T.c.
İznıin rı,rİp Çnı,tsi üNivrnsirnsİ
,,,.ffi,.,
nör,üırlü:
DALI
ANAB
aNasiLiM
sIRA
:
ALES
ADI SOYADI
No
4,29a04
1
ERDEM GEçaT
7
2
.'
PlNAR KlLlNÇ
88,96828
MUSTAFA YALÇIN
80,86979
4
BARBAROS SÖNMEZ
a7,362aa
5
ABDULHAKiM BAHADlR DARl
a6,9297I
6
KENAN DEMiREL
78,31856
7
DitEK GüNER
82,23oo8
8
ESRA BOZKANAT
10
9
MUSTAFA ÇETlN
84,15681
FATiH çELiK
a2,678a7
l0
%ryı(
Personel Daire Başkanlığı
GÖRf,VLisİ KADROSU
SON DEĞERLENDiRME FORMU
soSYAL VE
LER FAKÜLTESi
MEDYA VE iLETiŞiM
HALKLA
VE REKLAMclLlK
P.
Srnav Notu
Mezuniyet N
77,50
63,50
70,00
52,00
57,50
54,00
47,50
29,00
40,00
0.00
91,83
o,ı q1
93,00
74,56
73,ı6
76,66
74,33
78,30
54,96
68,73
Y.Dil.P.
8l
No:28280
Başarı
Puanr*
81,213
o1-
80,1 19
61,25
19,286
71 55,
93,75
77
63,75
,73,75
73
52,5
5
8,75
72,977
69,069
68,593
60.490
58,985
51
,298
Sonuç
Başarıh
Yedek
Başarısız
Başarrsız
Başarısız
Başarısız
Başarısız
Başarısız
Başarısız
sınava Girmedi
Download

Sınav Sonucu