SES OLAYLARI
Aşağıdaki cümlelerde bulunan ünlü düşmelerinin altını çizin.

Sonunda hepimizin sabrı taştı.

Bu konuda bir fikrim yok.

Çukuru daha ilerde kazmalısın.

Vaktini verimli kullan.

Bu saatten sonra beynim duruyor.

Sonbaharda tüm yapraklar sararır.

Bu küçük adada nasıl kayboldu.

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.

O kadar ağır ki omzum hala ağrıyor.

Bunu söyleyeceği aklıma gelmemişti.

Burnundaki sivilceyi patlatmışsın.

İşte böyle gönlümü kazandı.

Onu böyle görünce kahroldum.
Aşağıdaki cümlelerde bulunan yumuşamaların altını çizin.

Kalemin ucu ikide bir kırılıyor.

Sonucun ne olacağını kimse bilemez.

Denizin dibini görebiliyorum.

Öğrencilerin çoğu dışarıda.

Çalışacağım diye kütüphaneye gitti.

Dünya kadar derdim var başımda.
Aşağıdaki cümlelerde bulunan ünsüz benzeşmesine (sertleşme) uğramış
sözcüklerin altını çizin.

Tüm balıklar ağa takılmıştı.

1975’ten beri burada yaşıyoruz.

Yavaşça içeriye girdim.

Saate beşte evde olmalıyım.

Can kafeste durmaz uçar.

Kalbinde küçücük bir yer istemiştim sadece.

Matematikten 100 alınca dünyalar benim oldu.
Aşağıdaki ses olaylarına ikişer örnek sözcük yazınız.

Ünsüz yumuşaması

Ünlü daralması

Ünlü düşmesi

Ünsüz benzeşmesi

Ünsüz düşmesi
Aşağıdaki sözcüklerde hangi ses olayları vardır? Karşılarına yazarak, gösteriniz.

ufkumuza

yetmiyor

devrim

duymuştuk

yavaşça

ömrümde

hissederiz

kaybetti

koştu
Download

SES OLAYLARI Aşağıdaki cümlelerde bulunan ünlü - ders