BİREYSEL KATILIM
SERMAYESİ İLERLEME
RAPORU
OCAK 2014
Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo
Genel Müdürlüğü
BÖLÜM 1: LİSANS BAŞVURULARI
Başvuru Durumu
15 Şubat 2013 -31 Ocak 2014 Dönemi
Sistemdeki Toplam Yatırımcı
268
Verilen BKY Lisansı
182
Başvuru Süreci Devam Edenler
86
Başvurusu Reddedilenler
4
Lisansı İptal Edilenler
0
Başvuruların ve Lisanslı BKYlerin Aylara Göre Dağılımı
300
268
255
250
192
200
157
150
Başvuru
Sayısı
132
115
100
87
Birikimli
Toplam
99
Lisans
72
3
0
63
46
50
26
20
17
9 16
35
26
15
18
15
17
16
12
3
25
11
32
19
27
13
Tablolar arasında veri farklılıkları bulunabilmektedir. Verilerdeki bu farklılıklar BKY’lerin BKS Sisteminde farklı aşamalarda
bulunmasından kaynaklanmaktadır.
1
Başvuruların İllere Göre Dağılımı
Başvuru Sayısının İlere Göre Dağılımı
BURSA
5%
ADANA DÜZCEKOCAELİ
2%
1%
İZMİR 1%
3%
AFYON
1%
DİĞER
3%
ANKARA
9%
İSTANBUL
75%
Başvuru Yapılan İller
Başvuru Sayısının İllere Göre Dağılımı
İSTANBUL
202
ANKARA
24
BURSA
14
İZMİR
8
ADANA
3
DÜZCE
2
KOCAELİ
5
AFYON
2
DİĞER
8
2
Başvuruların Yüksek Gelir/Servet ve Tecrübeye Göre Dağılımı
Kişi Dağılımı
Servete Sahip
34%
Tecrübeli
41%
Yüksek Gelire
Sahip
25%
YATIRIMCI TÜRÜ
Kişi Sayısı
Tecrübeli Yatırımcı
Servete Sahip
Yüksek Gelire Sahip
107
89
64
Başvuruların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
Lise
3%
İlköğretim
1%
Lisans
42%
Doktora
9%
Yüksek Lisans
46%
EĞİTİM DURUMU
Kişi Sayısı
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Lise
İlköğretim
22
109
99
8
1
3
Başvuru Yapanların Mesleklerine Göre Dağılımları
Başvuru Yapanların Mesleklerine Göre
Dağılımları
Avukat
4%
Uluslararası
İlişkiler Uzmanı
3%
Diğer
8%
Ekonomist
14%
Mühendis
47%
İşletmeci
24%
Meslekler
Kişi Sayısı
MÜHENDİS
102
İŞLETMECİ
51
EKONOMİST
30
AVUKAT
8
ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI
7
DİĞER
17
4
Başvuru Yapanların Mevcut Görevleri
Başvuru Yapanların Mevcut Görevleri
Yönetim Kurulu
Başkanı
15%
Müdür/Yönetici
14%
Yönetim Kurulu
Üyesi
16%
Yatırımcı - Şirket
Ortağı
18%
Genel
Müdür/Genel
Müdür Yardımcısı
28%
Mühendis
1%
Mali
Müşavir/Hukuk
Müşaviri/
Danışman
8%
Mevcut Görevler
Fon Yöneticisi
1%
Kişi Sayısı
Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı
69
Yönetim Kurulu Üyesi
40
Yatırımcı / Şirket Ortağı
44
Yönetim Kurulu Başkanı
36
Müdür / Yönetici
35
Mali Müşavir/Hukuk Müşaviri/Danışman
20
Mühendis
2
Fon Yöneticisi
1
5
Başvuru Yapanların Yaş Dağılımı
70
58
60
48
50
KİŞİ SAYISI
44
40
31
KİŞİ SAYISI
31
30
20
16
9
10
0
0
3
6
20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70
YAŞ ARALIKLARI
Başvuru Yapanların Cinsiyet Dağılımı
KADIN
10%
ERKEK
90%
6
Bireysel Katılım Yatırımcısı Olunmasının Nedenlerine Göre Dağılım
Yenilikçi İş Fırsatı Manevi Destek
22%
Maddi ve Manevi
Destek
31%
Alternatif Yatırım
Olanaklarını
Değerlendirme
16%
Büyüme
Potansiyeli- Yüksek
Getiri
31%
MELEK YATIRIMI YAPMA NEDENLERİ
Ankete Verilen Cevapların Sayısı
Maddi ve Manevi Destek
19
Büyüme Potansiyeli- Yüksek Getiri
19
Yenilikçi İş Fırsatı – Manevi Destek
14
Alternatif Yatırım Olanaklarını Değerlendirme
10
7
Bireysel Katılım Yatırımcısı Olunmasında Vergi Desteğinin Etkisi
Vergi Avantajı
Etkili Olmadı
8%
Vergi Avantajı
Az Etkili Oldu
8%
Vergi Avantajı Çok
Etkili Oldu
42%
Vergi Avantajı
Etkili Oldu
42%
1-10 ARASI DEĞERLENDİRME
Kişi Sayısı
Vergi Avantajı Etkili Olmadı ( 1-2 )
10
Vergi Avantajı Az Etkili Oldu ( 3-4 )
9
Vergi Avantajı Etkili Oldu ( 5-7 )
52
Vergi Avantajı Çok Etkili Oldu ( 8-10 )
50
8
BÖLÜM 2: YATIRIM BAŞVURULARI
Başvuru Durumu
15 Şubat -31 Aralık 2013 Dönemi
Sistemdeki Toplam Başvuru Sayısı
6
Başarı İle Sonuçlanan Başvurusu Sayısı
4
İşlemi Devam Eden Başvuru Sayısı
2
Reddedilen Başvuru Sayısı
0
¨2.377.500
Başvuruların Toplam Tutarı
Yatırım Başvurularının İllere Göre Dağılımı
Başvuru Sayısının İlere Göre Dağılımı
ANKARA
20%
İSTANBUL
80%
Yatırım Yapılan İller
Başvuru Sayısının İllere Göre Dağılımı
İSTANBUL
5
ANKARA
1
9
Yatırım Başvurularının Sektörlere Göre Dağılımı
Yatırımların Sektörlere Göre Dağılımı
Yazılım ve
Uygulama
Geliştirme
17%
E-ticaret
83%
Yatırım Yapılan Sektörler
Yatırım Sayısı
E-ticaret
5
Yazılım ve Uygulama Geliştirme
1
10
BÖLÜM 3: BKS SİSTEMİNİN TANITIM FAALİYETLERİ
BKS Sisteminin tanıtım faaliyetleri doğrultusunda Müsteşarlığımız tarafından katılım
sağlanan ve Bireysel Katılım Sermayesi Sisteminin katılımcılara anlatıldığı toplantı, seminer
ve konferanslar;
1.
26 Ocak 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen Girişimciler Zirvede etkinliği.
2.
15 Ocak 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen Girişimciliğin Güçlendirilmesi: Proje
Finansman Modelleri etkinliği.
11
Download

bireysel katılım sermayesi ilerleme raporu