ORGANiZE SANAYI
Sıra
irroruLu
Faaliyetin Konusu
No
1
Zararlı Madde kullanımı ile
ilgili öğrenci semineri
20|3
ryı-Ür
- 2014 MART UMUTLAR ÇiÇEK AÇSIN PROJESI
EYLEM PLANI
Faaliyeti
yapacak
Görevli
Okul Rehber
Öğretmeni
Tarihi
işbirliği Yapılacak Kişi \Kurum Ve
Kuruluşlar
Ekim
20r3
RAM
2
okul Çevresindeki risklerle
Emniyet
Müdür1üğü
Çocuk Şubesi
Kasrm
2013
Emniyet müdiirlüğü
a
J
Çocuğa yönelik şiddet,taciz ve
istismarı önleme veli semineri
okul Çevresindeki risklerle
ilgili veli semineri
Psikolog
Arahk
Halk Sağlıgı Müdürlüğü
Aile ve sosyal politikalar Müdürl
Emniyet müdürlüğü
internette çocukları bekleyen
riskler öğrenci semineri
Emniyet
Mart
Müdiirlüğü
2014
4
5
ilgili öğrenci
semineri
Emniyet
Müdürlüğü
Cocuk Şubesi
Bilişim suçları
2014
Ocak
20T4
Emniyet müdiırlüğü
ile mücadele
subesi
6
okul Eylem Planı Kapsamında
Yapılan Ara Değerlendirme
Raporlarının Düzenli olarak
İı ııiııi Eğitim Müdürlüğiine
Okul Idaresi
Gönderilmesi
thber Öğretmen
Mart
Eylül
fM
Sıffif oğfdtmeni
Nagöhan DİRİK
l Milli Eğitim Müdürlüğü
Sınıföilretmeni
Erol USLAN
Download

ORGANiZE SANAYI irroruLu 20|3 ryı-Ür