Doğruer Lojistik
modanın anavatanında
podyuma çıkıyor
Tekstil lojistiğinde marka değeri yüksek müşterileriyle
dikkat çeken Doğruer, zorlu pazarlarda attığı güçlü
adımlarla adından söz ettiriyor. Yakın geçmişte
Fransa’nın önde gelen hazır giyim mağazaları zinciri
ile anlaşma yaptıklarını açıklayan Doğruer Lojistik
Genel Müdürü Cüneyt Doğruer, ülkedeki deneyimli
partnerleri ile yılın ikinci yarısı için hedefledikleri yeni
projeler olduğunu belirtiyor.
T
ürk tekstil sektörünün daha
da ileri gidebilmesi ve yurtdışındaki pazar payını artırabilmesi adına elini taşın altına koyan Doğruer Lojistik,
Avrupa’nın hemen her noktasına hizmet vermekle birlikte ihracat yüklemelerinde Fransa, Almanya ve Benelux ülkelerine yoğunlaşıyor. Taşımalarını genellikle karayolu ile gerçekleştiren, teslim sürelerinin el verdiği projelerde multimodal çözümlere de yönelen şirketin ayrıca Uzakdoğu’dan
denizyolu ile tekstil taşıması hizmeti
verdiği müşterileri de bulunuyor.
Avrupa’ya karayolu ile gerçekleştirdikleri yüklemelerin %75’inin koli,
%25’inin ise askılı yüklemelerden
oluştuğunu söyleyen Doğruer Lojistik
Genel Müdürü Cüneyt Doğruer, son
dönemde Fransa ihracat hacimlerinde
de hatırı sayılır bir artış kaydettiklerine dikkat çekiyor. Doğruer, ülkedeki
mevcut müşteri portföylerini yeni anlaşmalarla genişletmeyi planladıklarını da vurguluyor.
Doğruer’in tekstil lojistiği
alanındaki çözüm yelpazesi,
yurtdışı yapılanması ve mevcut
altyapısı hakkında bilgi alabilir
miyiz?
Doğruer Lojistik olarak Avrupa’da
muhtelif hazır giyim markalarına koli
ve askılı taşıma hizmeti vermekteyiz. İhracat ağırlıklı çalışmalarımızda
müşterilerimize İstanbul’da faaliyet
göstermekte olan depomuzda stok
18 www.utalojistik.com.tr
Cüneyt Doğruer
kontrol, konsolidasyon, istendiği
taktirde kalite kontrol ve onarım hizmeti de verebilmekteyiz. Uluslararası tekstil taşımalarında müşterilerimiz malzemelerin Türkiye’de imalattan çıkış noktasından, Avrupa’da
mağazalara dağıtım aşamasına kadar hızlı bir servis, kusursuz yükleme ve %100 erişilebilirlik talep etmekte. Bu doğrultuda malzemelerin takibi imalatın son aşamalarında
başlıyor ve tüm süreç boyunca kesintisiz olarak devam ediyor.
Tekstil lojistiğinde yurtdışındaki alıcı firmaların isteklerine cevap
verebilmek kadar imalatçı firmaları da yakından tanımak, karşılaşılabi-
lecek olası problemleri bilmek ve çözüm üretebilmek adına üzerimize düşeni yapmak durumunda olduğumuzu düşünüyoruz. Bu doğrultuda
depo ve filo yönetimi konusunda konusuna hakim, tecrübeli personelimiz
ile hizmet veriyoruz. Yurtdışında da
Türkiye’de verdiğimiz hizmetleri sürdürebilmek adına, tekstil lojistiğinde
deneyimli, depolama ve dağıtım hizmetleri ile bulundukları ülkelerde her
konuma, en hızlı şekilde ulaşabilecek
firmalarla ortaklık yapıyoruz. Çalışmalarımız süresince, mevcut iş akışları üzerinde süreçleri daha da hızlandırmak ve hizmet kalitesini arttırabilmek adına gözlemlerimiz ve önerileri-
nn
nn
nn
TEKSTİL LOJİSTİĞİ
mizi müşterilerimiz ile paylaşarak süreçlerin sürekli iyileştirilmesinde aktif
bir rol oynamaya özen gösteriyoruz.
YURTDIŞINDA YENİ
ORTAK ARAYIŞINDA
Tekstil lojistiği operasyonlarınızın
toplam cironuz içinde nasıl bir
yeri var? Bu oranı artırmak için
önümüzdeki dönemde hayata
geçirmeyi planladığınız yatırımlar
var mı?
Tekstil lojistiği, Doğruer’in Avrupa taşımalarındaki cironun %30’unun
üzerinde bir hacmi teşkil ediyor. Mevcut müşterilerimizin artan hacimlerine paralel olarak ve portföyümüze eklemeyi hedeflediğimiz yeni müşteriler
ile bu hacmi artırmayı düşünüyoruz.
Bu doğrultuda yurtdışındaki partnerlerimizin de katılımıyla yurtdışı pazarlama faaliyetlerine ağırlık veriyoruz, yeni ortaklıklar için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Artan iş hacmi
doğrultusunda planladığımız lojistik
yatırımlarımız da mevcut.
Rekabetin her geçen gün kızıştığı
tekstil sektöründe müşterilerinize
hangi alternatif çözümler ve
rotalarla destek oluyorsunuz?
Türkiye’yi Avrupa ve bölge ülkelerinde tekstil sektöründeki rekabette ileri taşıyan unsurların başında üretim kalitesi ve hızı bulunmakta. Doğruer olarak bizler de imalatçılarımıza,
süreçlerin mümkün olduğunca hızlı,
bilgi akışının sürekli ve eksiksiz, teslimatların zamanında ve müşterinin istediği standartlarda olmasını sağlayarak destek olmaya çalışıyoruz. Rekabetin en yoğun yaşandığı şu dönemde Türk tekstil sektörünün ilerlediği yeni pazarlarda da lojistik sektö-
“Yurtdışındaki alıcı firmaların isteklerine cevap verebilmek
kadar imalatçı firmaları da yakından tanımak,
karşılaşılabilecek olası problemlere çözüm üretebilmek adına
üzerimize düşeni yapıyoruz.Depo ve filo yönetimi konusunda
konusuna hakim, tecrübeli personelimiz ile hizmet veriyoruz.
Yurtdışında da bulundukları ülkelerde her konuma, en hızlı
şekilde ulaşabilecek firmalarla ortaklık yapıyoruz.”
rü olarak bizlerin süre ve maliyet anlamında optimum çözümler üretebilmemiz gerektiğini düşünüyoruz.
COĞRAFİ DAĞILIMDAKİ
DENGESİZLİK LOJİSTİK
SÜREÇLERİ ZORLAŞTIRIYOR
Tekstil sektörünün önde gelen
temsilcileri bugün Portekiz’e
sevkiyatın Ardahan’dan daha
kolay olduğuna işaret ederek,
yurtiçi taşımalarda yaşanan
sorunlara dikkat çekiyorlar. Sizce
tekstil sektörü cephesinde yurtiçi
taşımalarda yaşanan sorunların
kaynağı nedir ve bu süreç nasıl
aşılabilir?
Bu maalesef yerinde bir tespit ve
yurtiçi taşımalarda yaşanan sorunların başlıca sebebinin sanayinin ülkemizdeki coğrafi dağılımının dengesizliği olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ülkemizin doğusunda bulunan illerin İstanbul’a uzaklığının, Avrupa’da
birçok lokasyonun İstanbul’a uzaklığından daha fazla olduğunu da göz
önünde bulundurmak gerekli. Sonuç
itibarıyla yurtiçi lojistikte çözümler
hareketliliğe paralel olarak üretebilir ve yatırımlar yurt çapında yaygınlaştıkça karşılaşılan lojistik sorunların
önüne geçilebilecektir. Tekstil lojistiğinde ihracat çıkışlarının İstanbul’da
yoğunlaşması nedeniyle Anadolu’da
karşılaşılan zorlukların kısa vadede
farklı çıkış noktaları kullanılarak aşılabileceğini düşünüyoruz.
www.utalojistik.com.tr 19
nnnn
Download

devam