HAFTALIK NÖBET ÇİZELGESİ
Nöbet Yerleri ->
BAHÇE
ZEMİN
1.KAT
SABAH
2.KAT
3.KAT
NÖBETÇİ İDARECİ
Pazartesi
T.MUTİ
S.ALTUNBAŞ
A.TIĞLI
D.AYDIN
S.DOLUNAY
E.ÖZTÜRK
R.ALDEMİR
A.YILMAZ
Salı
H.TÜRKOĞLU
N.UYSAL
A.AĞUŞ
Y.DÜNDAR
M.ÜNAL
A.BURDURLU
R.ALDEMİR
Çarşamba
M.ÖZGEN
M.BAŞKAYA
H.ÇAĞDAŞ
M.TAVASLIOĞLU
S.DOĞRU
R.IRMAK
H.IŞIK
Perşembe
E.ORHAN
Ş.TOK
E.ANITSOY
D.ÜNAL
S.BALABAN
M.YILMAZ
A.YILMAZ
Cuma
M.ÇAYAN
O.GÜZEL
E.GİNDEKÖZÜ
Ş.BAKI
C.ÖZTÜRK
G.GÜLER
H.IŞIK
BAHÇE
ZEMİN
1.KAT
ÖĞLE
2.KAT
3.KAT
NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ
NÖBETÇİ İDARECİ
a) Nöbet dersin başlamasından 15 dak. önce başlar, son dersin bititminden 15 dak. sonra sona erer.
1-Günlük vakit çizelgelerini uygulamak.
2-Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediklerini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek.
3-Isıtma,elektrik tesisleri ile sıhhi tesisatların çalışıp çalışmadığını,okul içi temizliğinin yapılıp yapılmadığının okul bina ve tesislerini yangından koruma önlemlerinin
alınıp alınmadığının günlük kontrolünü yapmak,giderildiği eksikleri gidermek,gerekli olanları ilgililere duyurmak.
4-Bahçe,koridor ve sınıflardaki öğrencileri gözetlemek.(okulda birkaç nöbetçi öğretmen bulunduğu takdirde,aralarındaki iş bölümü okul yönetimi tarafından yapılır.)
5-Nöbeti sonunda “Okul Nöbet Defter”ine nöbet süresi içindeki önemli olayları ve aldığı önlemleri belirten raporunu yazmak.
6-Beklenmedik olaylar karşısında gerekli önlemleri almak ve durumu ilgililere bildirmek.
7-Nöbeti süresinde okulun eğitim öğretim,disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek ve bu hususlarda günlük önlemlerini almak.
8-Dersi olmadığı durumlarda öğretmeni bulunmayan sınıflarla yakından ilgilenmek.
9-Kendilerine verilen eğitim,öğretim yönetim ve üretim görevlerini yapmak.
10-Öğretim kurulu,zümre ve sınıf öğretmenleri toplantılarına katılmak.
11-Okulun yönetim işlerine yardımcı olmak.
12-Nöbetçi idareciler Pazartesi günü nöbetlerini dönüşümlü tutacaklardır.
13-Tüm nöbetçi öğretmenler Taşıma servislerinin kontrolünden sorumludur.
İş bu Nöbet Listesi 09/02/2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
NOT: NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERİN TAMAMI ÖĞLE ARASINDA GÖREV YERLERİNDE BULUNACAKLARDIR.
Sadettin GÖKTAŞ
Okul Müdürü
Download

Nöbet çizelgesi