- I
Radyoterapi Merkezi
14:00
15:00
Kanser ve Yaşam
Derslik 7
Radyoterapi Mesl Uygul I
Radyoterapi Merkezi
RADYOTERAPİ 2
26.12.2014 Cuma
29.12.2014 Pazartesi
16:00
22.12.2014 Pazartesi
23.12.2014 Salı
24.12.2014 Çarşamba
25.12.2014 Persembe
30.12.2014 Salı
31.12.2014 Çarşamba
02.01.2015 Cuma
08:00
09:00
Radyoterapi Cihazları
Radyoterapi Merkezi
Radyobiyoloji Nükleer Tıp
Nükleer Tıp ABD Seminer
Salonu
Vücut Mekaniği
Derslik 7
Öğrencinin devamını aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi veren öğretim
elemanının belirleyeceği saatte (bu
tarihte) yapılacaktır. Sınava girecek
öğrencilerin sınav saatlerini ilgili öğretim
elemanından öğrenmesi gerekmektedir.
10:00
11:00
Radyotera Temel Kavram
Radyoterapi Merkezi
Radyoterapi Mes Uyg- III
Radyoterapi Merkezi
Beden Eğit. Vüc.Geliş. I
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Bilgisayarlı Tedavi Planlam
Radyoterapi Merkezi
Mesleki Yabancı Dil I
Derslik 1
13:00
14:00
Simülasyon Tekniği- I
Radyoterapi Merkezi
Nükleer-Biyolo Savaş Ajan
Derslik 7
Klinik Onkoloji
Radyoterapi Merkezi
15:00
16:00
Radyasyon Dozimetrisi
Radyoterapi Merkezi
Sınav Koordinatörü: Tahir ÇAKIR - Koordinatör Yardımcıları: Hasan B. ESGÜN, Canan DEMİR -
Sınavda görevli öğretim elemanları: Ercan DEMİROK, Halime YILDIZ
Genel Farmakoloji
Derslik 1, 2
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHLERİ
22.12.2014 Pazartesi
23.12.2014 Salı
24.12.2014 Çarşamba
Tıbbi Terminoloji
Derslik 3
Preope ve Postope Bakım
Derslik 8
Yapay Çevre
Derslik 8
Histoloji ve Embriyoloji
Derslik 8
25.12.2014 Persembe
DİYALİZ 1
26.12.2014 Cuma
29.12.2014 Pazartesi
30.12.2014 Salı
31.12.2014 Çarşamba
02.01.2015 Cuma
08:00
09:00
10:00
Anatomi
Derslik 1
11:00
13:00
Uzaktan Eğitim YÖK Ortak
Dersleri Final
Fizyoloji
Derslik 3
Öğrencinin devamını aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi veren öğretim
elemanının belirleyeceği saatte (bu
tarihte) yapılacaktır. Sınava girecek
öğrencilerin sınav saatlerini ilgili öğretim
elemanından öğrenmesi gerekmektedir.
Besin Zehirlenmeleri
Derslik 8
Hasta Bakım Temel İlkeleri
Derslik 3, 5
Diyaliz ve Yaşam
Derslik 8
Mesleki Yazışmalar
Derslik 8
14:00
Biyokimya
Derslik 8
15:00
İlaç Kimyası
Derslik 8
Minera ve Elektt Mekani
Derslik 8
Metabolizma ve Enerji
Derslik 8
Mikrobiyoloji
Derslik 5, 6
16:00
Sınav Koordinatörü: Sema KAPTANOĞLU - Koordinatör Yardımcıları: Hasan B. ESGÜN, Canan DEMİR -
Sınavda görevli öğretim elemanları: Hülya KAPLAN, İsmet MEYDAN, Canan BAYDAR
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHLERİ
22.12.2014 Pazartesi
23.12.2014 Salı
24.12.2014 Çarşamba
25.12.2014 Persembe
PERFÜZYON 1
26.12.2014 Cuma
29.12.2014 Pazartesi
30.12.2014 Salı
31.12.2014 Çarşamba
08:00
09:00
10:00
Temel Perfüzyon Tekni – I
Başhekimlik Konferans Salonu
Anatomi
Derslik 2
Yatak İstirahati Yar Zarar
Derslik 8
Perfüzyona Giriş
Başhekimlik Konferans Salonu
Preope ve Postope Bakım
Derslik 5
11:00
13:00
Fizyoloji
Derslik 3, 7
Öğrencinin devamını aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi veren öğretim
elemanının belirleyeceği saatte (bu
tarihte) yapılacaktır. Sınava girecek
öğrencilerin sınav saatlerini ilgili öğretim
elemanından öğrenmesi gerekmektedir.
Uzaktan Eğitim YÖK Ortak
Dersleri Final
Stres ve Yaşam
Derslik 8
Toplum Besle Temel İlkeler
Derslik 8
Spor Fizyolojisi
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
İlaç Kimyası
Derslik 8
14:00
15:00
16:00
Sınav Koordinatörü: Tahir ÇAKIR - Koordinatör Yardımcıları: Hasan B. ESGÜN, Canan DEMİR -
Sınavda görevli öğretim elemanları: Hülya KAPLAN, İsmet MEYDAN, Canan BAYDAR
02.01.2015 Cuma
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
05.01.2015 Pazartesi
06.01.2015 Salı
07.01.2015 Çarşamba
Enzimoloji
Derslik 1
08.01.2015 Perşembe
Anatomi
Derslik 1
Tıbbi Terminoloji
Derslik 1
Toksikoloji
Derslik 1
Fizyoloji
Derslik 1
08:00
ANESTEZİ 1
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 Pazartesi
Tür Atlayan Hastalıklar
Derslik 1
13.01.2015 Salı
14.01.2015 Çarşamba
09:00
10:00
Kinetik Gaz Kuramı
Derslik 1
Uzaktan Eğitim YÖK
Ortak Dersleri Bütünleme
Temel Afet Bilinci
Derslik 1
İlaç Kimyası
Derslik 1
14:00
15:00
Spor Fizyolojisi
Derslik 1
İlaç Uygulamasıyla İlgili Temel
Kurallar
Derslik 1
07.01.2015 Çarşamba
08.01.2015 Perşembe
ANESTEZİ 2
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 Pazartesi
Girişimcilik I
Derslik 1
Uygulamasını YYÜ
Araştırmada yapan
öğrenciler YYÜ
Ameliyathane
Stres
Derslik 1
16.01.2015 Cuma
Öğrencinin devamını
aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi
veren öğretim
elemanının belirleyeceği
saatte (bu tarihte)
yapılacaktır. Sınava
girecek öğrencilerin
sınav saatlerini ilgili
öğretim elemanından
öğrenmesi
gerekmektedir.
İlkyardım
Derslik 1
11:00
13:00
15.01.2015 Perşembe
Enfeksiyon Hastalıkları
Derslik 1
16:00
05.01.2015 Pazartesi
06.01.2015 Salı
13.01.2015 Salı
14.01.2015 Çarşamba
15.01.2015 Perşembe
08:00
09:00
10:00
11:00
Yaralanma Mekanizması
Derslik 1
Sıvı Elektrolit Dengesi
Derslik 1
13:00
14:00
Beden Eğitimi ve Vücut
Geliştirme – I
Derslik 1
Uygulamasını Bölge
Araştırmada yapan
öğrenciler
YYÜ Ameliyathane
Parenteral Tedavi İlkeleri
Derslik 1
Klinik Anestezi-I
Reanimasyon-I
Derslik 1
15:00
16:00
Örnek Olay Analizi
Derslik 1
Sınav Koordinatörü: Tahir ÇAKIR - Koordinatör Yardımcıları: Hasan B. ESGÜN, Canan DEMİR -
Sınavda görevli öğretim elemanları: Kadriye AKSAKAL, Gülüm SARĞIN, Uğur ÖZDEK
Öğrencinin devamını
aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi
veren öğretim
elemanının belirleyeceği
saatte (bu tarihte)
yapılacaktır. Sınava
girecek öğrencilerin
sınav saatlerini ilgili
öğretim elemanından
öğrenmesi
gerekmektedir.
16.01.2015 Cuma
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
05.01.2015 Pazartesi
06.01.2015 Salı
07.01.2015 Çarşamba
Atomun Yap Atom Modell
İktisat Amfi
Anatomi
İktisat Amfi
Tıbbi Terminoloji
İktisat Amfi
Fotokimya
İktisat Amfi
08:00
08.01.2015 Perşembe
Fizik
İktisat Amfi
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ 1
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 Pazartesi
13.01.2015 Salı
14.01.2015 Çarşamba
Kanserden Kor İlkeleri
İktisat Amfi
11:00
13:00
Uzaktan Eğitim YÖK
İleri Tetkikler
Ortak Dersleri Bütünleme İktisat Amfi
Nanoteknoloji
İktisat Amfi
Fizyoloji
İktisat Amfi
Klinik Sitoloji
İktisat Amfi
Tıbbi Görüntüleme -I
İktisat Amfi
05.01.2015 Pazartesi
07.01.2015 Çarşamba
08.01.2015 Perşembe
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ 2
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 Pazartesi
13.01.2015 Salı
14.01.2015 Çarşamba
Kanserli Hasta Uyg İlet
İktisat Amfi
Araştırma Yöntem Tek
İktisat Amfi
Nükleer Tıp
İktisat Amfi
Biyofizik
Derslik İktisat Amfi
Akut Zehirlenmeler
İktisat Amfi
Gıda Mikrobiyolojisi
İktisat Amfi
14:00
15:00
16:00
06.01.2015 Salı
15.01.2015 Perşembe
08:00
09:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Mesleki Yabancı Dil I
Derslik 1
Öğrencinin devamını
aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi
veren öğretim
elemanının belirleyeceği
saatte (bu tarihte)
yapılacaktır. Sınava
girecek öğrencilerin
sınav saatlerini ilgili
öğretim elemanından
öğrenmesi
gerekmektedir.
Tıbbi Görüntüleme-III
Kıkırdak Kemik Dok Fizy.
İktisat Amfi
İktisat Amfi
Beslenme İlkeleri
İktisat Amfi
Örnek Olay Analizi
Parenteral Uygulamalar
Radyoterapi
Sağlık Yönetimi
İktisat Amfi
İktisat Amfi
İktisat Amfi
İktisat Amfi
Sınav Koordinatörü: Sema KAPTANOĞLU - Koordinatör Yardımcıları: Hasan B. ESGÜN, Canan DEMİR - Sınavda görevli öğretim elemanları: Salih ÇİBUK, Ercan DEMİROK, Halime YILDIZ, Kemal SARĞIN
Beden Eğit. Vüc.Geliş. I
İktisat Amfi
16.01.2015 Cuma
Öğrencinin devamını
aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi
veren öğretim
elemanının belirleyeceği
saatte (bu tarihte)
yapılacaktır. Sınava
girecek öğrencilerin
sınav saatlerini ilgili
öğretim elemanından
öğrenmesi
gerekmektedir.
09:00
10:00
15.01.2015 Perşembe
16.01.2015 Cuma
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
05.01.2015 Pazartesi
06.01.2015 Salı
07.01.2015 Çarşamba
Termokimya
Derslik 3
08.01.2015 Perşembe
Anatomi
Derslik 1, 3
Tıbbi Terminoloji
Derslik 1
Kan Hastalıkları ve Bakı
Derslik 3
Fizyoloji
Mühendislik Amfi
08:00
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ 1
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 Pazartesi
Genel Biyoloji
Derslik 3
13.01.2015 Salı
14.01.2015 Çarşamba
09:00
10:00
Elektroteknoloji
Derslik 3
11:00
13:00
Uzaktan Eğitim YÖK
Ortak Dersleri Bütünleme
Türkiye-Dün Org Doku Ba
Derslik 3
Laborat Ayırma Teknikleri
Derslik 3
Laboratuvar Kimyası
Derslik 1
Spor Fizyolojisi
Mühendislik Amfi
Biyokimyada Özel Tetkikl
Derslik 3
06.01.2015 Salı
07.01.2015 Çarşamba
Laboratuvarda Güvenlik
Derslik 1, 2
Genel Parazitoloji
Derslik 1, 2
14:00
15:00
15.01.2015 Perşembe
16.01.2015 Cuma
Öğrencinin devamını
aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi
veren öğretim
elemanının belirleyeceği
saatte (bu tarihte)
yapılacaktır. Sınava
girecek öğrencilerin
sınav saatlerini ilgili
öğretim elemanından
öğrenmesi
gerekmektedir.
16:00
05.01.2015 Pazartesi
08.01.2015 Perşembe
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ 2
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 Pazartesi
13.01.2015 Salı
14.01.2015 Çarşamba
15.01.2015 Perşembe
Mikrobiyoloji-II
Derslik 3, 5
Öğrencinin devamını
aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi
veren öğretim
elemanının belirleyeceği
saatte (bu tarihte)
yapılacaktır. Sınava
girecek öğrencilerin
sınav saatlerini ilgili
öğretim elemanından
öğrenmesi
gerekmektedir.
08:00
Kimyasal Katalizörler
Derslik 3
09:00
Genel Biyokimya
Derslik 1, 2
10:00
11:00
Hormon Biyokimyası
Derslik 1, 2
Yer Değişt Tepkim Kinetiği
Derslik 3
Kimyasal Mad Adsor Mek
Derslik 3
Mesleki Yabancı Dil I
Derslik 1
Beden Eğit. Vüc.Geliş. I
Mühendislik Amfi
Gravimetrik Analiz
Derslik 3
Biyoloji ve Genetik
Derslik 3, 5
13:00
14:00
15:00
16:00
Laboratuvar Uygulama I
Örnek Olay Analizi
Aminoasit Meta Biyosent
Derslik 1
Mühendislik Amfi
Derslik 3
Sınav Koordinatörü: Tuğba GÜR - Koordinatör Yardımcıları: Hasan B. ESGÜN, Canan DEMİR - Sınavda görevli öğretim elemanları: Kadriye AKSAKAL, Nuran BAZENCİR GÖRENTAŞ, Kemal SARĞIN, Ahmet Ufuk KÖMÜROĞLU
16.01.2015 Cuma
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
İLK ve ACİL YARDIM 1
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 Pazartesi
İmmünoloji
Derslik 4
05.01.2015 Pazartesi
06.01.2015 Salı
07.01.2015 Çarşamba
08.01.2015 Perşembe
Anatomi
Derslik 2, 4, 5
Tıbbi Terminoloji
Derslik 2, 3, 4
Reaksiyon Kine Stabilite
Derslik 4
Fizyoloji
Mühendislik Amfi
Ritim Eğitimi ve Dans
Derslik 4
08.01.2015 Perşembe
İLK ve ACİL YARDIM 2
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 Pazartesi
08:00
13.01.2015 Salı
14.01.2015 Çarşamba
15.01.2015 Perşembe
Öğrencinin devamını
aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi
veren öğretim
elemanının belirleyeceği
saatte (bu tarihte)
yapılacaktır. Sınava
girecek öğrencilerin
sınav saatlerini ilgili
öğretim elemanından
öğrenmesi
gerekmektedir.
09:00
10:00
İlkyardım
Derslik 1, 2, 3, 5, 6
Acil Sağlık Hizmetleri -I
Derslik 1, 2, 3, 5, 6
11:00
13:00
Uzaktan Eğitim YÖK
İlaç Kimyası
Ortak Dersleri Bütünleme Derslik 2, 3
14:00
15:00
İlaç Uygulama Yöntemleri
Derslik 2, 3
Spor Fizyolojisi
Mühendislik Amfi
06.01.2015 Salı
07.01.2015 Çarşamba
16.01.2015 Cuma
16:00
05.01.2015 Pazartesi
13.01.2015 Salı
14.01.2015 Çarşamba
15.01.2015 Perşembe
16.01.2015 Cuma
08:00
Bulaşıcı Hastalıklar
Derslik 4
09:00
10:00
Ağır Metal Toksikolojisi
Derslik 4
11:00
Organ Nakli Son Hast Bak
Derslik 4
Mesleki Yabancı Dil I
Derslik 1
13:00
14:00
Acil Hasta Bakımı-II
Derslik 2, 3, 5
Beden Eğit. Vüc.Geliş. I
Mühendislik Amfi
Meslek Uygulama-I
Derslik 1, 2, 3
Fizyopatoloji
Derslik 4
Resüsitasyon
Derslik 1, 2, 3
15:00
Örnek Olay Analizi
Mühendislik Amfi
Sınav Koordinatörü: Tuğba GÜR - Koordinatör Yardımcıları: Hasan B. ESGÜN, Canan DEMİR 16:00
Sterilizasyon Dezenfeks
Derslik 4
Sınavda görevli öğretim elemanları: Nesibe SULTAN ÇINAROĞLU, Gülüm SARĞIN, Hülya KAPLAN, Nuran BAZENCİR GÖRENTAŞ,
Nur AKMAN ALACABEY, Canan BAYDAR
Öğrencinin devamını
aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi
veren öğretim
elemanının belirleyeceği
saatte (bu tarihte)
yapılacaktır. Sınava
girecek öğrencilerin
sınav saatlerini ilgili
öğretim elemanından
öğrenmesi
gerekmektedir.
İhsan ALACABEY,
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
05.01.2015 Pazartesi
13:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
07.01.2015 Çarşamba
08.01.2015 Perşembe
İLK ve ACİL YARDIM 1 (İ.Ö.)
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 Pazartesi
13.01.2015 Salı
14.01.2015 Çarşamba
15.01.2015 Perşembe
Tıbbi Terminoloji
İlaç Kimyası
Reaksiyon Kine Stabilite
Fizyoloji
İmmünoloji
İlkyardım
Acil Sağlık Hizmetleri -I
İlaç Uygulama Yöntemleri
Öğrencinin devamını aldığı
kaldırılmış derslerin sınavları
dersi veren öğretim elemanının
belirleyeceği saatte (bu tarihte)
yapılacaktır. Sınava girecek
öğrencilerin sınav saatlerini
ilgili öğretim elemanından
öğrenmesi gerekmektedir.
12.01.2015 Pazartesi
13.01.2015 Salı
14.01.2015 Çarşamba
15.01.2015 Perşembe
Anatomi
Resüsitasyon
Mesleki Yabancı Dil I
Derslik 1
Öğrencinin devamını aldığı
kaldırılmış derslerin sınavları
dersi veren öğretim elemanının
belirleyeceği saatte (bu tarihte)
yapılacaktır. Sınava girecek
öğrencilerin sınav saatlerini
ilgili öğretim elemanından
öğrenmesi gerekmektedir.
Spor Fizyolojisi
06.01.2015 Salı
Meslek Uygulama-I
07.01.2015 Çarşamba
Bulaşıcı Hastalıklar
Ritim Eğitimi ve Dans
İLK ve ACİL YARDIM 2 (İ.Ö.)
08.01.2015 Perşembe
09.01.2015 Cuma
Acil Hasta Bakımı-II
Organ Nakli Son Hast Bak
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
16.01.2015 Cuma
Uzaktan Eğitim YÖK
Ortak Dersleri Bütünleme
05.01.2015 Pazartesi
17:00
06.01.2015 Salı
Ağır Metal Toksikolojisi
Fizyopatoloji
Beden Eğit. Vüc.Geliş. I
Sterilizasyon Dezenfeks
Örnek Olay Analizi
Sınav Koordinatörü: Halil DURAK - Koordinatör Yardımcıları: Hasan B. ESGÜN, Canan DEMİR -
Sınavda görevli öğretim elemanları: İhsan ALACABEY, Hamdullah SEÇKİN, Salih ÇİBUK, Ahmet Ufuk KÖMÜROĞLU
16.01.2015 Cuma
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
05.01.2015 Pazartesi
06.01.2015 Salı
08:00
07.01.2015 Çarşamba
Zaman Yönetimi
Derslik 5
08.01.2015 Perşembe
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 1
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 Pazartesi
Psikolojiye Giriş
Tıbbi Dokümantasyon – I
Derslik 5
Derslik 1, 2, 3, 5, 6, 7
13.01.2015 Salı
14.01.2015 Çarşamba
Anatomi
Derslik 6, 7
Sağlık Çalış Yasal Soruml
Derslik 5
Uzaktan Eğitim YÖK
Ortak Dersleri Bütünleme
Fonetik Diksiyon
Derslik 5
Genel İşletme
Derslik 5
Hastalıklar Bilgisi
Derslik 3, 5, 6, 7
11:00
13:00
Bilgi İşleme Giriş – I
Derslik 4, 5, 6
Genel Ekonomi
Derslik 5
14:00
15:00
Genel Tıbbi Terminoloji
Derslik 5, 6
Spor Fizyolojisi
Mühendislik Amfi
06.01.2015 Salı
07.01.2015 Çarşamba
16.01.2015 Cuma
Öğrencinin devamını
aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi
veren öğretim
elemanının belirleyeceği
saatte (bu tarihte)
yapılacaktır. Sınava
girecek öğrencilerin
sınav saatlerini ilgili
öğretim elemanından
öğrenmesi
gerekmektedir.
09:00
10:00
15.01.2015 Perşembe
Klavye Kullanımı – I
Derslik 4
16:00
05.01.2015 Pazartesi
08.01.2015 Perşembe
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 2
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 Pazartesi
13.01.2015 Salı
14.01.2015 Çarşamba
15.01.2015 Perşembe
16.01.2015 Cuma
08:00
Eğitsel Oyunlar
Derslik 5
09:00
İşletmel Kriz ve Stres Yön
Derslik 5
İngilizce Yazışma Teknikleri
Derslik 1
Bilgi Otomasyonu – I
Derslik 4, 5, 6
10:00
Kamu-Özel Kes Yap Özel
Derslik 5
11:00
13:00
14:00
Sekreterlik Bilgisi
Derslik 1, 2
Beden Eğit. Vüc.Geliş. I
Mühendislik Amfi
15:00
16:00
Örnek Olay Analizi
Mühendislik Amfi
Sınav Koordinatörü: Tuğba GÜR - Koordinatör Yardımcıları: Hasan B. ESGÜN, Canan DEMİR -
Sağlık Hiz Kalite Yön İnd.
Derslik 5
Yazışma Teknikleri- I
Derslik 1, 2
Sağlık Hizm Yönetimi
Derslik 1, 2, 3, 5
Fonetik Diksiyon
Derslik 1
Uygulamalı Mesleki İngilizce I
Derslik 1
Öğrencinin devamını
aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi
veren öğretim
elemanının belirleyeceği
saatte (bu tarihte)
yapılacaktır. Sınava
girecek öğrencilerin
sınav saatlerini ilgili
öğretim elemanından
öğrenmesi
gerekmektedir.
Tıbbi Dokümanta – III
Araştırma Teknikleri
Derslik 5, 6, 7, 8
Derslik 5
Sınavda görevli öğretim elemanları: Sinan ÇAPAN, Uğur ÖZDEK, Hamdullah SEÇKİN, İsmet MEYDAN, Ercan DEMİROK, Ahmet Ufuk KÖMÜROĞLU
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
05.01.2015 Pazartesi
06.01.2015 Salı
08:00
07.01.2015 Çarşamba
Yaşlılarda Bulaşıcı Hastal
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
08.01.2015 Perşembe
YAŞLI BAKIM 1
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 Pazartesi
Yaşlılıkta Fizy Değişiklikler
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
13.01.2015 Salı
14.01.2015 Çarşamba
09:00
10:00
Anatomi
Tıbbi Terminoloji
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
İlaç Suistim İlaç Bağımlılığı
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Uzaktan Eğitim YÖK
Ortak Dersleri Bütünleme
Temel Mikrobiyoloji
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
İlaç Kimyası
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Hastalıklar Bilgisi
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
11:00
13:00
Fizyoloji
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Davranış Bilimleri
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Yaşlı Bakımı Uygulama-I
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
14:00
Yaşlılık ve Hasta Bakımı
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
15:00
Temel Gerontoloji
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
15.01.2015 Perşembe
16.01.2015 Cuma
Öğrencinin devamını
aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi
veren öğretim
elemanının belirleyeceği
saatte (bu tarihte)
yapılacaktır. Sınava
girecek öğrencilerin
sınav saatlerini ilgili
öğretim elemanından
öğrenmesi
gerekmektedir.
16:00
05.01.2015 Pazartesi
06.01.2015 Salı
07.01.2015 Çarşamba
08.01.2015 Perşembe
YAŞLI BAKIM 2
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 Pazartesi
13.01.2015 Salı
14.01.2015 Çarşamba
15.01.2015 Perşembe
08:00
09:00
Evde Yaşlı Bakım Hizmet.
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Histoloji
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Yaşlılarda Beslenme
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
10:00
11:00
Yaşlanma Biyolojisi
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Genel Klinik Biyokimya
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Beden Eğit. Vüc.Geliş. I
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Geriatrik Psikoloji
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Sağlık Hizm Yönetimi
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
13:00
14:00
15:00
16:00
Yaşlılarda Sosyal Rehabili
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Mesleki Yabancı Dil I
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Öğrencinin devamını
aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi
veren öğretim
elemanının belirleyeceği
saatte (bu tarihte)
yapılacaktır. Sınava
girecek öğrencilerin
sınav saatlerini ilgili
öğretim elemanından
öğrenmesi
gerekmektedir.
Ağır ve Şuurs Has Bak Tek
Yaşlıların Fiz Sağlık Sorunl
Egzersiz Fizy Yaşlı Jimnas
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi Mesleki Uygulama – I
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Kimya Bölümü 1 nolu Amfi
Sınav Koordinatörü: Sema KAPTANOĞLU - Koordinatör Yardımcıları: Hasan B. ESGÜN, Canan DEMİR - Sınavda görevli öğretim elemanları: Sinan ÇAPAN, Nesibe SULTAN ÇINAROĞLU, Nur AKMAN ALACABEY, Ercan DEMİROK
16.01.2015 Cuma
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
05.01.2015 Pazartesi
06.01.2015 Salı
07.01.2015 Çarşamba
Sağlık Ekonomisi
Derslik 7
Anatomi
Derslik
Tıbbi Terminoloji
Derslik 6
Bilgisayarlı Tomografi Fiziği
Radyoterapi Merkezi
08:00
08.01.2015 Perşembe
RADYOTERAPİ 1
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 Pazartesi
13.01.2015 Salı
14.01.2015 Çarşamba
09:00
10:00
İlaç Kimyası
Derslik 7
11:00
13:00
Uzaktan Eğitim YÖK
Ortak Dersleri Bütünleme
Magnetik Rezonans Fiziği
Radyoterapi Merkezi
Fizyoloji
Derslik 3
Rads Bağlı Fizikokiml Olay
Derslik 7
Radyoterapi Fiziği- I
Radyoterapi Merkezi
14:00
Kanser ve Yaşam
Derslik 7
15:00
Radyoterapi Mesl Uygul I
Radyoterapi Merkezi
15.01.2015 Perşembe
16.01.2015 Cuma
Öğrencinin devamını
aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi
veren öğretim
elemanının belirleyeceği
saatte (bu tarihte)
yapılacaktır. Sınava
girecek öğrencilerin
sınav saatlerini ilgili
öğretim elemanından
öğrenmesi
gerekmektedir.
16:00
05.01.2015 Pazartesi
06.01.2015 Salı
07.01.2015 Çarşamba
08.01.2015 Perşembe
RADYOTERAPİ 2
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 Pazartesi
13.01.2015 Salı
14.01.2015 Çarşamba
15.01.2015 Perşembe
08:00
09:00
Radyoterapi Cihazları
Radyoterapi Merkezi
Radyobiyoloji Nükleer Tıp
Nükleer Tıp ABD Seminer
Salonu
Vücut Mekaniği
Derslik 7
10:00
11:00
Radyotera Temel Kavram
Radyoterapi Merkezi
Radyoterapi Mes Uyg- III
Radyoterapi Merkezi
Beden Eğit. Vüc.Geliş. I
Mühendislik Amfi
Bilgisayarlı Tedavi Planlam
Radyoterapi Merkezi
Mesleki Yabancı Dil I
Derslik 1
13:00
14:00
Simülasyon Tekniği- I
Radyoterapi Merkezi
Nükleer-Biyolo Savaş Ajan
Derslik 7
Klinik Onkoloji
Radyoterapi Merkezi
Genel Farmakoloji
Derslik 1, 2
15:00
16:00
Radyasyon Dozimetrisi
Radyoterapi Merkezi
Sınav Koordinatörü: Tahir ÇAKIR - Koordinatör Yardımcıları: Hasan B. ESGÜN, Canan DEMİR -
Sınavda görevli öğretim elemanları: Ercan DEMİROK, Halime YILDIZ
Öğrencinin devamını
aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi
veren öğretim
elemanının belirleyeceği
saatte (bu tarihte)
yapılacaktır. Sınava
girecek öğrencilerin
sınav saatlerini ilgili
öğretim elemanından
öğrenmesi
gerekmektedir.
16.01.2015 Cuma
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
05.01.2015 Pazartesi
06.01.2015 Salı
07.01.2015 Çarşamba
Tıbbi Terminoloji
Derslik 3
Preope ve Postope Bakım
Derslik 8
Yapay Çevre
Derslik 8
Histoloji ve Embriyoloji
Derslik 8
08.01.2015 Perşembe
DİYALİZ 1
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 Pazartesi
13.01.2015 Salı
14.01.2015 Çarşamba
15.01.2015 Perşembe
16.01.2015 Cuma
08:00
09:00
10:00
Anatomi
Derslik 1
11:00
13:00
Uzaktan Eğitim YÖK
Ortak Dersleri Bütünleme
Fizyoloji
Derslik 3
Besin Zehirlenmeleri
Derslik 8
Hasta Bakım Temel İlkeleri
Derslik 3, 5
Diyaliz ve Yaşam
Derslik 8
Mesleki Yazışmalar
Derslik 8
14:00
Biyokimya
Derslik 8
15:00
İlaç Kimyası
Derslik 8
Minera ve Elektt Mekani
Derslik 8
Metabolizma ve Enerji
Derslik 8
Mikrobiyoloji
Derslik 5, 6
Öğrencinin devamını
aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi
veren öğretim
elemanının belirleyeceği
saatte (bu tarihte)
yapılacaktır. Sınava
girecek öğrencilerin
sınav saatlerini ilgili
öğretim elemanından
öğrenmesi
gerekmektedir.
16:00
Sınav Koordinatörü: Sema KAPTANOĞLU - Koordinatör Yardımcıları: Hasan B. ESGÜN, Canan DEMİR -
Sınavda görevli öğretim elemanları: Hülya KAPLAN, İsmet MEYDAN, Canan BAYDAR
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
05.01.2015 Pazartesi
06.01.2015 Salı
07.01.2015 Çarşamba
08.01.2015 Perşembe
PERFÜZYON 1
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 Pazartesi
13.01.2015 Salı
14.01.2015 Çarşamba
15.01.2015 Perşembe
08:00
09:00
10:00
Temel Perfüzyon Tekni – I
Başhekimlik Konferans Salonu
Anatomi
Derslik 2
Yatak İstirahati Yar Zarar
Derslik 1
Perfüzyona Giriş
Başhekimlik Konferans Salonu
Preope ve Postope Bakım
Derslik 5
11:00
13:00
Fizyoloji
Derslik 3, 7
Uzaktan Eğitim YÖK
Ortak Dersleri Bütünleme
Stres ve Yaşam
Derslik 8
Toplum Besle Temel İlkeler
Derslik 8
Spor Fizyolojisi
Mühendislik Amfi
İlaç Kimyası
Derslik 8
14:00
15:00
16:00
Sınav Koordinatörü: Tahir ÇAKIR - Koordinatör Yardımcıları: Hasan B. ESGÜN, Canan DEMİR -
Sınavda görevli öğretim elemanları: Hülya KAPLAN, İsmet MEYDAN, Canan BAYDAR
Öğrencinin devamını
aldığı kaldırılmış
derslerin sınavları dersi
veren öğretim
elemanının belirleyeceği
saatte (bu tarihte)
yapılacaktır. Sınava
girecek öğrencilerin
sınav saatlerini ilgili
öğretim elemanından
öğrenmesi
gerekmektedir.
16.01.2015 Cuma
Download

Final-Bütünleme