TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları
ÜNSÜZLERLE İLGİLİ
SES OLAYLARI
1
TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları
I) Ünsüz Yumuşaması
II) Ünsüz Türemesi
2
TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları
Sert Ünsüzler
f, s, t, k, ç, ş, h, p
fıstıkçı şahap
3
TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları
Ünlüler
a, e, ı, i, o, ö, u, ü
4
TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları
I) Ünsüz Yumuşaması
Sert ünsüzlerden p, ç, t, k ile biten
sözcüğe, ünlü ile başlayan ek geldiğinde
sözcüğün sonundaki sert ünsüzün
yumuşayıp b, c, d, g seslerine
dönüşmesine denir.
5
TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları
Örnekler
sokak - a
sokağa
yurt - u
yurdu
kitap - ın
kitabın
6
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri
Ünsüz yumuşaması kuralına
uymayan özel durumlar vardır.
7
TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları
I) Ünsüz Yumuşaması
a) Tek heceli sözcüklerden birçoğu
ünsüz yumuşaması kuralına uymaz.
8
TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları
Örnekler
ilk - i
ilki
saç - ı
saçı
ip - e
ipe
9
TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları
I) Ünsüz Yumuşaması
b) Dilimize Arapçadan gelen sözcükler
ünsüz yumuşaması kuralına uymaz.
10
TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları
Örnekler
millet - i
milleti
hukuk - u
hukuku
devlet - in
devletin
11
TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları
I) Ünsüz Yumuşaması
c) Özel isimlerdeki ünsüz yumuşaması
yazıda gösterilmez.
12
TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları
Örnekler
Zonguldak- a
Zonguldak’a
Ahmet - i
Ahmet'i
13
TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları
II) Ünsüz Türemesi
Dilimize yabancı dillerden gelen
bazı sözcükler, ünlü bir ek aldığında
ya da yardımcı fiille birleştiklerinde
ünsüz türemesi oluşur.
14
TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları
Örnekler
af - etmek
affetmek
zan - etmek
zannetmek
his - i
hissi
zam - ı
zammı
15
TÜRKÇE / Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları
I) Ünsüz Yumuşaması
II) Ünsüz Türemesi
16
Download

ünsüzlerle ilgili ses olayları