BASIN BİLDİRİSİ
Tarih
Konu
: 09.05.2014
: MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ (MPT-76)
Değerli Basın Mensupları,
Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülmekte olan Modern Piyade Tüfeği Projesi
kapsamında, yurtiçinde geliştirilen Milli Piyade Tüfeği’nin 200 adetlik ilk kafilesi, 09 Mayıs
2014 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmiştir.
Silahın teknik özellikleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tanımlanan harekât konsepti ve
görev ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmiş, 2009 yılında başlanan tasarım ve geliştirme
faaliyetlerini müteakip NATO tarafından kabul gören uluslararası askeri standart ve
prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilen test ve doğrulama süreci Kasım 2013’te başarıyla
tamamlanmıştır. Tamamen Türk mühendis ve işçileri tarafından tasarlanıp üretilen MPT76’nın tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait bulunmakta
olup, MPT-76 için uluslararası patent başvuruları yapılmıştır. Seri Üretim Dönemi
Sözleşmesi’nin 2014 yılı içinde imzalanması ve teslimatların aynı yıl içinde başlaması
hedeflenmektedir.
6 Mayıs 2014 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi, tüfeğe MPT-76 (Millî Piyade
Tüfeği - 7,62 mm) isminin verilmesini uygun görmüştür.
Kurumsal İletişim Müdürlüğü (KİM)
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
İnönü Bulvarı, Süleyman Emin Caddesi 6/7 06490 Bahçelievler
Ankara-TÜRKİYE / +90. 312. 411 9000-9667
[email protected]
www.ssm.gov.tr www.facebook.com/savunmasanayii www.twitter.com/SavunmaSanayii www.youtube.com/kanalssm
Download

buraya - Savunma Sanayii Müsteşarlığı