BASIN BİLDİRİSİ
Tarih
Konu
: 26 Ağustos 2014
: Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi
Değerli Basın Mensupları,
Ülkemizin, uzun menzilde ve alçak/orta/yüksek irtifada hava savunmasını sağlamaya yönelik
olarak tedarik edilecek olan Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi
kapsamında, 26 Eylül 2013 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) Karar’ına istinaden Çin
Halk Cumhuriyeti CPMIEC Kuruluşu ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.
Tedarik edilmesi planlanan hava savunma sistemi çok sayıda sistem ve alt sistemden oluşan
oldukça kompleks bir sistemdir. Söz konusu sistemin tedarikinde; yurtiçinde kurulacak
altyapı, ortak üretim alanları, teknoloji transferi, sanayi katılımı gibi konularda stratejik
planımıza uygun birçok detaylı çalışma ve incelemenin yapılması doğal bir süreçtir. Bu
doğrultuda sözleşme görüşmeleri devam etmekte ve Müsteşarlığımız SSİK kararları
doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, sürecin dışında kalmak
istemeyen ilgili taraflardan sık tekrarlı uzatmaları da önlemek amacıyla, 31 Aralık 2014
tarihine kadar tekliflerinin geçerliliğini korumaları istenmiştir.
Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi dışında Müsteşarlığımız
bünyesinde füze esaslı savunma sistemleri de dâhil çok sayıda farklı proje, yürütülme ve
planlama safhasında olup bunlarla ilgili olarak çeşitli ülke ve firmalarla görüşmeler
yapılmaktadır. Bu gibi görüşmelerin mevcut Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma
Sistemi Projesi ile doğrudan ilişkilendirilmemesi hususunu da kamuoyu ile paylaşmak isteriz.
Kurumsal İletişim Müdürlüğü (KİM)
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
İnönü Bulvarı, Süleyman Emin Caddesi 6/7 06490 Bahçelievler
Ankara-TÜRKİYE / +90. 312. 411 9000-9667
[email protected]
www.ssm.gov.tr www.facebook.com/savunmasanayii www.twitter.com/SavunmaSanayii www.youtube.com/kanalssm
Download

buraya - Savunma Sanayii Müsteşarlığı